Main Content

Powołano nowego dyrektora technicznego w firmie Weidemann GmbH

Dwóch dyrektorów firmy Weidemann (od lewej do prawej): dyrektor handlowy Bernd Apfelbeck i Martin Eppinger, nowy dyrektor techniczny firmy Weidemann.

Pan Martin Eppinger został powołany na stanowisko dyrektora technicznego firmy Weidemann GmbH ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2018 roku. W przyszłości zarząd firmy Weidemann będzie w ten sposób składał się z długoletniego dyrektora handlowego Bernda Apfelbecka i nowego dyrektora technicznego, pana Martina Eppingera, który od 18 lat piastuje czołowe stanowiska w grupie przedsiębiorstw Wacker Neuson Group.

Na swoim stanowisku pan Eppinger odpowiada za obszar badań i rozwoju, strategicznych zakupów, produkcji, gospodarki materiałowej i zarządzania jakością u producentów maszyn rolniczych, Weidemann GmbH i Kramer-Werke GmbH, w których od 9 lat zasiada w zarządzie.

Strategicznym celem jest rozbudowa – w skali krajowej i międzynarodowej – pozycji już i tak silnej pozycji marki w zakresie ładowarek kołowych i teleskopowych obydwu uznanych marek, firmy Weidemann i Kramer. W ten sposób mają być w przyszłości wykorzystywane wzmocnione synergie w ramach Wacker Neuson Group między zakładami produkcji i rozwoju specjalizującymi się w technice ładowania, a tym samym wzmocnione same marki. Przyszły rozwój produktów będzie jeszcze bardziej koncentrował się na lokalnych potrzebach klientów i rynku, co ma zostać osiągnięte, między innymi, dzięki bliskiej współpracy ze sprzedawcami i użytkownikami.