Main Content

T4512 – Next Generation

Nylanseringen av Weidemanns kompakta teleskoplastare.

Det var år 2010 när Weidemann kom ut på marknaden som en av de första tillverkarna av en liten kompakt teleskoplastare med sidoplacerad motor. “På den tiden frågade oss våra konkurrenter vad vi tänkte förflytta med denna lilla leksak“, det ler försäljningsdirektören Bernd Apfelbeck åt ännu idag. “Maskinen upptog under de följande åren en äkta marknadsnisch och blev för oss under de senaste tio åren en verklig bästsäljare inom vårt breda produktsortiment. Den imponerar genom en unik kombination av lyfthöjder, kompakta mått och maskinprestanda. Genom en lyfthöjd på 4,50 m kan ett brett spektrum av staplings- och lastningsuppgifter utföras. De flesta sidoväggar kan därigenom övervinnas lekande lätt. Nyttolast uppgår till beaktliga 1,25 ton, varigenom varken storbalar av alla slag eller olika materialvikter möter några problem. Och de kompakta måtten en bredd på 1,56 m och en höjd på under 2 m är maskinens verkliga höjdpunkter. Den kan därvid passera genom låga genomfarter, kör in i trånga rum och arbeta inomhus. Dessutom kan teleskoplastaren transporteras på en släpvagn och därigenom utföra sina arbetsuppgifter på olika arbetsplatser. Summan av dessa aspekter har slutligen gjort att vi har kunnat komma in med framgång i många olika branscher.“

“Men nu blickar vi in i framtiden“, säger Bernd Apfelbeck om dess fortsatta framgångssaga, “motoromställningen till steg V stod på tur och genom den har vi lyckats med att framgångsrikt nydana T4512 ännu en gång med tanken att ytterligare optimera den. Kan man verkligen förbättra en bästsäljare? Det har vi på Weidemann frågat oss och kan glädjas åt, att nu kunna presentera resultatet för er.“

Ny elektroniskt reglerad drivning för optimal prestandaleverans.

T4512 kommer också i fortsättningen att erbjudas med två olika motorer från Yanmar. Emellertid har nu ingångsmotorn en effekt på 18,4 kW /25 hk och den större varianten 33,3 kW/45 hk (tidigare var dessa motoreffekter 31 resp. 40 hk). Den nya ingångsmotorn har visserligen en lägre effekt än sin föregångare, men enligt tillverkaren så förfogar den över bättre prestanda. Men hur kan det vara fallet frågar man sig säkert. Lösningen består av den av Weidemann exklusivt nyutvecklade elektroniskt reglerade drivningen. Den så kallade ecDrive (Electronic Control Drive) möjliggör också för lägre hästkrafter förhöjda, omfattande prestanda hos maskinen. En ytterligare fördel består i, att motorn på 18,4 kW uppfyller utsläppssteg V och därför erfordrar den inte någon avgasefterbehandling. Denna motortyp är mycket lämpligt ägnad åt användaren, som kräver mindre drifttimmar från sin maskin.

På motorvarianten med 45 hk har utsläppsnorm V implementerats genom inbyggnad av ett dieselpartikelfilter (DPF) i kombination med dieseloxidationskatalysator (DOC). En karbamidlösning (DEF) behöver inte användas med denna teknik. Hela motorenheten, inklusive avgasefterbehandlingen, kommer från Yanmar, varigenom samtliga komponenter är perfekt avstämda till varandra och maskinen utför regenereringen automatiskt vid motsvarande drifttemperatur. Den mindre motor erbjuder en högsta hastighet på 20 km/h. För de större motor kan man välja mellan tidigare 20 och nu också 30 km/h som högsta hastighet. Arbetshydraulik för den nya teleskoplastaren ligger på 28,6 l/min, som tillval också 42 l/min eller med tillvalet High flow t.o.m. 70 l/min. För att maskinen ska möjliggöra en längre arbetstid har också tankvolymen höjts till 33 l. Dessutom har den nya T4512 som tillval en reverserbar fläkt, så att även i dammiga arbetsmiljöer kan man från förarstolen bekvämt blåsa rent kylenheten och avluftningsgallret, varigenom maskinen uppnår sin fulla kyleffekt. Generellt har Weidemann vid omprojekteringen av teleskoplastaren lagt större vikt på en ännu bättre underhålls- och servicetillgänglighet. För detta kan motorhuven öppnas högt uppåt och samtliga komponenter, som behöver underhållas, är lättillgängligt placerade. Installation av de tekniska komponenterna i motorrummet följer också ett nytt koncept: de tilledda slang- och kabeldragningarna sker genom fästpunkter och hållare, det gäller också läget för säkringarna, reläerna och t.o.m. styrutrustningen. Vid servicetillfällen leder det till en lättillgänglig reparation.

