Main Content

2080LPT

2080LPT
Weidemann teleskophjullastare 2080LPT med klämskopa i insats bild 1
Weidemann teleskophjullastare 2080LPT med klämskopa i studio bild 2
Weidemann teleskophjullastare 2080LPT med klämskopa i insats bild 1
Weidemann teleskophjullastare 2080LPT med gripskopa i studio bild 3
Weidemann teleskophjullastare 2080LPT med pallgaffel i insats bild 1
Weidemann teleskophjullastare 2080LPT med gripskopa i studio bild 4
2080LPT-thumb
Weidemann teleskophjullastare 2080LPT med klämskopa i insats bild 1
Weidemann teleskophjullastare 2080LPT med klämskopa i studio bild 2
Weidemann teleskophjullastare 2080LPT med klämskopa i insats bild 1
Weidemann teleskophjullastare 2080LPT med gripskopa i studio bild 3
Weidemann teleskophjullastare 2080LPT med pallgaffel i insats bild 1
Weidemann teleskophjullastare 2080LPT med gripskopa i studio bild 4

Genomtänkta lösningar för alla driftsförhållanden.

LP står hos Weidemann för "Low Position". Genom den lägre förarplattformen och sitthöjden har maskinen en lägre totalhöjd. På så sätt kan du också passera genom låga infarter. Dessutom ger detta föraren ett bekvämt insteg och flyttar tyngdpunkten något nära marken. Dessutom förfogar LPT-modellerna över en robust teleskoparm - därigenom erhåller du en tydligt ökad lyfthöjd och räckvidd.


Weidemann-fördelar i översikt

Weidemanns midjestyrning

Ryggraden i Weidemanns konstruktion: Den legendariska midjestyrningen. Alla fyra hjul har ständig kontakt med marken och maskinen rör sig med maximal dragkraft. Dessutom blir maskinen på det sättet enastående lättmanövrerad.

Högvärdig pulverlackering

Kvalitet skapar mervärde. En huvudegenskap i Weidemanns kvalitetsanspråk är pulverlackeringen. Den har en påtagligt längre livslängd än vanlig våtlackering och är på så vis både effektiv och miljövänlig. Läs mer om pulverlackering här »

Stor dragkraft genom planetaxeln

Drivningen genom planetaxeln ökar vridmomentet på hjulet och förbättrar därigenom dragkraften. Tack vare det optimala förhållandet mellan dragkraft och motorstyrka arbetar du flexibelt och med god bränsleekonomi.

100 procent differentialspärr

Den till 100 procent tillkopplingsbara differentialspärren ger maximalt grepp och dragkraft och minskar däckslitaget genom att den är avstängd under normal drift.

Robust teleskoparm

Teleskoparmen är robust och stabilt konstruerad, parallellföringen sker hydrauliskt. Alla viktiga hydraulledningar befinner sig internt och är därmed skyddade mot yttre påverkan. Teleskoparmen för Weidemanns hjullastare kombinerar fördelar hos en midjestyrd maskin med dem hos en teleskoplastare. Höga överlastningshöjder är därmed inga problem.

Begränsning av rollback-vinkeln

På alla Weidemanns teleskophjullastare byggs som standard in en begränsning av rollback-vinkeln. Den är belägen på Weidemanns fäste och begränsar rollback-vinkeln. Säkringen förhindrar, att en inmatad resp. utkörd teleskoparm kan återinföras för långt. Därigenom kan t.ex. skopinnehållet inte falla ned på förarplatsen.

Rostfria styranslag

Vid fullt styranslag rör sig maskinen fram- och bakvagn. Hos Weidemann är detta område synnerligen väl skyddat genom det rostfria styranslaget och det uppstår ingen korrosion. Det innebär värdebevarande!

Stort urval av redskap

Använd din maskin som ett mångsidigt verktyg - för din Weidemann står ett stort urval av redskap till förfogande. Vilket redskap i vilken storlekar som passar din maskin får du veta här »

Stort urval av däck

De optimala däcken för varje underlag - för din Weidemann står ett stort urval av däck till förfogande. Vilka däck som passar din maskin får du veta här »


Välj din förarplats

”Lågt”förarskyddstak

”Högt” förarskyddstak

”Hög” förarhytt med två dörrar

”Hög” förarhytt med en dörrar

LP = Low Position

Förarens lågt placerade sittposition möjliggör en lägre maskinhöjd. Därigenom kan t.o.m. låga genomfarter ske utan problem vid fast monterat förarskyddstak resp. förarhytt.


Enklare och snabbare verktygsbyte

Verktygsbyte 1

Verktygsbyte 2

Verktygsbyte 3

Tack vare det hydrauliska snabbväxlingssystemet byter du redskap bekvämt och enkelt. På så sätt är din maskin omedelbart klar för nya arbetsuppgifter. Det ökar produktiviteten och förbättrar lönsamheten. Utbyte av verktyg utförs med tvåhandsmanövrering, vilket omöjliggör ett oönskat byte - säkerheten hos Weidemann står alltid i första rummet!


Optimal servicetillgänglighet

God underhållsåtkomst också på LP-modellerna

Förarstolen är avtagbar och motorhuven kan öppnas brett bakåt. Därigenom är också på vår LP-modeller motor, hydraul- och elsystem enkelt åtkomliga.

