Main Content

En bästsäljare elektrifieras

Weidemanns teleskoplastare T4512e med litiumjonsbatteri.

För den som önskar undvika CO2-avgaser, buller och sotpartiklar i byggnader och under arbetet kan arbeta lokalt helt utsläppsfritt och betydligt bullerminskat med Weidemanns helt elektriska T4512e. Det skonar föraren inom lantbruks- och hästskötseln samt också det värdefulla djurbeståndet på lika sätt. Inom kommunala områden ger det dessutom särskilda aspekter för maskininsats på kyrkogårdar, byggmaterialsförråd och i tätorters miljözoner. Inom segmenten hotell, handel och industri spelar avgasfria och bullerminskande arbeten också en allt viktigare roll.

Eldrivna hjullastare introducerade Weidemann i sitt sortiment redan år 2015 och har kunnat etablera sig väl. Nu presenterar vi för marknaden den för sina kompakta mått mycket älskade och vitt spridda kompakta teleskoplastaren T4512 med elektrisk drivning från ett litiumjonsbatteri. “Våra kunder har alltmer efterfrågat en möjlig elektrifiering av denna unika arbetsmaskin,“ kommenterar den kommersielle Verkställande Direktören Bernd Apfelbeck den aktuella nyheten från Weidemann. “Vi är mycket glada att det har gått så långt att vi under år 2023, i synnerhet i segmentet för teleskoplastare, kan erbjuda en produkt med zero emission“.

Den nya T4512e tillhandahåller kunderna vanda prestanda med 4,50 m lyfthöjd och 1,25 tons nyttolast. De kompakta maskinmåtten bibehålls (höjd 1,99 m och bredd 1,56 m). Dessutom garanterar det beprövade förarassistanssystemet vls (Vertical Lift System) även för eldrivna maskiner stor stabilitet genom automatisk inkörning och utmatning av teleskoparmen vid lyft- och sänkningsförfaranden. Den elektriska parkeringsbromsen med funktionerna för automatisk hållning och backhållning sörjer för maximal säkerhet och ett mycket stora mått av komfort vid alla kör- och stilleståndsförfaranden. Dessutom innefattar bromssystemet energiåtervinning, vilket ytterligare förlänger driftstiden.

Den nya T4512e erbjuder många nya funktioner och tillval för individuell utrustning och behovsbaserat arbete. Här följer de väsentligaste egenskaperna i överblick:

  • Det går att välja bland två underhållsfria litiumjonsbatterier: standardbatteriet är på 18 kWh och som tillval finns en variant på 28 kWh. Dessutom finns standardmässigt en 3 kW ombordladdare inbyggd. Som tillval kan ytterligare en 3 kW ombordladdare väljas, för att öka laddningskapaciteten till 6 kW, vilket avser att uppnå en kortare laddningstid.
  • Integrerat batterihanteringssystem (BMS) med avsevärt högre laddströmstyrkor, förvärmning till driftstemperatur, kortsiktigt tillhandahållande av effekttoppar liksom en permanent övervakning av batteritemperaturen. BMS ökar batteriets effektivitet och utesluter definitivt en djupurladdning.
  • Laddningsförfarandet sker genom en lättillgänglig, central laddningslucka i maskinens bakdel. Där bak befinner sig eluttag, aktiveringsomkopplare och laddningsindikator. För att öka säkerheten är laddningskabeln utrustad med en kontrollåda. Den förhindrar på ett tillförlitligt sätt att laddningsinfrastrukturen överbelastas.
  • Laddningskabeln (med typ 2-kontakt på maskinsidan) kan kombineras med en mångfald olika kontakter: 230 V Schuko, 230 V CEE, 400 V högspänning eller typ 2-kontakt med vägglåda (och ytterligare adapterkontakter). Sammantaget erbjuder det nya, flexibla laddningssystemet ett effektivt och säkert laddningsförfarande samt är kompatibelt med olika lokala infrastrukturer.

div class="col100">

  • I maskinen används två separata elmotorer: en för drivningen (23 kW) och en för arbetshydrauliken (25 kW). Därmed minimeras energiförbrukningen, eftersom effekten endast krävs då det verkligen behövs. Elmotorn för drivningen ger dessutom maskinen en dynamisk och kraftfull start.
  • Den steglösa justeringen av oljemängden på den tredje styrkretsen möjliggör insats med påbyggnadsredskap som drivs med hydraulisk, kontinuerlig funktion. Därigenom kan oljemängden anpassas individuellt till respektive påbyggnadsredskap. Det möjliggör att föraren kan arbeta komfortabelt och effektivt med maskinen och påbyggnadsredskapet.
  • Dessutom kan maskinen sättas in i stationär drift. Då används arbetshydrauliken på den tredje styrkretsen för att driva ett påbyggnadsredskap, exempelvis en vedklyvare.
  • Tre styrningstyper för maximal manövrerbarhet och flexibilitet: Fyrhjuls-, framaxel- och diagonalstyrning ombesörjer millimeternoggrann manövrering, vändning på minsta tillgängliga yta och säkrare vägtrafik vid högre hastighet. Som körhastighet erbjuder T4512e till och med tre möjligheter: 15, 20 såväl som 25 km/h är valbara.

Driftsekonomiskt betraktat erbjuder T4512e vissa fördelar: de löpande energikostnaderna för en maskin med dieseldrivning är avsevärt högre än för en eldriven maskin. De högre inköpskostnaderna för elmaskinen amorteras efter viss tid och detta representerar därmed den mest ekonomiska investeringen betraktat ur perspektivet för hela användningsperioden. Dessutom kräver en elmaskin avsevärt mindre underhållsaktiviteter.