Main Content

Weidemanns förarassistanssystem vls (vertical lift system)

 

Helt säkert ett bättre arbetsflöde.

 

I jordbruket har förarassistanssystemet vls (vertical lift system) redan visat sin effektivitet – våra innovationer har många gånger belönats internationellt: bland annat med DLG:s och innovationspris i silver 2011, EIMA Technical Innovation Prize 2012 och Equitana Innovation Award 2013. De här utmärkelserna visar oss hur viktigt det är med säkerhet i den här typen av maskiner.

Förarassistanssystemet vls (vertical lift system) möjliggör ett smidigare arbetssätt och underlättar genom den halvautomatiska teleskoprörelsen arbeten i svårmanövrerade miljöer. Den nästan vertikala lyft- och sänkrörelsen förstärker maskinens stabilitet. Det smidiga arbetssättet innebär att man av säkerhetsskäl slipper minska sänkhastigheten. Det gör det lättare att sköta maskinen, vilket också innebär ökad produktivitet. Förare med övning arbetar snabbare och säkrare med vls. Förare med mindre övning får värdefullt stöd för lyft- och lastningsarbeten. Hos teleskoplastarna T4108, T4512 och T5522 fungerar vls vid lyftning och sänkning. Av tekniska skäl används vls-funktionen hos T6025 vid sänkning.


vls har många gånger belönats internationellt!

Vinnare av DLG Innovationspris i silver

Vinnare av Eima Innovationspris

Vinnare av Equitana Innovationspris


vls (vertical lift system) byggs in i följande maskiner: