Main Content

Juridiske merknader

Opplysningene om maskinene gjelder for standardmodeller som er testet under normale driftsforhold. Flere detaljer finner du i instruksjonsboken. Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi på det sterkeste at lover og HMS-forskrifter, samt anvisninger fra Weidemann blir fulgt. Disse opplysningene gir et godt inntrykk av den aktuelle maskinen og dens ytelser, men i enkelte tilfeller kan det forekomme avvik. Produsenten forbeholder seg retten til å foreta tekniske endringer ved produktet. Det avbildede utstyret kan variere fra land til land.


Weidemann GmbH kontrollerer og oppdaterer stadig informasjonen på nettsidene sine. På tross av dette kan opplysninger og spesifikasjoner ha endret seg i forhold til opplysningene på nettsidene. Weidemann kan derfor ikke påta seg ansvar for eller garantere at disse opplysningene er oppdaterte, korrekte og fullstendige. Det samme gjelder for alle andre nettsteder som det finnes lenker til. Weidemann GmbH står ikke ansvarlig for innholdet på nettsteder som nås via slike lenker.

Videre forbeholder Weidemann GmbH seg retten til å endre eller utvide den tilgjengelige informasjonen.

Innholdet på og oppbygningen av nettsidene til Weidemann GmbH er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett. Det er forbudt å kopiere og distribuere informasjon eller data, særlig tekster, tekstutdrag, bilder eller grafikk uten skriftlig samtykke fra Weidemann GmbH.


Opplysninger om hjul og dekkdimensjoner
På grunn av avvikstoleranser fra dekkprodusentenes side kan de oppgitte dimensjonene avvike med inntil 25 mm. Perfekt grep til alle bruksområder! Som standardutstyr leveres enten AS- eller EM-profiler.

AS-profiler brukes overveiende i landbruket. De egner seg særlig godt på sleipt underlag. De har lang levetid og støtter overføringen av store skyvekrefter. En perfekt kjørekomfort og selvrensesystemet sørger for at arbeidet utføres på en sikker måte.

EM-profiler brukes overveiende i anleggsbransjen. De er spesielt godt egnet til å overføre store skyvekrefter på løst underlag, f.eks. sand, grus og pukk. Disse dekkene har en større kontaktflate mot underlaget. En stor fordel er også den gode kjørekomforten på steinete og klumpete underlag. Den utmerkede stabiliteten kan forbedres ytterligere med vannpåfylling på alle dekktyper.


Verdier for tipplast, tillatt nyttelast (ISO 8313):
på jevnt underlag = 80 % av tipplasten, svingt
på ujevnt underlag = 60 % av tipplasten, svingt


Verdier for løftekraft i.h.t. DIN 24094
Verdiene for løftekraft er i henhold til DIN 24094.
Løftekraft er den kraften som virker loddrett oppover i lastens tyngdepunkt, og som lasteren minst yter i hele løfteveien.


Verdier for brytekraft i.h.t. DIN 24086
Brytekraften produseres av tippsylinderen. Effektlinjen går gjennom tannspissen og står loddrett på forbindelseslinjen mellom skuffens dreiepunkt på lastearmen og tannspissen. Den nominelle brytekraftverdien nås når tippsylinderen yter maksimalt moment på skuffens dreiepunkt på lastearmen.

AVB Deutschland

Sprache: Deutsch, gültig für alle innerdeutschen Geschäfte
Download »

AVB Export

Sprache: Deutsch, gültig für alle grenzüberschreitenden Geschäfte
Download »

GTS Export

Language: English, valid for all cross-border transactions
Download »