Enkel åtkomst till smörjpunkter

Regelbunden smörjning av alla maskinens smörjpunkter är en del av det korrekta underhållet och oumbärligt för att bibehålla maskinens effektivitet och värde. För att spara tid och göra arbetet enklare, finns smörjpunkterna hos Weidemann alltid i en lättillgänglig position. Centralsmörjning finns som tillval - den tar över smörjningen från dig.

Korta hydraulslanglängder

På Weidemanns maskiner observeras korta hydraulslanglängder - slangarna är uppdelade på flera avsnitt. Om en hydraulslang måste bytas ut behöver därför inte hela slangen i hydraulkretsloppet, utan endast den berörda delen bytas ut. Det snabbar upp arbetet enormt och sparar in pengar.


En arbetsplats som motiverar

Ställbar rattstång

Rattstången kan inställas enligt förarens individuella krav. Därmed garanteras att varje förare kan arbeta med maskinen på ett ergonomiskt sätt, utan att tröttas.

Ergonomisk styrspak

Styrspaken passar säkert och komfortabelt i handen. Styrningen är robust och finkänslig samtidigt. På det sättet har du maskinen och de viktigaste funktionerna hela tiden under kontroll.

Bra sikt runtom - en ergonomisk arbetsplats

Gott om plats för benen, översiktligt anordnade kombinationsinstrument, bekväm förarstol och optimal sikt över redskapet. En arbetsplats som motiverar och stödjer föraren.

Angenämt arbetsklimat

Arbetsklimatet i förarhytten är utmärkt tack vare värme- och ventilationsanläggningen med effektiv fläkt, friskluftfilter och välplacerade luftmunstycken. På den höga endörrars förarhytten är en luftkonditioneringsanläggning valfri.

Vibrationsdämpad arbetsplats

Vibrationer och stötar absorberas av maskinen. Din kropp är väl skyddad och du arbetar även en längre tid avspänd och utan att bli trött - och kan därmed koncentrera dig bättre.


Broms- och krypkörningspedal

I Weidemann-maskinen är den hydrostatiska fyrhjulsdriften sammankopplad med bromspedalen. Detta möjliggör krypkörning genom steglös reduktion av körhastigheten ända till stillastående. Med den delvis nedtryckta broms- och krypkörningspedalen kan du vid fullt motorvarvtal köra långsamt och millimeterexakt och samtidigt utföra snabba lyft. Om bromspedalen trycks ned ytterligare, bromsas maskinen. Fördelen med broms- och krypkörningspedalen är att motoreffekten fördelas optimalt. Det är dessutom inte möjligt att få motorstopp.


Ny hjullastargeneration

Ny utsläppsnorm steg V - ny motorteknik

På Weidemann har vi redan slutfört steg I till IV för utsläppsminskning under de senaste åren. Dock väntar nya, strängare gränsvärden i steg V och de kommande stegen på att uppfyllas. Eftersom vi vill anpassa våra maskiner till de ändrade lagarna och dessutom vill vi vidareutveckla dem, har vi lagt mycket tid på utvecklingsarbete och kunskap i de nya maskintyperna.

Digital display och wedias diagnos- och analyssystem

Med den digitala displayen kan du hålla koll på din maskin. Förutom standardangivelser om motortemperatur, bränslenivå eller driftstimmar visas även de aktiva funktionerna i förarhytten, exempelvis inkopplade elfunktioner, kontinuerlig drift av den tredje styrkretsen eller inkopplad differentialspärr. Genom Weidemanns diagnos- och analyssystem wedias möjliggörs att flera funktioner, bl.a. körfunktionen, teleskopfunktionen, de tredje och fjärde styrkretsarna, utvärderas med avseende på motordata samt elfunktioner snabbt och entydigt. Felmeddelanden visas på displayen och varnar föraren omedelbart för eventuella fel vilket möjliggör att man snabbt kan reagera. Tack vare exakt angivet felnummer kan Weidemanns återförsäljare komma till maskinen förberedd med passande reservdelar. Den vidare felanalysen som den utbildade återförsäljaren gör med hjälp av sitt diagnosverktyg förenklar ytterligare diagnos och felsökning. Detta sparar tid och pengar samt skonar nerverna!

Släpvagn

Alla Weidemanns hjullastare och teleskoplastare kan utrustas med tillvalet dragkrok och dra en släpvagn på upp till 18 tons totalvikt – beroende på modell. Till förfogande står en automatiks släpvagnskoppling (fast eller höjdjusterbar), en höjdjusterbar kulsläpvagnskoppling eller en "Hitch"-släpvagnskoppling. I Tyskland måste maskinen godkännas som självgående arbetsmaskin med dragkrok eller som dragmaskin. För internationella regelverk, kontakta gärna din lokala Weidemann-återförsäljare.


Observera att produktutbudet kan variera beroende på land. Det kan hända att de innehåll/produkter som visas här inte finns i ditt land. Det kan hända att bilder visar varianter. Kan ändras utan föregående meddelande. Uppgifterna lämnas utan garanti. Avgörande är uttryckligen avtalsbestämmelserna.