Main Content

Juridisk information

Uppgifterna om fordonen är baserade på testade seriemodeller under normala driftförhållanden. Ytterligare information finns i användarmanualen. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att föreskrivna regler och anvisningar från Weidemann alltid följs. Dessa uppgifter ger en god uppfattning om de enskilda fordonen och deras prestanda. I enskilda fall kan dock avvikelser föreligga. Tekniska ändringar förbehålles. De tillbehör som visas kan variera beroende på område.


Weidemann GmbH kontrollerar och uppdaterar informationen på webbsidorna med jämna mellanrum. Trots detta kan det hända att information hunnit ändras under tiden. Vi kan därför inte ta på oss ansvaret eller ge någon garanti för att informationen på webbsidorna är aktuell, korrekt eller fullständig. Detsamma gäller för alla andra webbsidor som vi hänvisar till med hyperlänk. Weidemann GmbH ansvarar inte för innehållet på de webbsidor som man får åtkomst till via hyperlänkarna.

Vidare förbehåller sig Weidemann GmbH rätten att ändra eller komplettera befintlig information.

Innehåll och struktur på webbplatsen för Weidemann GmbH är upphovsrättsskyddat. Mångfaldigande av information eller data, i synnerhet text, delar av text eller bildmaterial, får endast ske med vårt föregående uttryckliga medgivande.


Uppgifter om hjul och breddmått
De angivna måtten kan avvika upp till 25 mm på grund av däcktillverkarnas toleranser. Passande grepp för varje användningsområde! Serieutrustningen består av antingen AS- eller EM-profiler.

AS-profiler används främst inom lantbruk. De är särskilt bra vid leriga, blöta underlag. De har lång livslängd och understödjer överföringen av stora drivkrafter. En perfekt körkomfort och självrengöringsfunktion ger ett säkert arbete.

EM-profiler används främst inom byggbranschen. Fördelarna visar sig framför allt vid överföring av drivkraft på löst underlag, t.ex. sand, kisel eller grus. Då uppnås en större underlagsyta. Ett stort plus är körkomforten på stenigt, fast eller bergigt underlag. Den höga stabiliteten kan ökas ytterligare med vattenfyllning vid alla däckmonteringar.


Uppgifter om tillåten nyttolast (ISO 8313) för tipplast:
på jämnt underlag = 80 % av tipplasten med led
på ojämnt underlag = 60 % av tipplasten med led


Uppgifter om lyftkraft enligt DIN 24094
De angivna uppgifterna för lyftkraft baseras på DIN 24094.
Lyftkraften är en vertikal, uppåtverkande kraft i nyttolastens tyngdpunkt,
som lastaren når som minimum under hela lyftförloppet.


Uppgifter om brottkraft enligt DIN 24086
Brottkraften skapas av tippningscylindern. Effektlinjen går genom tandspetsen och befinner sig lodrätt på förbindelselinjen mellan skovelns pivotpunkt på lastarmen och tandspetsen. Det nominella värdet för brottkraften är uppnått när tippningscylindern genererar maximalt moment runt skovelns pivotpunkt på lastarmen.

AVB Deutschland

Sprache: Deutsch, gültig für alle innerdeutschen Geschäfte
Download »

AVB Export

Sprache: Deutsch, gültig für alle grenzüberschreitenden Geschäfte
Download »

GTS Export

Language: English, valid for all cross-border transactions
Download »