Main Content

Rozhodnutí fir,y Weidemann ohledně účasti se veletrzích v roce 2021.

Vzhledem k masivním účinkům pandemie koronaviru se společnost Weidemann GmbH doposud obecně vzdala účasti na veletrzích v prvních dvou čtvrtletích roku 2021. Situace je i v dalším průběhu roku hodnocena jako kritická.

Pro 3. a 4. čtvrtletí v roce 2021 se společnost proto rozhodla, že se už nezúčastní veletrhů v Německu. To zahrnuje všechny regionální veletrhy, které organizuje přímo Weidemann. Toto rozhodnutí je zaměřeno na ochranu zaměstnanců, prodejních partnerů i zákazníků. Díky rozsáhlé síti prodejních partnerů společnosti Weidemann má zákazník stále k dispozici úplné poradenství přímo na místě. Obchodní partneři jsou aktivně zásobováni novými produkty a je jim ochotně poskytováno osobní poradenství ohledně celého sortimentu.

Agritechnica byla ze strany DLG přeložena na 27.02. až 05.03.2022. Weidemann rozhodne o účasti na veletrhu nejpozději do konce září 2021.

V mezinárodním prostoru je avizován jiný směr: zde se účast na veletrhu hodnotí individuálně a rozhoduje se s přihlédnutím ke specifikacím příslušné země a místní situaci. Komunikace v této oblasti probíhá co nejrychleji jak na webových stránkách Weidemannu, tak v příslušných zemích.