Main Content

Hög, högre, 9 m

Perfekt sikt runtom maskinen på Weidemanns T9535.

I den stora teleskoplastarklassen har Weidemann tills idag erbjudit två 7-metersmodeller med 3,5 respektive 4,2 tons nyttolast. Nu utökas denna byggserie med en 9-meters teleskoplastare, som uppvisar en lyfthöjd på 9,5 m och en nyttolast på 3,5 ton. Tyngdpunkten på arbetsuppgifterna vid drift av dessa maskiner ligger på tung materialhantering, staplingsarbeten på stora höjder, god räckvidd som materialskjutare såväl som kontinuerliga aktiviteter i påfyllning av lager. Den nya modellen T9535 erbjuder kunderna intressanta funktioner och tillval för en individuell utrustning och ett behovsbaserat arbete.

De viktigaste egenskaper för Weidemanns nya 9-meters teleskoplastare i överblick:

  • Precis som för 7-metersmodellerrna är den enastående egenskapen för den nya teleskoplastaren dess mycket goda sikt runtom maskinen. Det är möjligt tack vare den så kallade “Best View Cabin“, som har utvecklats med följande egenskaper: en stor, välvd framruta med god sikt uppåt, uppvärmbara sidorutor och sluttande motorhuv för god sikt åt sidorna samt en fyrstolpesdesign och panoramabakruta för en perfekt sikt bakåt – härmed särskilt optimerat av Weidemann: sikt över det högra bakhjulet.
  • T9535 är tillgänglig i två olika, kraftfulla versioner med Perkins-motorer på 90 kW/122 hk respektive tillvalet med 100 kW/136 hk. Motorerna uppfyller utsläppsnormens steg V med SCR-teknik, DPF och DOC. Alternativt kan hastigheter på 30 och 40 km/h väljas.
  • “Operator first“ - så lyder vår användarfilosofi, i vilka samtliga komponentgrupper har avstämts med hänsyn till förarens arbetsergonomi, säkerhet och komfort. I detta sammanhang ska nämnas den medfjädrande konsolen med joystick och tangentpanel, en stor 7-tumsdisplay, en ergonomisk placering av manöverorganen, ett färgorienterat, självförklarande användarsystem, goda lagringsmöjligheter, en komfortabel hemkomstbelysning liksom en bred påstigning med halksäkra, väl friliggande trappsteg.
  • Tre styrtyper erbjuder maskinen optimala körförhållanden: Fyrhjuls-, framaxel- och diagonalstyrning är justerbara för olika arbetssituationer. Dessutom förfogar teleskoplastaren över en unik styrvinkel på 45°.
  • Weidemanns patenterade, väletablerade och stabilitetshöjande förarassistanssystem vls (Vertical Lift System) är också inbyggt. Det möjliggör ett smidigt arbetssätt och den partiellt automatiserade teleskopmatningen understödjer arbetet i komplexa användaromgivningar.
  • Föraren kan välja mellan följande vls-lägen: skopläge för lastningsarbeten med bulkmaterial, staplingsläge för högre höjder liksom det manuella läget, utan systemunderstöd, exempelvis för lastningar.
  • Arbetsklimatet garanteras genom inbyggnaden av en effektiv uppvärmnings- och ventilationsanläggning med fläkt, friskluftstillförsel och välplacerade luftmunstycken. Som tillval kan en luftkonditioneringsanläggning erhållas, inklusive med automatisk klimatstyrning. Dess kan förarhytten utrustas med ett sidoliggande skjuvfönster och spaltventilation i bakrutan för friskluft.
  • Genom den omvändbara fläkten kan föraren avlägsna damm från utsugningsfiltret komfortabelt från förarstolen.
  • Förenklad påkoppling av påbyggnadsredskap genom valfri tryckavlastning av den tredje styrkretsen fram på teleskoparmen och standardmässig användning av hydraulkopplingar av droppfri typ.
  • Släpvagnen med upp till 16 tons last kan väljas med olika dragkrokar.

Utökningen av Weidemanns stora byggserie med teleskoplastare öppnar upp goda utrustningsalternativ för många företag, vilket omvandlas till effektiva och säkra arbeten på stora höjder.