Main Content

Kruse Milch & Energie – väl positionerat för framtiden

Henning Kruse är en erfaren lantbrukare, beredd att ta risker - emellertid satsar han på Weidemanns säkerhet vad beträffar lastningstekniken.

Henning Kruse har två Weidemann på sin huvudgård i Butzhausen i Niedersachsen. Den lilla 1140 utför smidigt alla nödvändiga arbeten runt stallet. Detta är belagt med 300 mjölkkor. Kalvarna förs efter 14 dagar till enskilda hyddor med Weidemann 1140 till driftsplatsen på andra sidan vägen. Här hålls kalvarna i stora grupper tills de är tre månader gamla. Henning Kruse använder även en 4080T på platsen. Den stora hjullastaren fyller biogasanläggningen och foderblandningsvagnen, mockar stallen och underlättar på så sätt de nödvändiga tunga arbetena. ”Båda Weidemann är ständigt i användning” berättar lantbruks-och energibonden. Utöver djuruppfödning och biogasanläggningar på flera orter, driver Krus Milch & Energie en fotovoltaikanläggning på en yta på över 6 400 m².

I grund och botten har energifrågan sparat in på min mjölkproduktion, säger Henning Kruse. När bolaget med brodern löstes upp 2011/12, stod den kunnige lantbrukaren inför beslutet att anställa medarbetare eller på nytt riskera ett stort steg. Emellertid bestämde han sig, på grund av ansvaret han kände för sin familj och sina medarbetare, att se sig om efter andra möjligheter. Konstruktionen av den biogas-och fotovoltaiska anläggningen lovade nya möjligheter. Trots detta kom stödet för konsumtionen av självgenererad el att stoppas i början av 2012, så att lönsamheten inte var värt det. Ytterligare en återvändsgränd. Icke desto mindre besökte lantbrukaren och hans lärling, mässan ”New Energy” i Husum. Här fanns ett stort utbud av möjligheter för hans företags framtid. På grund av plötslig havsdimma kunde han inte ta flyget tillbaka hem. På hotellet lärde han sedan känna en företrädare för ekonomiministeriet, som talade om för honom att det skulle finnas en undantagsregel för EEG2012, för nystartade PV projekt, som färdigställdes inom 30.06.2012.

Så snart han kommit tillbaka hem lämnade Henning Kruse in ansökan om bygglov och lån samt beställde byggmaterial. ”Jag satsade allt på ett kort” kommer han ihåg”. Medan ansökningarna fortfarande diskuterades på framsidan hade vi redan byggt på baksidan. "Till slut gick allt bra och den 30.06.2012 kunde energisektorn uppvisa anslutningen av det tredje fotovoltaiska systemet till elnätet i rätt tid”. ”Helt säkert måste vi göra en del erkännanden.” Hela byggnaden står på en träkonstruktion eftersom en stålkonstruktion skulle ha krävt längre planeringsförlopp. Djuren kunde flytta in endast 18 månader senare, så även här tog den förändrade användningen längre tid än önskat.

Idag är fabriken i Butzhausen väl utnyttjad med det 482 kWp fotovoltaiska systemet, en biogasanläggning på 75 kW och 300 mjölkkor. Hur spännande starten än var, löper verksamheten nu även tack vara två pålitliga och högpresterande Weidemann maskiner konstant och varaktigt.