Main Content

Specialisten på majssilon

I jordbruket är Weidemanns maskiner väldigt populära - vad ligger det närmare än att de under de senaste åren nästan självklart började användas inom biogasanläggningar. När en maskin redan finns på gården, utnyttjar man gärna dess fulla potential och med lämpliga redskap går det att genomföra arbetsuppgifter på biogasanläggningen.

Byggnad och drift av biogasanläggningar är tack vare främjande av återvinnbara energier populära - för många lantbrukare är det bredvid deras jordbruksverksamhet en bra extra inkomstkälla.

Redan vid byggnad av biogasanläggningar går det bra att använda en kraftfull hjullastare eller teleskoplastare. Daglig påfyllnad av anläggningen och borttagning av majssilon genomförs utan problem med en maskin med passande storlek. Som flerfunktionsverktyg kan maskinerna användas även vid rengöring av siloanläggningar, för transport av tältdukar och svårt material samt olika vårdarbeten "på plattan".

Aktiviteter och uppdrag runtom biogasanläggningen

Upptäck möjligheterna med några exempel.

 • Tappa silo

  För att tappa silon är slaglängd, stabilitet och vändradie avgörande. Med Weidemanns omfattande maskinsortiment kan olika dimensionerade biogasanläggningar betjänas med de korrekta maskinerna.

 • Fylla på anläggningen

  Tillförsel av fasta ämnen till hör de återkommande uppgifterna flera gånger dagligen på en biogasanläggning. Beroende på maskinstorlek erbjuder Weidemann en mångfald olika skopor, gripar och tänger, vilka är lämpliga för att fylla anläggningen. I synnerhet manövrerbarhet och olika överlasthöjder hos Weidemanns maskiner erbjuder här äkta mervärden.

 • Transportarbeten

  Alla saker, som måste transporteras på en biogasanläggning, låter sig förflyttas av en maskin från Weidemann. Med passande redskap, som t.ex. pallgafflar, olika skopor eller gripare fäster och lyfter du lastgods på ett absolut säkert sätt. För förvaring på hyllor spelar slaglängd och stabilitet avgörande roller.

 • Rengöring

  Weidemanns maskiner kan utrustas med olika sopmaskiner, ogräsborstar, högtryckstvättar och sopborstar, för att avlägsna smuts av alla slag. I synnerhet med en lätt tillhörande skjutbar kvast kan siloplattan rengöras snabbt och enkelt. På detta sätt håller du produktionsanläggningen alltid ren och sörjer för en effektiv drift.

 • Fastighetsskötsel

  På varje biogasanläggning finns det grönområden som måste klippas regelbundet. Här rekommenderas Weidemanns maskiner i kombination med ett klippaggregat, slagklippare eller en gräsklippare med uppsamlingskärl. Grensåg, häcksax eller slåtterbalk, för att beskära häckar, buskar och träd finns också tillgängliga.

 • Vinterservice

  Weidemanns maskiner kan beroende på modell utrustas med olika snöplogar och bakre spridare. Därigenom erhåller vinterservicen värdefullt stöd för att frilägga terräng och tillfartsvägar från snö och is.

Video – Weidemanns maskiner i användning

I denna video ses T6027 på uppdrag på ett lantbruk med biogasanläggning.

Bästa praxis – referensberättelser

Se här praktiska exempel från våra kunder som använder Weidemanns maskiner med framgång.

Kruse Milch & Energie – väl förberett för framtiden