Main Content

Gripeskuffe

Gripeskuffe
Gripeskuffe i bruk
Gripeskuffe i studiovisning 1
Gripeskuffe-thumb
Gripeskuffe i bruk
Gripeskuffe i studiovisning 1
  • Utformet til uttak av silo
  • Dermed svært godt egnet til bestilling av fôringsbord og fylling av fôringsblandevogn og biogassanlegg
  • Egner seg også til håndtering av løse materialer som hakkespon, barkmulch, grøntavfall osv.
  • Høy gripekraft gjennom 2 sylindere

Alternativer:

  • Skrubare sidedeler
Anbefales til modell
1280, 1390, 1880
2080LP, 2080, 3080LP, 3080, 4080LP, 4080, 5080 
2080LPT, 2080T, 3080LPT, 3080T, 4080LPT, 4080T, 5080T
T4512, T5522, T6027

Vær oppmerksom på at produkttilbudet kan variere avhengig av land. Under visse omstendigheter er innholdet/produktene som er fremstilt her ikke tilgjengelig i ditt land. Bilder kan avbilde tilvalg. Med forbehold om endringer uten varsel. Angivelser uten armering. Avgjørende er uttrykkelig den kontraktmessige avtalen.