Main Content

Lätt byte av redskap

Weidemanns Easy Coupler System (ecs). Alla känner till situationen: man vill byta till ett annat redskap men bara för en kort tid och vid urkoppling av hydraulslangarna står de under tryck. Detta komplicerar proceduren – det är inte ovanligt att du svär för dig själv och allt för ofta drabbas man till och med av småskador på de oljetäckta händerna.

Nu ska det vara slut på det, tänkte Weidemann och utvecklade det helautomatiska Easy Coupler System (ecs), för att underlätta och snabba på byte av redskap med hydraulfunktioner. Upp till 75 % av alla redskap med tilläggsfunktion kan styras med en tredje styrkrets. Därigenom har vi vid utvecklingen av ecs satsat på en enkel, robust och kostnadsoptimerad konstruktion som gör det möjligt för användaren att använda systemet överallt, med den extra fördelen att systemet är lätt och säkert att använda.

Teknisk implementering av ecs – enkelt och pålitligt:

  • Med ett extra hydrauliskt uttag som placeras på dragstången, överförs hydrauloljan direkt till redskapsfästet. Oljan flyter i snabbkopplingarna som ansluter automatiskt med hjälp av ”Flat-Face hydraulkoppling” till redskapet. På så vis sker en automatisk koppling av hydraulsystemet, rent, miljövänligt och säkert - t.o.m. vid trycksatt hydraulsystem. Returen sker genom den andra snabbkopplingen.
  • De ursprungliga hydraulkopplingarna på maskinens dragstång kan också användas, varigenom det erbjuds möjligheten att också driva ett redskap som inte har ecs.
  • Vid frånkoppling av redskapet körs snabbkopplingarna in på sedvanligt sätt och den hydrauliska anslutningen delas automatiskt. Här uppstår ytterligare en säkerhetsfördel: en oavsiktlig drivning av hydraulsystemet genom slangar som man har glömt att koppla från tillsammans med redskapet, är nu uteslutet eftersom inga slangar leder från maskinen till redskapet. Dessutom hör en anspänning eller sönderslagning av slangar när man flyttar redskapet till det förgångna tack vare ecs.
  • Ytterligare en fördel med systemet är, att redskapsbytet sker praktiskt taget utan tidsförlust. Maskinens stilleståndstid minskas, produktiviteten ökas och föraren kan koncentrera sig helt på sitt egentliga arbete, eftersom bytet av redskap tar samma ktid som det gör för de vanliga redskapen, som skopa eller gafflar.
  • Användarfilosofin bakom ecs är dessutom enkel att förstå och självförklarande: det krävs inte att någon knapp eller spak manövreras för att ansluta till den hydrauliska styrkretsen. Maskinens hydraulsystem ansluter automatiskt vid koppling av redskapet och är genast klart att använda.

Uthållighetstest av ecs – beprövad säkerhet och kvalitet:

Weidemanns ecs har genomgått omfattande prov på ett oberoende testlaboratorium. För detta konstruerades en särskild testrigg och olika scenarier testades. De omfattade både normala drag- och tvärbelastningar liksom kraftig nedsmutsning. Totalt genomgick snabbkopplingssystemet 48 000 cykler i testanordningen – vilket motsvarar 12 kopplingsförfaranden per dag vid en ungefärlig maskinlivslängd på elva år.

Resultaten talar för sig själva: oljeläckor var i alla scenarier både före och efter testet oansenliga, vilket visar att Weidemanns ecs är fullt moget att användas i drift i alla belastningssituationer.

Eftermontering av ecs

Eftermontering på Weidemanns maskiner och befintliga redskap är alltid möjlig. Vänd dig till Weidemanns lokala affärspartner för att diskutera dina behov.

Nybeställning av maskin med ecs:

Easy Coupler System kan erhållas som tillval i Weidemanns fordonsserier Hoftrac® 1140, 1160, 1160 eHoftrac®, 1280 och 1390 samt för den bästsäljande teleskoplastaren T4512. Inledningsvis erbjuds de följande vanligen använda redskapen: griplastare, foderskrapa, klämskopa, 4-1-skopa, lättmaterialskopa med gripöverdel, sopmaskin, rundbalsgrip, snöblad och v-plog.

Ytterligare information om ecs »

ecs i användning. Ytterligare information om användningsområden:

Das ecs in der Anwendung. Mehr Informationen in den Einsatzberichten: