Main Content

De nya modellerna 2080LP och 2080LPT

Efter den slutgiltiga lanseringen av de älskade och framgångsrika modellerna 2070LP och 2070LPT med 80 hk, som en konsekvens av den aktuella utsläppsnormen presenterar Weidemann de efterföljande modellerna 2080LP och 2080LPT.

Båda dessa modeller har omarbetats och har nu som standardutrustning en motor Deutz TD 2.9 (45 kW / 61 hk). Som tillval erbjuds också motorn Deutz TCD 2.9 (55,4 kW / 75 hk) . Båda motorerna är utrustade med DOC (dieseloxidationskatalysator) och DPF (dieselpartikelfilter) samt uppfyller utsläppsnormens nivå V.

Omarbetningen av 20LP-serien uttrycks också i det nya dynamiska maskinutförandet, baserat på de befintliga 30-, 40- och 50-serierna. Genom detta samband kan maskinerna som tillval utrustas med en komfortabel förarhytt och LED arbetsstrålkastare. Som tillval kan också erhållas en luftkonditioneringsanläggning. Tillvalet proportionell styrning genom multifunktionsmanöverspaken tillåter nu också ett bekvämt arbete: tillsammans med funktionen hos den proportionella tredje styrkretsen, som kan aktiveras på manöverspaken, kan nu också aktiveras kontinuerlig drift för den tredje styrkretsen med en vippomkopplare - genom avlänkning med tumhjulet också i båda riktningarna.

Funktionen på den fjärde Styrkretsen kan nu också manövreras proportionellt på hjullastarna med manöverspaken. Teleskopering med teleskoplastare är proportionellt möjligt med tumhjulet så att arbetshastigheten kan justeras individuellt. Dessutom manövreras de två funktionerna i teleskoparmens eluttag från manöverspaken, endera som momentan eller växlande aktivering. De två funktionerna är oberoende av varandra, så att föraren kan använda dem var för sig eller samtidigt.

LP står hos Weidemann för "Low Position". Genom den lägre förarplatsen och sitthöjden har maskinen en lägre totalhöjd. På så sätt kan man också passera genom låga infarter. Dessutom ger detta föraren ett bekvämt insteg och flyttar tyngdpunkten något nära marken. Weidemanns LP-modeller är utrustade med ett skyddstak som uppfyller det aktuella europeiska maskindirektivets (2006/42/EG) krav gällande ROPS- och FOPS-skydd. Som tillval kan olika förarskyddstak och förarhyttsversioner väljas.