Main Content

Koncentration på en ort

Weidemann bygger nya byggnader och fortsätter på sin expansionskurs.

Sedan firman grundades år 1960 har Weidemann GmbH förändrat sina lokaler ett antal gånger för att kunna fortsätta växa. Med utgångspunkt från sin ursprungliga produktionsort, en bysmedja i Diemelsee-Flechtdorf i norra Hessen flyttade man på 1970-talet till utkanten av orten för att kunna leverera den mängd maskiner som efterfrågades i större produktionshallar. Denna ort byggdes sedan ut i etapper fram till 2007, då ett nytt stort steg i företagets historia togs i och med att en helt ny fabrik, inklusive pulverlackanläggning, invigdes i grannorten Korbach.

För att fortsatt kunna expandera och ha plats för de nu över 600 anställda planerade och byggde Weidemann en helt ny byggnad. Från och med nu sammanförs alla företagets aktiviteter i Korbach: i och med byggnationen av en stor förvaltningsbyggnad, Training-centrum och mycket välutrustade teknikcentrum för produktutveckling sätts en ny milstolpe i företagets historia. På samma tomt planeras dessutom en testbana och ett nytt leveranscentrum som snart är färdiga.

”Att koncentrera all företagsverksamhet på en plats ger oss närhet och större effektivitet i våra arbetsprocesser. Den nya byggnaden med sina moderna kontorsområden och den senaste mediatekniken ger oss nya perspektiv i det teamorienterade samarbetet. Vi på Weidemann är väldigt glada över detta viktiga steg och de möjligheter det medför”, säger Bernd Apfelbeck, kommersiell chef.