Cookie Control

För bästa möjliga användning av Weidemann hemsida och för ytterligare optimeringar cookies används. Genom att fortsätta att surfa på Weidemann webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.

Main Content

Hos Schoeller Technocell går tradition och innovation hand i hand.

Sedan 1537 tillverkar fabriken vid Zwickauer Mulde papper, sedan 2015 är den utsläppsfria Weidemann 1160 eHoftrac® i drift här.

Pappersfabriken i Penig är den äldsta ännu i drift i hela Tyskland. Sedan 1537 har papper tillverkats här. Till en början skedde produktionen som ett mödosamt handarbete med träramar. Först 1835 införskaffades de första maskinerna för att underlätta produktionsprocessen. Denna fabrik var en av många pappersfabriker vid floden Mulde. Genom sin närhet till boktryckarcentrumet Leipzig blomstrade fabriken från 1870 fram till första världskriget.

Sedan slutet på 1950-talet har denna traditionella plats specialiserat sig på mörkfärgade dekorations- och bakgrundspapper, t.ex. för laminerade golv. 1991 uppgick fabriken i Felix Schoeller-koncernen, en av världens största tillverkare av fotopapper. I Penig allena tillverkas varje år upp till 28 000 ton papper för europamarknaden. På begäran erbjuder man grammaturer på 40 - 140 g/m² och bredder på upp till 265 cm. Som råmaterial används bl.a. slam (restmaterial vid pappersframställning) från systerfabriken i Günzach och sekundär pappersmassa, exempelvis kasserade papperssatser. Det lösa slammet från Günzach och det egna kasserade materialet hämtas upp med en kompakt Hoftrac® och tippas i en upplösningsanordning. Tills helt nyligen arbetade man i Penig med konventionella maskiner med förbränningsmotor. ”Däribland fanns det också en Weidemann”, minns fordonsparkschefen Thomas Stein. Det fanns dock olika aspekter på detta, som måste beaktas vid arbetet: Avgasluften från hjullastarna virvlade upp fina partiklar. Tillsammans med värmeutvecklingen från motorerna fanns det alltid en fara för en dammexplosion inomhus.

”På en fackmässa hos en gaffeltruckstillverkare hörde jag talas om ’projekt eHoftrac®’”, berättar Thomas Stein. ”Jag tände genast på idén. När herr Drescher (från Weidemanns försäljningspartner Arneuba) sedan presenterade maskinen kunde jag inte längre sitta still.” På våren 2015 levererades slutligen en av de första 1160 eHoftracs® till Peniger Papierfabrik. Ytterligare ett argument som talade för Weidemanns 1160 eHoftrac® och som slutligen övertygade också företagsledningen var, förutom den minskade brandrisken, också utsläppsfriheten. Eftersom maskinerna användes inomhus så gav ofta buller- och avgasspecifikationerna en negativ effekt på arbetsplatsen. ”Och slutligen naturligtvis det väsentligt mindre underhållsbehovet”, tillägger vice-VD och platschefen Reinhard Geißler, som är nöjd över att 1160 eHoftrac® har uppfyllt alla hans förväntningar.

För arbetskamraternas säkerhet har Weidemanns försäljningspartner Arneuba också byggt på en blå säkerhetslampa. Det blå ljuset, som är vanligt hos elektriska gaffeltruckar, varnar omgivande kolleger för den tysta annalkande arbetsmaskinen. Tillsammans betraktat är Weidemanns 1160 eHoftrac® också en mycket god utökning av den hållbara arbetsmaskinparken och blev också den ideala lösningen för de speciella kraven som ställdes av Schoeller Technocell.