Main Content

Information om sekretesspolicy

Weidemann respekterar din integritet

Att skydda din integritet i hanteringen av personuppgifter samt garantera säkerhet för alla affärsdata är för Weidemann GmbH ("Weidemann") en viktig fråga som vi beaktar i våra affärsprocesser. Skydd av personuppgifter från besökare på denna webbplats är särskilt viktig.

Information om sekretesspolicyn på den här webbplatsen upplyser dig om arten, omfattningen och ändamålen med insamling och användning av personuppgifter av Weidemann på denna webbplats. Weidemann säkerställer att personuppgifter som du ställer till förfogande på hemsidan behandlas konfidentiellt enligt de tyska lagarna för dataskydd.

Weidemann förbehåller sig rätten att ändra denna information om skydd av personuppgifter. I sådana fall, kommer att vi publicera den reviderade informationen om sekretesspolicy på denna webbplats. När du besöker denna webbplats godkänner du våra gällande villkor i denna information om sekretesspolicy.

Access-data och server-loggfiler

Som standard loggas varje besök på vår webbplats och varje hämtning av filer av vår webbserver. Din IP-adress, din webbläsarindentifikation och domän, namnet på den fil som hämtats, den webbplats som länkade dig till oss, datum och tid då du besökte vår webbplats, den överförda mängden data liksom den lyckade nedladdningen sparas ner i en loggfil. Data i loggfilerna hänvisar inte till person. De används uteslutande för interna syften. Till de interna ändamålen för insamlingen av data hör den tekniska administrationen av webbplatserna och anonyma statistiska undersökningar, som möjliggör en analys av åtkomsten till Weidemanns online-erbjudande som sedan används för att optimera webbplatsen för att ännu bättre anpassa denna till våra användares behov. Vi förbehåller oss dock rätten att granska dessa loggfiler, om det på grundval av konkreta bevis finns en legitim misstanke om illegal användning.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter som avses i den tyska federala dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) är enskilda detaljer om personliga och sakliga omständigheter om en identifierad eller identifierbar fysisk person som inkluderar t.ex. namn, adress, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Alla dessa uppgifter omfattas av ett särskilt skydd som vi säkerställer med tekniska och organisatoriska åtgärder enligt BDSG.

Personuppgifter samlas in av oss endast om detta är tillåtet enligt lag, eller om du har gett ditt samtycke. För särskilda online-tjänster som vi ställer till förfogande på vår webbplats som t.ex. kontakt via e-post eller formulär, e-nyhetsbrev, online-ansökningar, bloggar eller sociala nätverk krävs personuppgifter eller affärsrelaterade uppgifter (e-postadresser, namn, adresser, etc.) av dig för att du ska kunna använda dig av dessa tjänster. Utlämnande av uppgifter sker uttryckligen på frivillig basis och du godkänner genom att ange dessa uppgifter att de angivna uppgifterna samlas in, bearbetas, hanteras och används för att vi ska kunna kontakta dig, genomföra avtal, för att skydda våra egna legitima intressen, eller för de ändamål som du har utsett. En insamling, bearbetning eller användning för andra ändamål eller distribution till tredje part utanför Weidemann-koncernen sker inte. Detta medgivande kan återkallas av dig när som helst med verkan för framtiden.

Användning av cookies

Vi använder cookies för att förbättra vår hemsida, till exempel för att förbättra navigeringen. Dessa används också inom ramen för utvärdering av åtkomst till vårt utbud, se även instruktionerna som följer nedan om användningen av Google Analytics och AddThis. Cookies är små textfiler som skickas till datorn vid åtkomst till en webbplats. I princip kan du förhindra att cookies sparas på din dator genom att ställa in din webbläsare så att lagring av sådana textfiler på dator inte tillåts; detta kan dock leda till en funktionsnedsättning i våra erbjudanden. Dessutom kan du när som helst ta bort de cookies som lagrats på din dator.

Användning av Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbtjänst för analys av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Information om din användning av denna webbplats som genereras av sådan cookie överförs vanligtvis till en Google-server i USA och sparas där. I fall av aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats, förkortas din IP-adress av Google inom medlemsstaterna i den Europeiska unionen eller i andra stater som är parter i avtalet i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas den kompletta IP-adressen till en Google-server i USA, där den förkortas. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbplatsen och tillhandahålla annan tjänstrelaterad information om webbplatsanvändning och internetanvändning till webbplatsoperatörer. IP-adressen som förmedlas av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kopplas inte med annan data som Google innehar. Du kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar i din webbläsare; men vi påpekar dock att du i sådana fall, eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Du kan också förhindra insamling av data som genereras av sådan cookie genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) till Google, liksom behandlingen av dessa uppgifter av Google, genom att ladda ner och installerar en webbläsar-plugin via följande länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)
För mer information besök: tools.google.com/dlpage/gaoptout eller www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allmän information om Google Analytics och dataskydd). Vi påpekar att på denna webbplats använder Google Analytics-koden "gat._anonymizeIp();" för att säkerställa en anonym insamling av IP-adresser (så kallad IP-maskering).

