Main Content

Decyzja firmy Weidemann dotycząca uczestnictwa w targach w 2021 r.

Z powodu ogromnych skutków pandemii koronawirusa spółka Weidemann GmbH w pierwszych dwóch kwartałach 2021 r. zasadniczo zrezygnowała z udziału w imprezach targowych. Sytuację ocenia się również jako krytyczną do końca roku.

Dlatego w kwartałach 3 i 4 w 2021 r. firma zdecydowała się nie uczestniczyć w targach w Niemczech. Zaliczają się do tego wszystkie regionalne targi organizowane bezpośrednio przez firmę Weidemann. Decyzja ta koncentruje się na ochronie pracowników, partnerów dystrybucyjnych i klientów. Dzięki ogólnokrajowej sieci partnerów dystrybucyjnych firmy Weidemann klienci mają nadal dostęp do pełnego zakresu kompetencji w zakresie doradztwa na miejscu. Partnerzy dystrybucyjni są aktywnie zaopatrywani w nowości produktowe i chętnie udzielają indywidualnych porad w zakresie całego asortymentu.

DLG (Niemieckie Towarzystwo Rolnicze) zmieniło termin targów Agritechnica na 27 lutego - 5 marca 2022 roku. Firma Weidemann podejmie decyzję w sprawie udziału w targach najpóźniej do końca września 2021 r.

Inaczej wygląda sytuacja w segmencie międzynarodowym, w którym udział w targach jest oceniany i ustalany indywidualnie, z uwzględnieniem specyfikacji i sytuacji w poszczególnych krajach. Zostanie to niezwłocznie zakomunikowane na stronie internetowej firmy Weidemann i w poszczególnych krajach.