Main Content

Dagliga medhjälpare för varje arbetsuppgift

Arbeten i handelsträdgårdar, växthus eller plantskolor underlättas väsentligt med Weidemanns maskiner. Effektivt utnyttjande av ytor med tät vägledning betyder en särskild utmaning för dig. Många arbetsuppgifter som sker klassiskt manuellt eller med skottkärra eller med rullbrädor, tas över av våra kompakt byggda maskiner.

Det viktigaste är att fatta rätta beslut vid köp av nya arbetsmaskiner. Sedan årtionden används Weidemanns maskiner framgångsrikt i handelsträdgårdar och i växthus som mångfaldsredskap, där små maskinmått och vändradier är väsentliga.

Optimal arbetsergonomi

Vid utveckling av Weidemanns maskiner spelar arbetsergonomin en avgörande roll - med rymliga förarskyddstak eller förarhytter med optimal sikt, med betjäningselement som går enkelt att nå även för växlande förare och som är ytterst självförklarande. Arbetsklimat i våra förarhytter är utmärkt, tack vare en effektivt arbetande värme- och ventilationsanläggning. Vid mycket varma temperaturer rekommenderar vi en luftkonditioneringsanläggning.

Aktiviteter och uppdrag i handelsträdgård och växthus

Upptäck möjligheterna med några exempel.

 • Odla grönsaker

  Oavsett plantering eller skörd – med maskinellt stöd från Weidemann är det lättare att utföra aktiviteterna under alla säsonger. Ett stort urval av lämpliga redskap, t.ex. pallgaffel, skopa, markutjämnare eller transportcontainer, står till förfogande.

 • Flytta plantkrukor

  Klassiska vår- och höstarbeten stöds genom passande maskiner från Weidemann med god sikt över lastgodset och vårt stora urval av pallgafflar. Det är också möjligt att justera gafflarna hydrauliskt. För vägtrafik erbjuder vi en uppfällbar pallgaffel.

 • Släpvagn

  Använd Weidemanns maskiner som dragmaskin – det är exempelvis fullt möjligt med modell 1380 och en passande släpvagn vad gäller storlek och nyttolast. Med en vagnsbredd på 1,04 m kan man därigenom åka på smala vägar och ständigt kunna arbeta i exempelvis grönområden eller parker.

 • Bearbeta organiska rester

  Busk- och trädavfall kan bortköras och avlastas säkert och helt genom lådvändaren med passande avfallscontainer. Genom de små kompakta maskinerna från Weidemann når du alla områden som endast är tillgängliga på smala vägar.

 • Mobilt arbete

  Åk bara enkelt till din uppdragsgivare: de mindre byggserierna går att transportera på din släpvagn, så att du kan arbeta med dem utan problem på olika användningsorter, som t.ex. i parkanläggningar eller trädgårdar, kyrkogårdar eller i innerstaden. Maskinernas rörlighet och multifunktionalitet gör dem enastående.

 • Rengöring

  Weidemanns maskiner kan utrustas med olika sopmaskiner, ogräsborstar, högtryckstvättar och sopborstar, för att avlägsna smuts av alla slag. Därigenom upprätthåller du tomten och arbetsmiljön alltid ren genom arbeten på plats.

 • Arbeta utsläppsfritt

  Här syns 1160 eHoftrac i sitt specialområde: den batteridrivna maskinen har bannlyst avgaser och buller i sin arbetsdag. En batteriladdning räcker för ett arbete på 2 till 5 timmar, beroende på insatsvillkor. Mellanladdningar är också alltid möjliga. Laddaren finns bakom batteriet direkt på maskinen.

 • Fylla på plantbaljor

  För påfyllning av plantbaljor står olika skopor och transportredskap till förfogande – och det i överensstämmelse med maskinstorleken. Därigenom utförs jordarbetena med nöje.

 • Transportarbeten

  Alla ting, som måste transporteras på en biogasanläggning, låter sig förflyttas av en maskin från Weidemann. Med passande redskap, som t.ex. pallgafflar, olika skopor eller gripare fäster och lyfter du lastgods på ett absolut säkert sätt. För förvaring på hyllor spelar slaglängd och stabilitet avgörande roller.

 • Fastighetsskötsel

  Använd en maskin från Weidemann också beskärning av häckar, buskar och träd: för detta tillhandahålls en slåtterbalk (sly), en häcksax (upp till 25 mm grentjocklek) eller en grensåg (40 - 100 mm grentjocklek).

 • Underhåll av gröna ytor

  En av de ständigt återkommande uppgifterna är att sköta om grönområden som måste klippas regelbundet. Här rekommenderas Weidemanns maskiner i kombination med ett klippaggregat, slagklippare eller en gräsklippare med uppsamlingskärl.

 • Vinterservice

  Weidemanns maskiner kan beroende på modell utrustas med olika snöplogar och bakre spridare. Därigenom erhåller vinterservicen värdefullt stöd för att frilägga terräng och tillfartsvägar från snö och is.

Video – Weidemanns maskiner i användning

På denna video ses 1160 eHoftrac vid uppdrag i handelsträdgård och växthus.

Bästa praxis – referensberättelser

Se här praktiska exempel från våra kunder som använder Weidemanns maskiner med framgång.

Tre döttrar – Tre Weidemän