Weidemann ecDrive – den nya elektroniskt reglerade drivningen.

Genom den nya elektroniskt reglerade drivningen ecDrive (Electronic Controlled Drive) kan teleskoplastaren köras och användas helt enligt behovet. Särskilt för detta har Weidemann implementerat fyra olika körlägen. Det automatiska körläget står för de bekanta 100 % prestanda hos maskinen. I Eco-läget sänks motorvarvtalet efter att ha uppnått önskad fordonshastighet till 2 200 varv/min, varigenom det är möjligt att erhålla både bullerminskning och bränslebesparing.

De båda ytterligare, valbara körlägena har skapats speciellt för arbete med hydrauliskt drivna påbyggnadsredskap resp. optimalt utförande av en Y-lastningscykel. I det så kallade läget för påbyggnadsredskap understöds användningen av påbyggnadsredskap. I detta läge ställs dieselmotorns varvtal in med handgas och körhastigheten regleras med körpedalen eller farthållaren. Med denna hjälp kan hastigheter med en upplösning på 0,10 km/h ställas in via displayen. Detta garanterar en konstant framåtrörelse för påbyggnadsredskapet. Om belastningen på påbyggnadsredskapet blir för hög (t.ex. olika snittmaterial för en slagklippare), sänker maskinen automatiskt hastigheten, för att ställa högsta möjliga effekt till påbyggnadsredskapets förfogande. När belastningen elimineras återställs den förinställda hastigheten. Det handlar om en farthållarfunktion. Men om man trots det önskar utföra snabbare kör- eller backningsrörelser kan alltid fotpedalen överstyra hastigheten och t.o.m. få maskinen att uppnå den högsta hastigheten.

Körläget M-Drive är det rätta valet för optimalt utförande av Y-lastningscykler: I det ställer man in dieselmotorns varvtal med handgasen och styr körhastigheten med körpedalen resp. med styrtryck. Krypkörning blir därmed överflödig och det understödjer utförandet av snabba Y-lastningscykler.

Med dessa nya körlägen kan teleskoplastaren T4512 och hydrauloljeflödena dosera och styra användningen av de olika påbyggnadsredskapen mycket finkänsligt. Därigenom blir arbete med påbyggnadsredskap resp. lastningen betydligt effektivare och bekvämare.

Den nya elektriska handbromsen erbjuder såväl en automatisk hållfunktion som också en funktion för backhållning. Bromsen träder automatiskt in när maskinen står stilla, om körriktningen är inställd till friläget eller om föraren lämnar förarstolen. På liknande sätt frigörs handbromsen automatiskt när maskinen sätts igång via körpedalen. Naturligtvis kan bromsen också aktiveras resp. inaktiveras genom att manövrera reglaget.

Tre styrtyper för flexibelt arbete.

Den från föregående modeller välkända fyrhjulsstyrningen kan erbjuda fullständig smidighet och effektleverans på små ytor. Nu finns det på T4512 också två nya, valfria styrtyper, vilka redan Weidemanns större modeller av teleskoplastare är utrustade: genom framaxelstyrningen uppnås en säker körning också vid högre hastigheter såsom exempelvis vid vägtrafik. Diagonalstyrningen möjliggör en millimeterexakt navigering i sidled, när man exempelvis arbetar när en vägg eller önskar avlägsna sig därifrån i sidled.

Ergonomisk komfortabel förarhytt med flerfunktionsstyrspak.

Maskinen uppvisar en helt ny, reviderad interiör och ett färgorienterat manövreringskoncept. Den ergonomiska, komfortabla förarhytten erbjuder en översiktlig, genom ett med färgsystem uppbyggd reglageanordning. Alla manöverorgan befinner sig inom räckhåll och den viktigaste maskininformationen har föraren alltid på den välorganiserade displayen. En nyhet i förarhytten är det standardmässigt installerade trepoliga eluttaget, ett fällbart armstöd med förvaringsfack, liksom en dryckeshållare och ett förvaringsnät. Som tillval går det dessutom att besluta för sig en radio och en USB-port. Ratten kan, i enlighet med förarens preferens, ställas in individuellt. Detta garanterar att varje förare kan arbeta ergonomiskt och på ett icke-uttröttande sätt med maskinen.

Med denna flerfunktionsstyrspak kan föraren utföra många funktioner med en hand. På detta sätt aktiveras den kontinuerliga funktionen på den tredje styrkretsen enkelt via en vippbrytare på knappsatsen och den kan bekvämt manövreras proportionellt med styrspaken, genom steglös avlänkning på inställningshjulet i båda riktningarna. Teleskopering är möjlig genom det proportionella tumhjulet, varigenom arbetshastigheten kan anpassas individuellt. Dessutom kan de båda elfunktionerna aktiveras genom tryckning eller låsning på styrspaken. De två funktionerna är oberoende av varandra, så att föraren kan använda dem var för sig eller samtidigt.

