Main Content

1390

1390
Weidemann 1390 förarhytt med klämskopa studiovy
Weidemann Hoftrac 1390 förarhytt med pallgaffel studiovy
Weidemann 1390 förarskyddstak med klämskopa arbetsinsats
1390-thumb
Weidemann 1390 förarhytt med klämskopa studiovy
Weidemann Hoftrac 1390 förarhytt med pallgaffel studiovy
Weidemann 1390 förarskyddstak med klämskopa arbetsinsats

Nästa generation – Hoftrac 1390

Genom serie 13 är Weidemann framgångsrik på marknaden sedan flera år tillbaka in segmenten jordbruks- och hästindustrin, kommunförvaltning och företag/industri. Modellerna har ständigt omarbetats och det ledde senast till modell 1380 med uttalad hög konfigureringsmångfald, något som vi på den nya modellen har ytterligare byggt ut till förmån för mängden olika tillämpningar. Nu har den framgångsrika modellen tack vare bytet av motor till avgaskrav EU steg V erfarit en nylansering och har omarbetats på ett grundläggande sätt. Den nya Hoftrac 1390 är väl avstämd i prestanda för sina respektive arbetsuppgifter, genom exempelvis motorisering, axlar och hydrauleffekt. Med vår nya elektroniskt reglerade drivning ecDrive upplever du nya användningsmöjligheter och en helt ny körkänsla. I denna storlekslass är det stora utrymmet i förarplats och förarhytt helt unikt. Gläd dig över en helt ny modell, som kommer att göra dig ännu mera produktiv!

Den rätta motorn för dina arbetsändamål

Ingångsmotorn för 1390 levererar 18,4 kW/25 hk. Den stora fördelen består i att den uppfyller avgaskrav EU steg V, men har ingen avgasefterbehandling. Denna motortyp är också väl lämpad för den användare som kräver färre drifttimmar av sin maskin. Som tillval är en motor på 33,3 kW/45,3 hk eller 40,1 kW / 54,5 hk tillgänglig. Här har avgaskrav EU steg V implementerats genom inbyggnad av ett dieselpartikelfilter (DPF) i kombination med en dieseloxidationskatalysator (DOC). Karbamidlösning (DEF) behöver inte tillsättas genom denna teknik. Hela motorenheten kommer, inklusive avgasefterbehandlingen, från Yanmar, så alla komponenter är perfekt avstämda till varandra. Maskinen regenererar automatiskt vid motsvarande driftstemperatur.


Elektroniskt reglerad drivning - Weidemanns ecDrive

Med den nya elektroniskt reglerade drivningen ecDrive (Electronic Controlled Drive) kan maskinen köras och användas helt behovsbaserat. Särskilt för detta har Weidemann implementerat fyra olika körlägen.

I serieutförande får de båda följande körlägena:

Automatiskt körläge: Står för de bekanta 100 % prestanda hos maskinen.

Eco-läge: Motorvarvtalet sänks efter att ha uppnått önskad fordonshastighet till 2 200 varv/min, varigenom det är möjligt att erhålla både bullerminskning och bränslebesparing.

De båda ytterligare körlägena har skapats speciellt för arbete med hydrauliskt drivna påbyggnadsredskap resp. optimalt utförande av en Y-lastningscykel. För detta finns det som tillval en av de båda följande körlägena:

Påbyggnadsredskapsläge: Detta läge understöder perfekt användningen av påbyggnadsredskap. I detta läge ställs dieselmotorns varvtal in med handgasreglaget och körhastigheten regleras med körpedalen eller farthållaren. Med denna hjälp kan hastigheter med en upplösning på 0,10 km/h ställas in via displayen. Detta garanterar en konstant framdrivning för påbyggnadsredskapet. Om belastningen på påbyggnadsredskapet blir för hög (t.ex. olika snittmaterial för en slagklippare), sänker maskinen automatiskt hastigheten, för att ställa högsta möjliga prestanda till påbyggnadsredskapets förfogande. När belastningen elimineras återställs den förinställda hastigheten. Det handlar om en farthållarfunktion. Men om man trots det önskar utföra snabbare kör- eller backningsrörelser kan alltid fotpedalen överstyra hastigheten och t.o.m. få maskinen att uppnå den högsta hastigheten.

Körläget M-Drive: Detta läge är det rätta valet för optimalt utförande av Y-lastningscykler. I det ställer man in dieselmotorns varvtal med handgasreglaget och styr körhastigheten med körpedalen resp. med styrtryck. Krypkörning blir därmed överflödig och det understödjer utförandet av snabba Y-lastningscykler.

