Main Content

Milstolpar i jordbruksteknik

Weidemann är partner i "Milstolpar i jordbruksteknik" tillsammans med det tyska Landwirtschaftsverlag (Jordbruksförlag) i Würzburg.

2011 firade det tyska förlaget DLV Deutscher Landwirtschaftsverlag 90-årsdagen för sin framgångsrika tidskrift Agrarteknik (Jordbruksteknik) med en utförlig historisk tillbakablick på de mest betydelsefulla produkterna inom jordbrukstekniken. Under rubriken "Milstolpar i jordbruksteknik" presenterade tolv tillverkarna sina tekniska landvinningar som drivit utvecklingen av jordbruket framåt.

DLV:s rapporter fanns också tillgängliga under 2013 med samma rubrik "Milstolpar i jordbruksteknik". De publicerades löpande under året i olika DLV-publikationer. Vem som till slut skulle få äran att komma med i ”Milstolpar inom jordbrukstekniken” blev föremål för ibland ganska hetsiga diskussioner bland de teknikredaktörer som bestämde urvalet. Teknikredaktörerna kom från följande tidningar inom mediegruppen DLV: Agrartechnik, Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt, dlz, agrarmagazin, Land & Forst in Niedersachsen och Agrarmanager, men även internetportalen agrarheute.com, landlive.com och technikboerse.com.

En av de milstolpar som under de senaste 40 åren skrivit verklig jordbruksteknikhistoria är Weidemanns Hoftrac. Denna maskin har minst sagt revolutionerat arbetet på gårdarna. Det ansträngande kroppsarbetet kunde plötsligt till stor del utföras på mekanisk väg av de små och smidiga maskinerna. Tanken bakom var lika enkel som övertygande: fyra lika stora hjul, kompakt design för användning i trånga stallutrymmen, den då nya midjestyrningen för stor manövrerbarhet, lyftarm och skopa med hög rivstyrka – framgångsformeln hade skapats och grunden lagts för en egen maskinklass. Eftersom maskinen också kom in i den tidens byggnader där den vanliga dörrbredden var 1 meter och genomfartshöjden 2 meter, var framgången ett faktum och den blev snabbt en försäljningssuccé – Hoftrac® kom lätt och säkert in i stallet.

”Den som tänker på vilken roll som den av företaget Weidemann utvecklade maskinkategorin Hoftrac har spelat – och kommer att spela – för mekaniseringen av många uppgifter inte bara på gårdarna, kommer att välkomna juryns beslut gällande denna utmärkelse”, säger Dieter Dänzer, som är chefredaktör för facktidskriften AGRARTECHNIK och som i egenskap av projektledare på området jordbruksteknik inom DLV-förlaget är huvudansvarig för milstolpsprojektet.

Projektets höjdpunkt: Milstolpsmaskinerna visades under en speciell show på Agritechnica 2013 i Hannover från 12 till 16 november. Det handlade inte alltid om att lyfta fram uppfinnaren eller hylla pionjärandan hos tillverkaren. Snarare har DLV-redaktörerna valt ut de innovationer som ur teknisk synvinkel mest revolutionerat jordbruksnäringen och som förändrat och förenklat arbetet för jordbrukarna och deras familjer. Specialutställningen var en riktig publikmagnet eftersom den gör det möjligt för besökarna att få utlopp för den fascination de känner inför jordbrukstekniken. Till det publicerade DLV en bok som innehåller samtliga milstolpar.

Weidemanns affärschef, Bernd Apfelbeck, fattade direkt tycke för milstolpsprojektet: ”Som uppfinnare inom den här maskinklassen deltar Weidemann under 2013 gärna med Hoftrac i projektet Milstolpar inom lantbrukstekniken. Vi är mycket glada över detta och det hedrar ju också Weidemanns anställda, som med sin kunskap, kompetens och engagemang gjort maskinen så framgångsrik under decennier – dessutom ser vi projektet som en fin fortsättning på de aktiviteter som Weidemann inledde under 2012 i samband med Hoftracs 40-årsjubileum. Vid den speciella showen ställer vi ut vår historiska maskin – 2012 sökte vi den äldsta och fortfarande funktionsdugliga Hoftrac och vi fann faktiskt den femte maskin som någonsin byggdes av Perfect 130. Maskinen har restaurerats omsorgsfullt i vår utbildningsverkstad och glänser nu som ny.”

Weidemann video till projektet "Milstolpar i jordbruksteknik" erbjuder dig en titt bakom Hoftracs utvecklingshistoria.