Översiktlig display och wedias diagnos- och analyssystem.

Med den välplacerade displayen i förarens synfält har man en optimal överblick över maskinen. Förutom standardvisningar såsom temperatur, tanknivå eller drifttimmar visas också de aktiva funktionerna i förarhytten, exempelvis inkopplade elfunktioner, kontinuerlig drift av den tredje styrkretsen eller inkopplad differentialspärr. Genom Weidemanns diagnos- och analyssystem wedias är det möjligt att utvärdera många funktioner, bl.a. körfunktionen, teleskopfunktionen, den tredje styrkretsen, motordata såväl som elfunktioner, på ett snabbt och entydigt sätt. Aktiva meddelanden i displayen uppmärksammar föraren omedelbart om möjliga fel för att möjliggöra en snabb reaktion. Tack vare exakt angivet felnummer kan Weidemanns återförsäljare komma till maskinen förberedd med passande reservdelar. Den anslutande felanalysen förenklar ytterligare diagnos och felsökning enormt. Det sparar tid och pengar samt skonar i regel också nerverna.

God sikt och god miljö främjar ett gott arbete.

Översiktligheten, som redan har utmärkt den befintliga T4512, har också vid nylanseringen av maskinen erhållit hög prioritet. På detta sätt är sikten både framåt över arbetsområdet och bakåt säkerställd genom den nya förarhytten. Siktområdet i förarhyttens tak har utökats, varigenom överblicken av arbetsområdet blir friare. Som standardutrustning ingår vindrutetorkare både fram, bak och i taket. Genom dem har rutorna god sikt, något som är en tydlig fördel vid staplings- och lastningsarbeten. Den nya utdragbara rullgardinen skyddar mot bländning från solen. Den förbättrade sikten bak åstadkoms genom den nya uppvärmbara bakrutan, som dessutom är försedd med vindrutetorkare. För en optimal sikt på den högra sidan är lastaren försedd med en avfasad motorhuv och flera backspeglar. Arbetsstrålkastarna är nu som standard av LED-varianten med 1 000 lumen monterade både fram och bak på förarhyttstaket. Som tillval går det dessutom att installera ytterligare LED-strålkastare på teleskoparmen och i förarhyttstaket, antingen med 1 000 lumen eller med höga prestanda på 2 000 lumen.

Även vad det gäller den interna arbetsmiljön har det skett saker på den nya T4512: i förarhytten kan det installeras en ny, effektiv värme- och ventilationsanläggning med fläkt, friskluftsfilter och välplacerade luftmunstycken, vilket tillsammans förbättrar arbetsvillkoren avsevärt. För särskilt varma yttertemperaturer rekommenderar vi tillvalet kraftfull luftkonditioneringsanläggning. Dessutom är det möjligt att ställa in både den stora övre dörrutan och bakrutan för en spaltventilation. Precis som den föregående modellen kan den övre dörrutan öppnas genom en vridning på 180 grader och spärras bak i förarhytten. Genom dessa olika möjligheter kan föraren själv bestämma på ett individuellt och temperaturbetingat sätt hur hen ställer in arbetsmiljön i sin förarhytt.

Det unika vertikala lyftsystemet (vls).

Det av Weidemann patenterade, marknadsunika och redan väl etablerade förarassistanssystemet ökar maskinens stabilitet och förs vidare på den nya T4512. Det vertikala lyftsystemet (vls) möjliggör ett flytande arbetssätt och understödjer dessutom genom en partiellt automatiserad teleskoprörelse arbetet i komplexa användaromgivningar. Genom den nästa vertikala lyft- resp. sänkrörelsen är maskinen stabilitet avsäkrad på ett optimalt sätt. Det flytande arbetssättet och den underlättade maskinmanövreringen ökar materialhanteringsprestanda. Förare med övning arbetar snabbare och säkrare med vls. Förare med mindre övning får värdefullt stöd för lyft- och lastningsarbeten.

Ny dynamisk design.

Genom den kompletta omarbetningen av T4512 och de många nya funktionerna har Weidemann dessutom givit maskinen en ansiktslyftning. En dynamiskt markant strömlinjeform visas framför allt på motorhuven med ändrad luftströmning och den nya förarhytten. Ytterligare en iögonenfallande karakteristik är den nya röda takhuven, som precis som de andra modellerna i Weidemanns sortiment har erhållit indrag. Totalt betraktat har den nya teleskoplastaren T4512 blivit grundläggande omarbetad och erbjuda kunderna många nya funktioner och tillval för en individuell utrustning och ett behovsbaserat arbete. Därigenom torde fortsättningen som en av de framgångsrika maskinerna i Weidemanns sortiment också vara garanterad framöver.