Main Content

Weidemann förblir i den tyngsta viktklassen.

90-serien utökas med två nya modeller.

På Agritechnica 2019 presenterar Weidemann utökningen av den kraftfulla 90-serien. Den omfattar nu totalt tre olika modeller för särskilt tung materialhantering. Förutom den redan marknadsförda hjullastaren 9080 utökas nu serien med de ca. 800 kg tunga modellerna 9580 med lyftarm och teleskophjullastaren 9580T.

9580 ska ses som en utökning av 9080. 9580 utrustas standardmässigt med en Deutz TCD 4.1 S5 (115 kW / 156 hk) motor. För avgasefterbehandling används DOC (dieseloxidationskatalysator), DPF (dieselpartikelfilter) och SCR (selektiv katalytisk reduktion). Motorn uppfyller den aktuella utsläppsnormens nivå V. Dessutom erbjuder maskinen en hydraulik med 180 l/min flöde och har en tipplast på 6,32 ton i jämförelse med 9080 (5,29 ton).

Såsom teleskophjullastare erbjuder 9580T förutom högre funktionalitet också större arbetskomfort och utmärkt säkerhetsstandard i jämförelse med vanliga hjullastare med lyftarm också en teleskoparm och har därigen med 5,48 m en betydligt ökad slaglängd och räckvidd mot lyftarmsmaskinens 4,26 m. Dessutom finns naturligtvis de grundläggande egenskaperna såsom lättrörlighet, stabilitet och lyftkraft från en midjestyrd hjullastare också på teleskophjullastaren.

Ny växel Power Drive 370

90-Serien är som tillval utrustad med nyutvecklade växeln Power Drive 370. Det handlar om en steglös och hydrostatisk växel, vilken ger högre dragkraft och körhastighet än tidigare utvecklade lösningar samtidigt som den bibehåller alla fördelar från tidigare drivningar vad det gäller storlek, energieffekt och användarkomfort.

Förutom de välkända fördelarna med hydrostatdrivning, som till exempel enkelt körriktningsbyte, lättdoserat pådrag och precision vid krypkörning samt effektiv motorbroms, ger den stora reglervinkeln på 45° även kontinuerlig acceleration utan växling från 0 till 40 km/h. Drivsystemets följsamhet och jämna kraftutveckling utan dragkraftsavbrott eller växlingsryck möjliggör smidig och dynamisk körning. För föraren betyder det också en komfortabel, jämn körstil och en harmonisk ljudbild med låg bullernivå. I typiska arbetssituationer inom lantbruket, t.ex. Materialhantering i Y-cykel, föreligger ett högt behov av konstanta skjut- och dragkrafter vid körhastigheter på 10-20 km/h. Växeln Power Drive 370 uppfyller helt dessa krav genom den fullständiga frånvaron av växlingslägen, något som är synnerligen behövligt vid de flesta användningar. För arbetsinsatser som kräver ännu högre skjutkraft, såsom vid siloarbeten, erbjuder den nya modellen som tillval en 25 % högre skjutkraft från 10,1 ton vid den samtidiga maximalhastigheten på 30 km/h.

Kompakta mått trots storleken

I förenlighet med sin filosofi om att bygga maskiner med högsta möjliga kompakthet har Weidemann också beaktat denna aspekt för denna storleksklass. Med skopa uppvisar både 9580 och 9580T en total längd på 7,10 m och en bredd på 2,39 m med standarddäck. Lastarnas höjd uppgår till 3,10 m. Dessa maskinmodeller är tack vare sin storlek och vikt utrustad med midjestyrning och svängaxel baktill så att optimal vändradie och dragkraft kan garanteras. Styrvinkeln på 40° klassificeras som stor, varigenom vändkretsen uppgår till 4,90 m över däcken och den inre vändradien till 2,45 m.

Komfort och ergonomi

Den rymliga förarhytten med sin goda runtomsikt har utvecklat enligt de senaste rönen om ergonomi och översiktlighet. Alla manöverorgan i denna förarhytt befinner sig inom synhåll och är enkelt tillgängliga. Tack vare den stora digitala 7-tumsskärmen har föraren ständigt översikt över maskinen och dess viktigaste funktioner. Vid behov kan maximalt flöde till hydrauluttagen ställas in manuellt genom menyval. Det är en fördel när maskinen driver ett hydrauliskt påbyggnadsredskap som inte behöver maskinens fulla hydraulprestanda. Föraren kan på det sättet arbeta med maskinen och påbyggnadsredskapet väldigt finkänsligt och skona resurserna. Kontrollpanelen med multifunktionsmanöverspak har proportionell styrning ”Jog Dial” och elektroniskt handgasreglage realiseras självklart från den självfjädrande stolen för att möjliggöra bekväm körning för föraren. Den standardmässigt utrustade luftkonditioneringsanläggningen möjliggör ett gott luftflöde i förarhytten och sörjer för ett arbete som inte tröttar. Som tillval kan en kupévärmare läggas till.

Underhållsvänlighet glömdes dessutom inte bort vid utvecklingen. Det är lätt att öppna motorhuven uppåt och förarhytten kan tippas framåt till hälften. Stänkskärmarna är avtagbara och tillsammans med bredare, lätt åtkomliga underhållsluckor är det lätt att utföra underhåll eftersom alla viktiga komponenter är åtkomliga.

Lätt utförd transport av halm

90-Serien kan med hjälp av en släpvagn transporter upp till 18 ton halm. För detta står följande bakvagnskopplingar till förfogande: Standard är självbogseringskoppling. Tillval med automatisk dragkrok finns. Dessutom är möjligt att ansluta en i höjdled inställningsbar påhängsbock för följande kopplingsmöjligheter: Automatisk dragkrok, K50 kulhuvudskoppling (personbilssläpvagn), K80 kulhuvudskoppling, Piton Fix liksom CUNA D3. Dessutom erbjuds en automatisk dragkrok. Den kan vridas 90° när den inte används, varigenom markfrigången minimeras.

För att lasten på släpvagnen ska kunna transporteras säkert är det även möjligt att installera en tryckluftsbroms med dubbla ledningar och en hydraulisk släpvagnsbroms. Maskinerna kan antingen utrustas med ett allmänt typgodkännande eller som tillval med tillstånd enligt EU:s traktordirektiv.

En mångfald tillval för exakta arbeten

90-serien förfogar över en högvärdig standardutrustning och erbjuder dessutom en stor mångfald av tillval. Genom tillvalet 40 km/h är det snabbare att tillryggalägga större avstånd och att använda maskinen som dragmaskin - inklusive körning utan växling. LED-arbetsbelysningen erbjuder hög komfort och säkerhet i mörker. Hydraulprestanda är som standard 150 l/min. Genom tillvalet High Flow utökas det till 180 l/min och har tack vare det utsetts till ”Bäst i sin klass”. Dessutom kan det tillsättas en fjärde styrkrets och lastardämpning. Tillverkaren erbjuder dessutom följande tillval: