Main Content

Hos Teitscheids finner hästälskare ett paradis – mitt i Düsseldorf.

Helt plötsligt tunnar den urbana djungeln ut - mellan bebyggelse och industrier blir vyn över ängar och fält av det stora ridcentret Teitscheid fri. Familjen Teitscheid bedriver en hästgård mitt i Düsseldorfs stadsdel Itter.

Jordbrukets drift är sedan år 1703 i familjens besittning och sedan 40 år tillbaka har den också hästar. Weidemanns maskiner är sedan länge en beståndsdel i anläggningen. 1972 frågade en vän till Theo Teitscheid på ett ryttarmöte om han kunde lämna sin häst på dennes gård. Orden spreds snabbt och det blev fler och fler hästar på gården. Så förvandlades långsamt jordbruket till ett hästpensionat. 1984 lämnade de sista nötkreaturen gården. Idag håller 60 hästar och ponnies till på landet i Rhenslingan.

Verksamheten förändrades men arbetet bestod.

Idag förvaltar gården fortfarande 74 hektar av grönområden och odlingsbar mark. Dessutom har familjen stora skogs- och odlingsområden i Nordhessen. ”Det har endast förändrats på själva gården”, berättar dagens företagsledare Paul Teitscheid. För det löpande arbetet runt om i stallen sökte Teitscheids efter lämplig teknik. ”Vi hade först en gårdslastare av ett annat märke, men den maskinen var vi tvunga att byta ut efter kort tid.” Sedan kom den teknikintresserade hästskötaren år 2001 slutligen till Weidemann. ”Vi är mycket nöjda med tillgängligheten och livslängden på maskinerna”, betonar Paul Teitscheid. För närvarande använder han en teleskophjullastare 2070LPT för de tunga arbetena, som att stapla halmbalar eller lasta gödsel. För alla andra arbeten på gården ersatte han för ungefär ett år sedan den gamla 1240LP med en ny 1160 eHoftrac®.

Låg ljudnivå och inga avgaser med 1160 eHoftrac®.

En orsak för bytet var framför allt lugnare arbeten. ”Allt är mycket tystare. Nuförtiden kan jag knappt använda maskinerna på veckosluten utan att störa grannarna.” Denna aspekt spelar en viktig roll med tanke på den allt tätare bostadsbebyggelsen i närheten. Även kommunikationen under arbetet fungerar nu bättre, efter som alla deltagare nu kan använda en lägre samtalston och inte behöver konkurrera med motorljuden.

Om introduktionstiden för 1160 eHoftrac på Teitscheids gård berättar hästproffset: ”Under de två första dagarna blev hästarna förskräckta, när plötsligt en maskin stod bakom dem. Men snart vänjde de sig.” Idag är det främst stallpersonal och ryttare som uppskattar de tysta och utsläppsfria maskinerna, som inte stör vid rytt och skötsel. Och vad gäller avgaser tillägger han: avgasföroreningarna har blivit mycket mindre. ”När jag idag fyller skopan på 2070LPT med gödsel för att transportera det till gödselstacken frågar mig flickorna, om jag verkligen måste använda ’den stinkande maskinen’,” berättar Paul Teitscheid med ett skratt.

1160 eHoftrac® används hos Teitscheids framför allt vid sopning, mockning och städning av ridhuset och under transporter i naturen. Dessutom har Paul Teitscheid förvandlat en inslagningsmaskin för rundbalar till en ”skräphinksomrörare”. Överallt på gården står skräptunnor, i vilka hästspillning uppsamlas. Därigenom kan alla hjälpas åt att hålla gården ren. Behållarna kan han därefter lyfta med 1160 eHoftrac® och dess skräphinksomrörare tippa i uppsamlingscontainern.

Alla i familjen Teitscheid är mycket nöjda med 1160 eHoftrac® . Förväntningarna uppfylldes, batteritiden är anpassad till arbetsmängden och ryttarna tycker mycket om den tysta och doftfria Weidemann-maskinen.