Main Content

Gummiskyver

Gummiskyver
Gummiskyver i bruk
Gummiskyver-thumb
Gummiskyver i bruk
  • Egnet til avskyvning av spaltegulv
  • Avskyvning av fuktige tjære- og betongflater er også mulig

Anbefalt for modell
1140, 1160, 1160e, 1260LP, 1280, 1390, 1880
2080LP, 2080, 3080LP, 3080, 4080LP, 4080, 5080 
2080LPT, 2080T, 3080LPT, 3080T, 4080LPT, 4080T, 5080T
T4512, T5522, T6027

Vær oppmerksom på at produkttilbudet kan variere avhengig av land. Under visse omstendigheter er innholdet/produktene som er fremstilt her ikke tilgjengelig i ditt land. Bilder kan avbilde tilvalg. Med forbehold om endringer uten varsel. Angivelser uten armering. Avgjørende er uttrykkelig den kontraktmessige avtalen.