Main Content

Djuriskt väl

Weidemanns maskiner befinner sig på zoo och i djurparker i sina rätta element – de har med framgång använts under decennier i det klassiska jordbrukets djurhållning. Utfodringsarbeten, mockning, transport- lyft- och underhållsarbeten löses dagligdags genom de olika redskapen.

Kompakt byggsätt, små vändradier och kraftfulla prestanda – dessa egenskaper karakteriserar Weidemanns maskiner och har blivit till oumbärliga komponenter i den moderna djurförsörjningen. Också på zoo och i djurparker är dessa egenskaper efterfrågade: smala vägar, på vilka foder och material måste transporteras, men som också används av besökarna, trånga byggnader med låga lagerkapaciteter för foder och material – Weidemann ställa sina perfekta lösningar på detta till förfogande.

Innovativ, elektrisk, utsläppsfri

Weidemann har något särskilt i sitt produktprogram för dina uppdrag: 1160 eHoftrac, en 100 % eldriven maskin, med vilken du kan arbeta utsläppsfritt på plats. Detta är framför allt en fördel vid inomhusuppdrag, då dina medarbetare och det värdefulla djurbeståndet inte kommer att utsättas för några avgaser. Dessutom genererar maskinen mindre buller, vilket kommer besökarna till godo.

Aktiviteter och uppdrag på zoo och djurpark

Upptäck möjligheterna med några exempel.

 • Transportarbeten

  En av de vanligaste aktiviteterna som understöds av en maskin från Weidemann är transport av diverse lastgods och materiel. Därvid kommer mestadels redskap såsom pallgaffel eller diverse skopor till användning. Kroppsligt ansträngande manuella arbeten mekaniseras enkelt och du tjänar på en betydande tidsbesparing.

 • Staplingsarbeten

  Weidemanns maskiner är inte endast kraftfulla, beroende på modell erbjuder de en ansenlig slaglängd. Därigenom är det möjligt att t.ex. stapla fyrkantsbalar ovanpå varandra och spara plats samt avlägsna dem säkert – vid begränsad lagerkapacitet är det en avgörande faktor.

 • Foderhantering

  Stora djur behöver också stora mängder av foder. För att göra foderbehandlingen effektiv lämpar sig en maskin från Weidemann med redskap såsom klämskopa, krokodilgrep eller olika balgafflar – de smala vägarna på ditt område är därigenom som gjorda för en Weidemann.

 • Rengöring

  För de olika rengöringsarbetena kan Weidemanns maskiner utrustas med olika sopmaskiner, ogräsborstar, högtryckstvättar och sopborstar. Därmed håller sig ditt zoo eller din djurpark rent och avger alltid en positiv bild åt besökaren.

 • Mockning av inhägnader

  Att hålla djurinhägnaderna rena hör till de dagliga uppgifterna på varje zoo eller djurpark. Beroende på storlek och djurarter ansamlas anseendeväckande mängder av avföring och spillning. Även här erbjuder Weidemanns maskiner aktivt stöd och tar över de tunga uppgifterna, så att allt inte behöver bortföras med skottkärra.

 • Elefanthus

  I elefanthuset finns det mycket att göra: stora mängder av foder och leksaker, såsom trädstammar och däck, måste förflyttas. Mockning och renhållning av inhägnaden är dagligen återkommande arbeten. Sanden måste luckras upp eller skjutas samman i högar. För alla dessa tunga uppgifter är Weidemanns maskiner lämpade med passande redskap.

 • Fastighetsskötsel

  På varje zoo eller djurpark finns det grönområden som måste klippas regelbundet. Här rekommenderas en maskin från Weidemann i kombination med ett klippaggregat, slagklippare eller en gräsklippare med uppsamlingskärl. Grensåg, häcksax eller slåtterbalk, för att beskära häckar, buskar och träd finns också tillgängliga.

 • Vinterservice

  Weidemanns maskiner kan beroende på modell utrustas med olika snöplogar och bakre spridare. Därigenom erhåller vinterservicen värdefullt stöd för att frilägga terräng och tillfartsvägar från snö och is.

 • Arbeta utsläppsfritt

  Här syns 1160 eHoftrac i sitt specialområde: den batteridrivna maskinen har bannlyst avgaser och buller i sin arbetsdag. En batteriladdning räcker för ett arbete på 2 till 5 timmar, beroende på insatsvillkor. Mellanladdningar är också alltid möjliga. Laddaren finns bakom batteriet direkt på maskinen.

Video – Weidemanns maskiner i användning

På denna video ses 1160 eHoftrac på uppdrag i Köpenhamns Zoo (Danmark).

Bästa praxis – referensberättelser

Se här praktiska exempel från våra kunder som använder Weidemanns maskiner med framgång.

1160 eHoftrac hos stora djur

Elektriskt stöd på Osnabrücks zoo