Elektrisk parkeringsbroms

Den nya elektriska handbromsen erbjuder såväl en automatisk hållfunktion som också en funktion för backhållning. Bromsen träder automatiskt in när maskinen står stilla, om körriktningen är inställd till friläget eller om föraren lämnar förarstolen. Den elektriska handbromsen frigörs automatiskt när maskinen sätts igång via körpedalen. Naturligtvis kan bromsen också aktiveras resp. inaktiveras genom att manövrera reglaget. En äkta komfort- och säkerhetsfördel för föraren.


Weidemann-fördelar i översikt

Weidemann-midjestyrning

Ryggraden i Weidemanns konstruktion: Den legendariska midjestyrningen. Alla fyra hjul har ständig kontakt med marken och maskinen rör sig med maximal dragkraft. Dessutom blir maskinen på det sättet enastående lättmanövrerad.

Högvärdig pulverlackering

Kvalitet skapar mervärde. Ett kännetecken för Weidemanns kvalitetsanspråk är pulverlackeringen. I motsats till vanlig våtlackering förlänger den livslängden tydligt och är på så vis effektiv och samtidigt miljövänlig. Läs mer om pulverlackering här »

Hög dragkraft genom planetaxel

Drivning med planetaxel ökar vridmomentet på hjulet och förbättrar därmed dragkraften. Tack vare det optimala förhållandet mellan dragkraft och maskinstyrka arbetar du flexibelt och samtidigt ekonomiskt.

100 % differentialspärr

Den till 100 % tillkopplingsbara differentialspärren ger maximalt grepp och dragkraft och minskar däckslitaget genom att den är avstängd under normal drift.

Två starka lyftcylindrar

Weidemann monterar alltid två lyftcylindrar i Hoftrac-och hjullastarmodeller. Detta säkerställer att belastningen överförs optimalt på lyftarmen. Dessutom blir lastsystemet stabilare. Lyftcylindrarnas storlek anpassas till aktuell maskinstorlek.

Kinematik

P-kinematik

Lång P-kinematik (lång lyftarm)

PZ-kinematik

Weidemann erbjuder för alla maskiner kinematik som passar maskinstorleken. Standard på 1390 är P-kinematik, som genom en exakt parallelledning övertygar över hela lyftområdet. Som tillval finns dessutom en längre utformad version av P-kinematik, som ökar lyfthöjden med 20 cm. Som tillval finns också P-Z-kinematiken, som är en kombination av P-kinematik och Z-kinematik. Den gör betydande lyft-och rivkrafter möjlig och har härvid en fin anpassad parallelledning.

Kraftfull hydraulik

1390 kan som tillval utrustat med en High-Flow högpresterande hydraulik. Det möjliggör drift med främre påbyggnadsredskap, som erfordrar oljeförsörjning (exempelvis en snöfräs).

Mångfald i utrustningen

Weidemanns Hoftracs har en omfattande standardutrustning. Dessutom kan du, till exempel beroende på tillämpning och preferenser, konfigurera t.ex.motor, drivning, hydraulik eller däck individuellt. Det skapar en skräddarsydd Weidemann.

Tryckavlastning för den tredje styrkretsen

För tillkoppling och frånkoppling av hydrauliskt drivna påbyggnadsredskap erbjuder Weidemann en specialitet: Knappen för tryckavlastning av den tredje styrkretsen ligger väl tillgänglig på utsidan av teleskoparmen. På det sättet kan olika påbyggnadsredskap bytas ännu snabbare och effektivare. Detta fungerar även vid aktiverad tändning respektive fungerande motor. Dessutom utgör de lättanvända kopplingarna av droppfri typ redan standardmässigt utförande.

Släpvagnsdrift

1390 kan genom tillvalet släpvagnskoppling dra en släpvagn på upp till 3,5 tons totalvikt. Till förfogande står en automatisk släpvagnskoppling eller försedd med kulkoppling K50. Möjligheten att dra släpvagn utökar maskinens användningsområde och erbjuder insatser med större flexibilitet eftersom inget extra dragfordon behövs.

Stort urval av däck

Optimala däck för varje underlag. För din Weidemann finns det alltid ett stort urval av olika däck tillgängligt. Vilka däck som passar till din maskin får du veta här »

Stort urval av påbyggnadsredskap

Ett universalverktyg för många olika användningsområden. Oavsett om det gäller lastning, stapling, materialpåskjutning, sopning, klippning eller transport: Tack vare den enorma mängden påbyggnadsredskap är din Weidemann ett universellt användbart universalverktyg. För din maskin finns det alltid ett stort urval av påbyggnadsredskap tillgängligt. Vilket påbyggnadsredskap i vilken storlek som passar till din maskin får du veta här »


Välj förarplats

Till förfogande står ett fast förarskyddstak, ett fällbart förarskyddstak eps och en förarhytt. Valet av rätt förarplats möjliggör maximal flexibilitet för olika insatser och ramvillkor.

Säkert förarskyddstak med sidoskydd

Tidsenligt högsta säkerhet. Weidemann monterar som standard på alla Hoftrac-modeller ett förarskyddstak med sidoskydd. Förarskyddstaket med sidoskydd motsvarar det aktuella europeiska maskindirektivets (2006/42/EG) krav gällande ROPS- och FOPS-skydd.

Easy Protection System (eps)

Som tillval kan Weidemann Hoftracs utrustas med det fällbara förarskyddstaket eps (Easy Protection System). eps motsvarar också det aktuella europeiska maskindirektivets (2006/42/EG) krav gällande ROPS- och FOPS-skydd. Med några få handtag kan eps (Easy Protection System) förberedas för låga genomfarter. Läs mer om eps här »

Komfortabel förarhytt

Den rymliga förarhytten uppfyller det aktuella europeiska maskindirektivets (2006/42/EG) krav på ROPS- och FOPS-skydd och erbjuder mycket rörelsefrihet för huvudet och kroppen. Genom de stora glasytorna får föraren utmärkt överblick över påbyggnadsredskapet och hela arbetsområdet.


Förarhyttens fyrstolpesutförande med panoramabakruta för bästa översikt

Om man tar bort något så kan man också optimerat något därvid: Med endast fyra stolpar istället för de vanliga sex uppnår förarhyttskonstruktionen en betydlig förbättring vad gäller siktförhållanden från förarhytten.

Den avrundade panoramabakruta möjliggör tillsammans med den sluttande motorhuven en utmärkt sikt bakåt – inklusive full säkerhet vid backningsrörelser!


Optimal sikt över påbyggnadsredskapet

För att kunna placera lasten säkert på höga höjder är främst sikten uppåt avgörande. Hos Weidemanns Hoftracs är rutan så konstruerad att föraren har lastgodset i blick även vid maximal slaglängd. De tre vindrutetorkarna (fram, bak och tak) sörjer ständigt för optimal genomsikt!

Valfria endelade eller tvådelade dörrar

Stängd dörr

Öppet fönster

Öppen dörr

Skaffa dig enkelt den luft du behöver för att kunna arbeta: Förarhytten kan förses med endelade glasdörrar som är alldeles utmärkta för spaltventilation under sommaren. Dessutom finns varianten med tvådelade dörrar, vid vilken man kan ställa upp endast det övre fönstret. Det övre fönstret kan dessutom fällas upp helt bakåt. Alla dörrvarianter kan öppnas 180° runt, så att man också kan därmed kan arbeta helt öppet.


Enkelt och snabbt redskapsbyte

Tack vare det hydrauliska snabbväxlingssystemet kan du byta påbyggnadsredskap bekvämt och enkelt. På så sätt är din maskin omedelbart klar för nya arbetsuppgifter. Det ökar produktiviteten och förbättrar lönsamheten. Byte av påbyggnadsredskap sker med tvåhandsmanövrering vilket förhindrar oavsiktlig upplåsning– säkerhet är alltid prioriterad hos Weidemann!

Växling 1

Växling 2

Växling 3

Droppfria hydraulkopplingar

De seriemässigt monterade droppfria hydraulkopplingarna kan rengöras enkelt och sörjer för mindre nedsmutsning av hela hydraulsystemet. Vid inkoppling av hydraulslangar uppstår knappast något läckage, varigenom händerna, maskinen, påbyggnadsredskapet och underlaget bibehålls rena. Genom de droppfria hydraulkopplingarna kan påbyggnadsredskap dessutom kopplas under tryck, vilket medför tidsbesparing. Alla kopplingsmodeller är monterade på samma spant och är därmed enkelt åtkomliga.


Hydraulanslutningar fram

Alla hydraulanslutningar fram är koncentrerade inom räckhåll på det centrala spantet respektive i sidan på lyftarmen – det underlättar vid inkoppling av påbyggnadsredskap med hydrauliska tillsatsfunktioner.

ecs – Easy Coupler System

Tack vare Weidemanns ecs (Easy Coupler System) är växling av påbyggnadsredskap helt förenklat och kan utföras utan att föraren behöver stiga ur och koppla manuellt, istället styrs allt från förarstolen. Läs mer om ecs här »


Optimal servicetillgänglighet

Fällbar förarplats

Enastående hos Weidemann: Den fällbara förarplatsen ger okomplicerad åtkomst till motorn, hydraulsystemet och elsystemet. Underhåll och service är extremt enkelt! Komponentplaceringen inuti maskinen har också optimerats ytterligare.

Tippbar förarhytt

Enastående hos Weidemann: Den tippbara förarhytten ger okomplicerad åtkomst till motorn, hydraulsystemet och elsystemet. Underhåll och service är extremt enkelt! Komponentplaceringen inuti maskinen har också optimerats ytterligare.

Metallslangar i innandömet

Många slangar i maskinens innandöme är utförda med metallrör – det ökar livslängden på de använda komponenterna betydligt.

Korta hydraulslanglängder

På Weidemanns maskiner delas längre hydraulslangar upp i flera sektioner - slangarna är uppdelade på flera ställen. Om du behöver byta ut en hydraulslang, måste du alltså inte ersätta hela slangen i hydraulkretsen utan endast den berörda delen. Detta gör arbetet snabbare och sparar pengar.


En arbetsplats som motiverar

Justerbar ratt

Rattstången och ratten kan justeras individuellt efter förarens krav, såväl i höjd som lutning. Därmed säkerställs att alla förare kan arbeta ergonomiskt med maskinen utan att bli trötta.

Ergonomisk styrspak - allt i en hand

Styrspaken passar säkert och komfortabelt i handen. Styrningen är robust och finkänslig på samma gång. På det sättet har du maskinen och de viktigaste funktionerna hela tiden under kontroll. Den kontinuerliga funktion för den tredje styrkretsen aktiveras enkelt via en vippbrytare på knappsatsen och den kan bekvämt manövreras proportionellt med styrspaken, genom steglös avlänkning på inställningshjulet i båda riktningarna. Dessutom kan de båda elfunktionerna aktiveras som knapp eller spärr på styrspaken. Båda elfunktionerna är oberoende av varandra, så att föraren kan använda dem var för sig eller samtidigt.

Bra sikt runtom - ergonomisk arbetsplats

Mer plats i en förarhytt som utvecklades enligt de senaste rönen om säkerhetsteknik och ergonomi. Gott om plats för benen, översiktligt anordnade kombinationsinstrument, bekväm förarstol och optimal sikt över påbyggnadsredskapet. Alla manöverorgan finns inom räckhåll och de viktigaste maskininformationerna har föraren alltid synliga via den optimalt placerade displayen. En arbetsplats som motiverar och stödjer föraren.

Angenämt arbetsklimat

Arbetsklimatet i förarhytten är utmärkt tack vare värme- och ventilationsanläggningen med effektiv fläkt, friskluftfilter och välplacerade luftmunstycken. Som tillval finns en luftkonditioneringsanläggning.

Svängningsdämpande arbetsplats

Tack vare förarhyttsfjädringen med hydrolager avleds vibrationer och stötar från maskinen. Din kropp är väl skyddad och du arbetar även en längre tid avspänd och utan att bli trött.

Omfångsrikt belysningspaket

Belysningen kan anpassas till olika krav: Standardbelysning (halogen), belysning enligt tyska vägtrafikbestämmelser (halogen eller LED), LED-belysningspaket med arbetsstrålkastare (1 000 eller 2 000 lm) på förarplatsen respektive förarhytten. Det möjliggör individuellt anpassbart arbete med maskinen också i mörker. En god upplysning av arbetsområdet ökar arbetssäkerheten och möjliggör också att föraren arbetar under längre tid med maskinen utan att tröttas.

Hemkomstbelysning

En särskild fördel för komfort och säkerhet på den nya förarhytten erbjuder hemkomstbelysningen. Vid avstängning av motorn tänds kupébelysningen i förhytten åter och efter att dörren har öppnats en nedstigningsbelysning på trappstegen under ca. 20 s. Det ger tillräckligt med tid för att enkelt och säkert stiga av maskinen i mörker.

Färgorienterat användarkoncept

Genom det färgorienterade användarkonceptet främjas förarens intuitiva orientering, vid vilken enskilda funktionsgrupper har tilldelats bestämda färger:

  • Grönt: Hydraulfunktioner (t.ex. den tredje styrkretsen)
  • Orange: Drivningsfunktioner (t.ex. körriktning, drivning, handgasreglage)
  • Rött: Säkerhetsfunktioner (t.ex broms, låsning av påbyggnadsredskap)
  • Grått: Elfunktioner (t.ex. ljus)

Optimal sikt uppåt - solskyddsrullgardin

Serie 13 har seriemässigt utrustats med förstorade siktavsnitt för både förarskyddstaket och förarhytten. Det möjliggör optimal sikt över arbetsområdet uppåt. Dessutom är skyddsgallret monteras internt, så att nedsmutsning därmed förhindras. På maskinen med förarhytt finns det en praktisk utdragbar rullgardin, som kan tjäna som bländnings- och solskydd.


Observera att produktutbudet kan variera beroende på land. Det kan hända att de innehåll/produkter som visas här inte finns i ditt land. Det kan hända att bilder visar varianter. Kan ändras utan föregående meddelande. Uppgifterna lämnas utan garanti. Avgörande är uttryckligen avtalsbestämmelserna.