Main Content

Beslut från Weidemann om mässdeltaganden år 2021.

På grund av kraftig påverkan från corona-pandemin har Weidemann GmbH till idag allmänt avvisat mässdeltagande under de båda första kvartalen av 2021. Situationen för resterande delen av året utvärderas också kritiskt.

För tredje och fjärde kvartalet år 2021 har företaget därvid beslutat att inte anordna någon mässa i Tyskland. Till det hör alla regionala mässor som Weidemann skulle organisera direkt. I förgrunden för detta beslut står skyddet av medarbetare, affärspartner och kunder till lika del. Genom det yttäckande nätet av Weidemanns affärspartner står till kundernas förfogande, precis som tidigare, rådgivningskompetens lokalt. Affärspartnerna kommer att vara aktivt försörjda med produktnyheter och hjälper gärna till individuellt med hela sortimentet.

Agritechnica kommer att anordnas av DLG mellan 27 februari och 5 mars 2022. Weidemann kommer att ta ett beslut om deltagande i denna mässa senast i slutet av september 2021.

På det internationella området aviserar vi om en annan kurs: Här kommer mässdeltagande att utvärderas och beslut tas individuellt med hänsyn till respektive lands specifikation och situation. Meddelande om detta kommer också på Weidemanns webbplats för respektive länder så tidigt som möjligt.