Användning av Facebook-plugins (Gilla-knappen)

Vår webbplats använder Social Plugins ("plugins") som tillhandahålls av det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland. Facebook-plugin känner du igen genom Facebook logotypen eller på "Gilla-knappen" ("Like") på vår sida. Här hittar du en översikt över Facebook-plugins: developers.facebook.com/docs/plugins/

När du besöker våra sidor, etableras en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern via denna plugin. Facebook får därmed information om att du har besökt vår hemsida med din IP-adress. Om du klickar på Facebook "Gilla"-knappen när du är inloggad på ditt Facebook-konto, kan du koppla innehållet på våra sidor till din Facebook-profil. Därmed kan Facebook korrelera ditt besök på vår webbplats med ditt användarkonto. Vi påpekar att vi som leverantörer av webbplatser inte får någon information om innehållet i överförd data eller användningen av dem av Facebook. För mer information, se sekretesspolicyn för Facebook under de-de.facebook.com/policy.php
Om du inte vill att Facebook ska kunna korrelera ditt besök på våra sidor med ditt Facebook-användarkonto bör du logga ut från ditt Facebook-användarkonto.

Användning av Google +1

Insamling och spridning av information: Med hjälp av Google +1-knappen kan du publicera information över hela världen. Via Google +1-knappen får du och andra användare personaliserat innehåll från Google och våra samarbetspartners. Google sparar både information om att du har gett ett innehåll +1 och information om den sida som du hade öppen när du klickade på +1 . Din +1 kan visas som meddelande tillsammans med ditt profilnamn och din profilbild i Google-tjänster som t.ex. i sökresultaten eller i din Google-profil, eller på andra ställen på hemsidan och i annonser på internet. Google sparar information om dina +1-aktiviteter för att förbättra Googles tjänster för dig och andra. För att kunna använda Google +1-knappen behöver du en globalt synlig, offentlig profil i Google, som åtminstone måste innehålla ett valt namnet för profilen. Detta namn används i alla Google-tjänster. I vissa fall kan detta namn också ersätta ett annat namn som du har använt när du har delat innehåll via ditt Google-konto. Identiteten i din profil i Google kan visas för användare som känner till din e-postadress eller annan identifierande information om dig.

Användning av den information som samlas in: Förutom de ovan nämnda användningarna, används de uppgifter du lämnar i enlighet med Googles gällande sekretesspolicy. Google kan möjligtvis offentliggöra samlad statistik om användares +1-aktiviteter eller vidarebefordrar dessa till användare och partner som t.ex. förläggare, annonsörer eller länkade webbplatser.

Användning av Twitter

Funktioner som tillhör tjänsten Twitter finns integrerade på vår hemsida. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Genom att använda Twitter och funktionen "Re-tweet" kopplas de webbsidor som du besöker till ditt Twitter-konto och offentliggörs för andra användare. Dessa data sänds även till Twitter. Vi påpekar att vi som leverantörer av webbplatser inte får någon information om innehållet i överförd data eller användningen av dem av Twitter. För mer information, se sekretesspolicyn för Twitter under twitter.com/privacy. Dina sekretessinställningar på Twitter, kan du ändra i kontoinställningarna under: twitter.com/account/settings.

Användning av "AddThis" Bookmarking-tjänsten

Den här webbplatsen innehåller "AddThis" plugins, vilket gör att du kan ställa in bokmärken eller att dela intressant innehåll på webbplatsen. När du använder "AddThis" används cookies. Data som genereras (som t.ex. tidpunkten för användning eller webbläsarens språk) överförs till Add This LLC i USA och bearbetas där. För ytterligare information om databehandling av Add This LLC och sekretesspolicyn som underhålls av Add This LLC, se www.addthis.com/privacy. Denna webbplats innehåller särskild information om vilken typ av data som behandlas och dess användningsändamål. Vi behandlar inte de uppgifter som berörs . När du använder dig av "AddThis"-knappen, samtycker du till behandling av uppgifter av Add This LLC, i den utsträckning som beskrivs under www.addthis.com. Du kan invända mot användningen av dina uppgifter när som helst genom att använda en "opt-out cookie". Mer detaljerad information hittar du på den tidigare nämnda hemsidan www.addthis.com

(Källor för ovanstående fem punkter: Facebook Sekretesspolicy , Google Analytics användarvillkor, Google +1 Sekretesspolicy, Sekretesspolicy för Twitter, Sekretesspolicy för AddThis)

Säkerhet
Weidemann använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter som ställs till vårt förfogande mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingen. Observera dock att när du kommunicerar via Internet, särskilt vid överföring av e-post, är det inte möjligt att garantera datasäkerhet helt och hållet, därför rekommenderar vi att skicka konfidentiell information via vanlig post. Vi åtar oss att skydda dina lagrade personuppgifter, men vi kan inte ta fullständigt ansvar för deras säkerhet. Överföringen av data av dig till Weidemann sker därför på egen risk.

Information och rätt att göra invändningar, uppgiftskyddsombud

På begäran kommer vi att informera dig i enlighet med gällande lag, alltid kostnadsfritt och utan dröjsmål, om och vilka personuppgifter som lagras av oss. Weidemann förbehåller sig rätten att lämna denna information på elektronisk väg.

Dessutom, i enlighet med rättsliga bestämmelser, har du rätt till rättelse, spärrning och radering av personuppgifter för framtiden, såvida det inte finns lagliga grunder som utesluter det från vår sida. Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter, kan du kontakta vår dataskyddsansvarig, som också i fallet av uppgiftsförfrågningar, ansökningar eller klagomål står till ditt förfogande.

Max Ferdinand Kussberg
Uppgiftsombud för Weidemann GmbH

Elfringhäuser Weg 24
34497 Korbach
Tyskland
E-post: info@weidemann.de