Main Content

ecs – Easy Coupler System

Byte av påbyggnadsredskap med tilläggsfunktioner på ett enkelt sätt!

Gårds- och hjullastare i lantbruket är mobila arbetsmaskiner på vilka ett byte av påbyggnadsredskap mestadels utförs genom en hydraulisk låsning mellan kopplingsramen och påbyggnadsredskapet från förarplatsen. På påbyggnadsredskap som innehåller en hydraulisk tilläggsfunktion krävs en hydraulisk oljeförsörjning genom en tredje styrkrets. Dessutom måste maskinskötaren lämna sin arbetsplats och utföra kopplingsförfarandet manuellt eller halvautomatiskt. På marknaden finns det redan helautomatiska system, varigenom föraren inte behöver stiga ned. Men de innehåller genom sitt utförande en hög komplexitet och prismässigt är de ointressanta för slutanvändaren.

Med denna bakgrund har Weidemann beslutat att utveckla en helautomatisk växlingsanordning för den tredje styrkretsen, benämnd ecs (Easy Coupler System). Enligt tillverkarens undersökningar kan upp till 75 % av alla påbyggnadsredskap med tilläggsfunktion drivas genom endast en tredje styrkrets. Därigenom har utvecklingen av ecs koncentrerat sig på ett enkelt, robust och kostnadsoptimerat utförande som avser att möjliggöra tillgången till denna användning i stor skala för lantbrukaren, förutom att förbättra bekvämligheten och arbetssäkerheten.

Enligt statistik inträffar de flesta olyckorna vid på- och avstigningar av gårds- och hjullastare. Med användningen av Weidemanns ecs reduceras de upp till mer än tio gånger per dag och därigenom minskas också olycksrisken betydligt. I synnerhet vid minusgrader kommer dessutom ytterligare olyckor att förhindras under det manuella kopplingsförfarandet tack vare denna utveckling. Effektiviteten för de maskiner som används i det dagliga arbetet kan dessutom ökas genom ecs.

Här följer den tekniska beskrivningen på ett enkelt och tillförlitligt sätt: Genom en extra hydraulisk avgrening i området för hydraulkopplingen, som placeras på dragstången, överförs hydrauloljan direkt till redskapsfästet. Oljan flyter i låsningsbultarna och ansluter automatiskt ”Flat-Face hydraulkoppling” till påbyggnadsredskapet. Hydrauloljan förs också direkt in i de båda låsningsbultarna och vidare till redskapet genom ett axiellt hål. Därigenom sker anslutningen av oljekretsloppet automatiskt, rent, miljövänligt och säkert - t.o.m. under tryck. Returen sker därmed genom den andra låsningsbulten. De ursprungliga hydraulkopplingarna på maskinens dragstång är också tillgängliga, varigenom det erbjuds möjligheten att också driva ett påbyggnadsredskap som inte förfogar över ecs.

Vid urkopplingen av påbyggnadsredskapet körs låsningsbultarna in på det vanliga sättet och den hydrauliska anslutningen avskiljs automatiskt. Här uppstår ytterligare en säkerhetsfördel: en oavsiktlig drivning av hydraulslangar, som glömdes bort att kopplas ur tillsammans med påbyggnadsredskapet, är nu utesluten eftersom inga slangar leder från maskinen till redskapet. Dessutom hör en anspänning eller sönderslagning av slangar vid påbyggnadsredskapet förflyttning till det förgångna tack vare ecs.

Ytterligare en fördel med systemet är, att redskapsbytet sker praktiskt taget utan tidsförlust. Lastarens stilleståndstid minskas, produktiviteten ökas och föraren kan koncentrera sig helt på sitt egentliga arbete, eftersom utbytet av de hydrauliskt drivna påbyggnadsredskapen tar endast samma korta tid som de vanliga påbyggnadsredskapen, såsom jordskopa eller pallgafflar. Användarfilosofin bakom Easy Coupler System är dessutom enkel att förstå och självförklarande: det krävs inte att någon knapp eller spak manövreras för att uppnå anslutningen av den hydrauliska styrkretsen. Arbetsmaskinens hydraulsystem ansluter sig helautomatiskt vid utmatningen av låsningsbulten med påbyggnadsredskapet och är omedelbart insatsberett. Det rör sig om en mycket bekväm och säker användning, som erbjuder dagliga redskapsbyten på ett förnöjsamt sätt. Både det energiförbrukande och irriterande kopplingsförfarandet av kontaktanslutningarna finns ej längre, ej heller nödvändigheten att tvätta av oljiga händer.

Easy Coupler System kan erhållas som tillval i Weidemanns fordonsserier Hoftrac® 1140, 1160, 1160 eHoftrac®, 1260, 1280 och 1380 samt för den bästsäljande teleskoplastaren T4512. Inledningsvis erbjuds de följande vanligen använda påbyggnadsredskapen: Krokodilgrep, klämskopa och 4-i-1-skopa.