Main Content

Weidemann redskapsfäste – med mekanisk eller hydraulisk låsning

  • Weidemann-maskiner levereras som standard med ett eget Weidemann redskapsfäste.
  • 1140, 1160, 1160 eHoftrac, 1260, 1280, 1350 CC, T4108, T4512, T5522 och T6025 är utrustade med mekanisk redskapslåsning som standard. Hydraulisk redskapslåsning finns som extrautrustning för dessa maskiner.
  • Alla andra Weidemann-maskiner är utrustade med hydraulisk redskapslåsning som standard.
  • Hoftrac- och hjullastar- fästena har samma uppbyggnad, men tiltvinkeln skiljer sig på grund av skillnader i kinematiken.
  • 40-seriens redskapsfäste har byggts ännu robustare och har förstärkta bultar samt är bredare än lyftenheten på Hoftrac eller hjullastare.
  • Som extrautrustning finns andra redskapsfästen (t.ex. euro) eller adapterplattor tillgängliga.

Rätt redskapsfäste för varje maskin:

Hoftrac lyftenhet:
1140
1160
1160 eHoftrac
1240 CX LP
1260
1280
1350 CC
1350 CX
1370 CX
1770 CX
1880
2070 CX LP
2080
2070 CX LPT
2080T
3070 CX LPT
3080T
4070 CX LPT
4080T
5080T
T4108
T4512
T5522
T6025

Hjullastar-redskapsfäste  
3070 CX LP
3080
 

40-seriens redskapsfäste  
4070 CX LP
4080
5080
 

Hjullastar-redskapsfäste på pallgaffel

40-seriens redskapsfäste på pallgaffel