Main Content

Optimal för kommunen

Idag erbjuder kommuner sina invånare många tjänster. Därför behövs det de rätta och effektiva arbetsmedlen. Desto viktigare är det att ta rätta beslut när man skall köpa nya arbetsmaskiner. Sedan årtionden är Weidemanns maskiner framgångsrika i kommunal användning. Perfekt samspel mellan människor, maskiner och redskap har högsta prioritet hos Weidemann. Det sofistikerade produktprogrammet är bekvämt, säkert och ekonomiskt samtidigt.

Känsla för flerfunktionsverktyg

Med det stora antalet av olika redskap blir Weidemanns maskiner till äkta allt-i-allo. De går att använda på många olika områden: Transportarbeten, grönvård, vård av förseglade ytor, vintertjänst, användning på byggplatser, kyrkogårdar och stadsträdgårdar löses utan problem.

Arbetsergonomi

Vid utvecklingen av Weidemanns maskiner spelar arbetsergonomin en avgörande roll - med rymliga förarhytter med optimal sikt, med betjäningselement som enkelt går att nå även för växlande förare och som är ytterst självförklarande. Arbetsklimat är utmärkt, tack vare en effektivt arbetande värme-och ventilationsanläggning. Vid mycket varma temperaturer rekommenderar vi en luftkonditioneringsanläggning.

Aktiviteter och uppdrag inom kommunen

Här finns några exempel på hur och för vad som en maskin från Weidemann kan användas.

 • Transportarbeten

  En av de vanligaste aktiviteterna som understöds av en maskin från Weidemann är transport av diverse lastgods och materiel. Därvid kommer mestadels redskap såsom pallgaffel eller diverse skopor till användning. Kroppsligt ansträngande manuella arbeten mekaniseras enkelt och du tjänar på en betydande tidsbesparing.

 • Staplingsarbeten

  Tungt styckegods på stora höjder kan förflyttas och staplas utan problem – välj bara ut din maskin från Weidemann med rätt storlek och prestanda för varje arbetsuppgift. Hos våra teleskoplastare finns det något synnerligt innovativt för staplingsarbeten: Förarassistanssystemet vls (Vertical Lift System) stödjer föraren genom en delvis automatiserad teleskoprörelse.

 • Lastningsarbeten

  Överlasthöjd, stabilitet och manövrerbarhet spelar en avgörande roll vid lastningsarbeten. Weidemanns sortiment erbjuder maskinserier i graderade prestandaklasser med ständigt passande redskap, oavsett om du ska lasta löst material eller styckegods. Det här är också inte något problem: att nå den bakre raden på lastytan och att kunna lasta och avlasta lastbilar från sidan.

 • Släpvagn

  Använd Weidemanns maskiner som dragmaskin – det är exempelvis fullt möjligt med modell 1380 och en passande släpvagn vad gäller storlek och nyttolast. Med en vagnsbredd på 1,04 m kan man därigenom åka på smala vägar och ständigt kunna arbeta i exempelvis grönområden eller parker.

 • Vinterservice – Ploga snö och sprida

  Weidemanns maskiner kan beroende på modell utrustas med olika snöplogar och bakre spridare. Därigenom erhåller vinterservicen värdefullt stöd för att frilägga vägar och torg från snö och is.

 • Vinterservice – snöfräs

  En snöfräs är det bästa redskapet för att hantera stora snömängder. Genom den steglösa utkastsregleringen uppfylls de lokala förhållandena. Snöfräsen är bekvämt manövrerad genom manöverspaken på maskinen från Weidemann.

 • Rengöring av gator och vägar

  Weidemanns maskiner kan utrustas med olika sopmaskiner, ogräsborstar, högtryckstvättar och sopborstar, för att avlägsna smuts av alla slag. Därigenom håller du olika offentliga områden rena på ett snabbt och problemfritt sätt.

 • Bearbeta organiska rester

  Busk- och trädavfall kan bortköras och avlastas säkert och helt genom lådvändaren med passande avfallscontainer. Genom de små kompakta maskinerna från Weidemann når du alla områden som endast är tillgängliga på smala vägar.

 • Underhåll av gröna ytor

  En av de huvudsakliga uppgifterna i en kommun är att sköta om grönområden som måste klippas regelbundet. Här rekommenderas Weidemanns maskiner i kombination med ett klippaggregat, slagklippare eller en gräsklippare med uppsamlingskärl.

 • Rengöringsarbeten

  Med den rörliga högtryckstvätten kan du arbeta på plats oberoende av vattenanslutning. Beroende på maskinstorlek kan tvätten ha en tankvolym på mellan 280 och 1 120 l. Som tillval kan t.ex. vägar rengöras med distributionslisten eller så kan murar eller lodräta ytor besprutas med kraftfulla handmunstycken.

 • Beskärning av häckar, buskar och träd

  Använd en maskin från Weidemann också beskärning av häckar, buskar och träd: för detta tillhandahålls en slåtterbalk (sly), en häcksax (upp till 25 mm grentjocklek) eller en grensåg (40 - 100 mm grentjocklek).

 • Reparationsarbeten

  Med personkorgen arbetar du säkert på alla höjder, exempelvis vid reparation och underhåll av byggnader, gatubelysning eller upphängning av julbelysning. Bärkraften på upp 250 kg är tillräckligt för två personer och verktyg.

Video – Weidemanns maskiner i användning

På dessa videos ses olika maskiner från Weidemann på uppdrag inom kommunen.

Bästa praxis – referensberättelser

Se här praktiska exempel från våra kunder som använder Weidemanns maskiner med framgång.

För levande och döda

I Wolfsburg kör man med Weidemann

En hjullastare som drar!

T5522 som stabil allroundmaskin för kommunen