Cookie Control

För bästa möjliga användning av Weidemann hemsida och för ytterligare optimeringar cookies används. Genom att fortsätta att surfa på Weidemann webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.

Main Content

Ny utsläppsstandard – ny motorteknik

Utsläppsnormens historia

Redan på 1960-talet definierades de första utsläppsnormerna för vägtransporter i Kalifornien och ca. 10 år senare, trädde enhetliga utsläppsregler för personbilar i kraft i den Europeiska Gemenskapen. Sedan dess har det hänt mycket inom detta området och de tillåtna gränsvärdena för avgaser för olika typer av fordon har reducerats ytterligare genom lag - det var inte bara bilindustrin som var tvungen att anpassa sin utveckling och sina produkter därefter.

Sedan 1990 finns det också konkreta avgasföreskrifter för mobila arbetsmaskiner som inte är byggda för trafik på vägar. Deras plan i fem steg är en gradvis minskning av motorutsläpp för de olika prestandaklasserna i Europa. Nivåerna för minskningen av utsläppen kallas i Europa stage eller nivå (I, II, IIIA, IIIB, IV) och i USA kallas de Tier (1, 2, 3, 4 interim och 4 final). Varje nivå har en maximal tillåten gräns på följande föroreningar:

  • Kväveoxider (NOx)
  • Kolmonoxid (CO)
  • Kolväten (HC)
  • Luftburna partiklar/sotpartiklar (PM)

Stegvis förbättring av utsläppsvärden

Vi har redan slutfört nivåerna I till IIIA för utsläppsminskning på Weidemann under de senaste åren. Dock väntar nya, strängare gränsvärden i nivåerna IIIB och IV (Tier 4 interim och tier 4 final) på att uppfyllas. Införandet av steg IIIB började redan i januari 2011 och rörde först och främst maskiner med en motoreffekt på 130 till 560 kW. Sedan januari 2012 gäller detta steg även för maskiner med en effekt på 56-130 kW och enligt föreskrifterna får de ha ett maximalt NOx-utsläpp på 3,3 g/kWh och en maximal mängd partiklar på 0,025 g/kWh. I januari 2014 följde sedan en utvidgning av steg IIIB även för maskiner med en effekt från 37 till 56 kW som föreskriver en maximal emission av HC + NOx på 4,7 g/kWh samt en maximal mängd partiklar på 0,025 g/kWh . Endast för motorer med en prestanda ≤ 37 kW gäller steg IIIA – ytterligare tekniska förändringar behövs ännu inte.

För att kunna följa de nya gränserna i steg IIIB och senare steg IV måste maskinerna utrustas med en teknik för utsläppsreducering och avgasefterbehandling – en stor utmaning för både motor- och maskintillverkare, eftersom motorteknik och avgassystem på så vis blir föremål för omfattande förändringar. Eftersom en sådan djupgående utveckling tar tid att genomföra för tillverkaren har lagstiftningen beviljat en övergångsperiod vilket öppnar upp en viss möjlighet för en smidigare hantering. I konkreta termer innebär detta, att till exempel redan producerade lagermotorer, som motsvarar den gamla utsläppsstandarden IIIA får byggas in under ytterligare två år efter att steg IIIB trätt i kraft, och distribueras på marknaden.

Mindre föroreningar, mer prestanda

Förutom en integrerad efterbehandlingsfunktion av avgaserna i form av ett partikelfilter, måste maskinen ha anpassats till nivå IIIB vilket innebär en ytterligare optimering av kylkapaciteten. Detta uppnås hos våra maskiner genom en kyld avgasåterföring. En positiv bieffekt är att dessa nya komponenter inte bara bidrar till en minskning av utsläppen, utan också orsakar en förbättring av maskinens prestanda samt en minskning av bränsleförbrukningen med cirka 5 % - övertygande argument! Keramikfiltret som används och som filtrerar bort en stor del av de skadliga sotpartiklarna regenererar sig automatiskt genom att de lagrade partiklarna förbränns under drift – detta sker utan begränsningar för användaren eller maskinen.

Dessa förändringar i motortekniken och avgassystemet kräver integration av ytterligare komponenter. Utöver motorn är nu även andra komponenter viktiga för efterbehandlingen av avgaser och ytterligare kylanläggningar nödvändiga. Detta kräver ett större platsbehov i motorrummet. Detta blir synligt i Weidemanns form på den nya dynamiska designen av motorhuven.

Utsläppsnormens framtid

Vad framtiden har att säga om utsläppsnormer står fortfarande skrivet i stjärnorna. Säkert är att efter steg IIIB följer steg IV (tier 4 final) och det redan från oktober 2014 för maskiner i klassen från 56 kW. Även då kommer övergångsperioder att gälla, så att IIIB-motorer får säljas ytterligare två år framåt. Ändå gäller: Gränsvärdena för utsläpp minskas igen i samband med steg IV, NOx-utsläppen till exempel måste minskas med ca 80 % jämfört med föregående steg. Dessa stora utmaningarna när det gäller efterbehandling av avgaser kommer utvecklare av motorer och maskiner att ha en lång tid framöver. Vi på Weidemann håller oss ajour och vi strävar alltid efter att utveckla maskiner som gör ditt dagliga arbetet lättare och trevligare och som samtidigt skyddar miljön.


Motorer som motsvarar utsläppsstandard-steget IIIB byggs in i följande maskiner: