Main Content

Din nära branschspecialist i jordbruket

Sedan början av 1970-talet är Weidemann en oumbärlig beståndsdel inom jordbruket. Det nära samarbetet med våra återförsäljare och kunder har alltid lett till innovativa koncept - och slutligen till ett väl genomtänkt produktprogram med hög användbarhet och sofistikerad teknik. Om du arbetar på traditionella gårdsanläggningar i beståndsbyggnader eller om du vill försörja dina djur i nya systemstallanläggningar - Weidemanns omfattande Weidemann produktportfölj erbjuder dig för varje uppgift en passande maskin och passande redskap.

Vår tillverkning är alltid ett steg framför alla tekniska nyheter. Innovation från tradition, det är vårt motto. Den högvärdiga bearbetningskvaliteten hos våra maskiner betyder investeringsskydd och lönar sig i längden: lång livslängd, låga driftskostnader och högt värdesbevarande. Och det viktigaste: vi finns alltid nära dig - våra många tekniskt orienterade återförsäljare rådgör dig gärna – använd vår servicepotential.

Aktiviteter och uppdrag in jordbruk

Upptäck möjligheterna med några exempel.

 • Skjuta fram foder

  Till det dagliga arbetet på mjölkgård inräknas att skjuta fram foder. Till det lämpar sig en kombination av en maskin från Weidemann och passande redskap: t.ex. foderskrapa (mekaniskt eller hydrauliskt justerbar), fodersophjul och fodersopare, varigenom fodertillsatser kan blandas till.

 • Städa stallet

  Weidemanns maskiner är värdefulla medhjälpare när stallet måste mockas. De utmärker sig då i synnerhet genom sina stora skjuvkrafter. Som redskap kan bl.a. Användas krokodilgrep, klämskopa och gödselgrep.

 • Strö

  Föraren kan själva fylla ströskopan genom dess avfasade och förstärkta upptagningskanter i ett arbetsförlopp. Därigenom kan liggboxarna i stallet snabbt och effektivt beströs med hackad halm eller sågspån. Beroende på modellen av Weidemanns maskin finns det olika storlekar på ströskopor.

 • Rengöring

  Weidemanns maskiner kan utrustas med olika sopmaskiner, ogräsborstar, högtryckstvättar och sopborstar, för att avlägsna smuts av alla slag. Därigenom upprätthåller du fastigheten och dess produktionsanläggningar alltid rena.

 • Balhantering

  Hantering rund-, fyrkants- eller silobalar tillhör de dagliga uppgifterna på en gård. Eftersom det finns många olika typer av balar erbjuder Weidemann en mångfald av baltänger och balspjut. Därigenom är det passande redskapet alltid redo.

 • Transportarbeten

  En av de vanligaste aktiviteterna som understöds av en maskin från Weidemann är transport av diverse lastgods och materiel. Därvid kommer mestadels redskap såsom pallgaffel eller diverse skopor till användning. Kroppsligt ansträngande manuella arbeten mekaniseras enkelt och du tjänar på en betydande tidsbesparing.

 • Lastning av spannmål

  För lastning av spannmål kan utföras effektivt med en maskin från Weidemann. Beroende på maskinstorlek finns det en mångfald av lämpliga skopor. Weidemanns maskiner utmärker sig i allmänhet genom stora överlasthöjder. För maskiner med lyftarm är alltid två starka lyftcylindrar monterade. Beroende på maskintyp är som tillval olika långa lyftarmar tillgängliga för att uppnå nödvändig slaglängd.

 • Skrapa av spalter

  I synnerhet Hoftracs, såsom exempelvis 1140 eller 1160, lämpar sig, på grund av sina låga vikter och kompakta mått, för att köra på spaltgolvet i stallet och skrapa av det. Såsom passande redskap erbjuder Weidemann en gummiskrapa.

 • Fylla på foderblandningsvagnar

  Att fodra ut djur hör till de vanligast återkommande arbetsuppgifterna på en gård. Beroende på maskin och storlek finns det en mångfald av olika skopor, gripar och tänger, som lämpar sig vid urlastning av silon och påfyllning av foderblandningsvagnen. I synnerhet manövrerbarhet och olika överbelastningshöjder hos Weidemanns maskiner erbjuder här äkta mervärden.

 • Släpvagn

  Weidemanns maskiner kan beroende på modell godkännas som självgående arbetsmaskin med en dragkrok eller som dragmaskin. Ytterligare en fördel med flexibiliteten är t.ex. att köra ut på fältet och lasta balar där för att sedan transportera dem direkt till lagret.

 • Fastighetsskötsel

  På varje gård finns det grönområden som måste klippas regelbundet. Här rekommenderas Weidemanns maskiner i kombination med ett klippaggregat, slagklippare eller en gräsklippare med uppsamlingskärl. Grensåg, häcksax eller slåtterbalk, för att beskära häckar, buskar och träd finns också tillgängliga.

 • Vinterservice

  Weidemanns maskiner kan beroende på modell utrustas med olika snöplogar och bakre spridare. Därigenom erhåller vinterservicen värdefullt stöd för att frilägga terräng och tillfartsvägar från snö och is.

Video – Weidemanns maskiner i användning

På dessa videos ses olika maskiner från Weidemann på uppdrag i jordbruk.

Bästa praxis – referensberättelser

Se här praktiska exempel från våra kunder som använder Weidemanns maskiner med framgång.

Weidemann i kontinuerlig drift och ett brett utbud av redskap

Lantbruk och energiekonomi i innovativ blandning

Kruse Milch & Energie – väl förberett för framtiden

Ingen svineri i svinstallet – tack vare Weidemann