Main Content

Informasjon vedrørende datavern

Weidemann respekterer din privatsfære

Vernet av din privatsfære ved behandling av de personlige dataene og sikkerheten til alle forretningsdata er for Weidemann GmbH ("Weidemann") et viktig anliggende, som vi tar hensyn til i våre forretningsprosesser. Spesielt er beskyttelsen av personrelaterte data for besøkende på disse nettsiden et viktig anliggende.

Denne informasjonen om datavern informerer deg om type, omfang og formål for innhenting og bruk av personrelaterte data gjennom Weidemann på disse nettsidene. Weidemann sikrer at personrelaterte data, som du oppgir i løpet av bruken av nettsidene, behandles fortrolig i samsvar med de gjeldende tyske datavernsrettslige bestemmelsene.

Weidemann forbeholder seg retten til å endre denne informasjonen om datavern. I et slikt tilfelle blir den endrede informasjonen om datavern kunngjort på disse nettsidene. Gjennom bruken av disse nettsidene godtar du våre aktuelt gjeldende betingelser i denne informasjonen om datavern.

Tilgangsdata og serverloggfiler

Hver tilgang til våre nettsider og hvert henting av filer protokollføres av våre nettservere som standard. Følgende lagres i en protokoll-fil (loggfil): din IP-adresse, din nettlesermerking og domene, navn på hentet fil, nettsidene som du besøker oss fra, dato og klokkeslett for hentingen, den overførte datamengden og vellykket henting. Alle filer i protokollfilene er uten direkte persontilknytning. De tjener utelukkende interne formål. For interne formål av datainnhenting teller den tekniske administrasjonen av nettsidene og anonyme statistiske innhentinger, som gjør det mulig å vurdere tilgang til online-tilbudet til Weidemann og å optimere tilstedeværelsen på internett for å tilpasse behovene til brukerne bedre. Vi forbeholder oss uttrykkelig retten til å kontrollere disse protokollfilene senere, når det på grunnlag av konkrete holdepunkter er en berettiget mistanke om ulovlig bruk.

Omgang med personrelaterte data

Personrelaterte data i betydningen av den tyske datavernloven (BDSG) er enkeltangivelser om personlige og saklige forhold til en bestemt eller bestemmelig naturlig person, dertil teller f.eks. navn, adresse, fødselsdato, e-postadresse, telefonnummer og fødselsdato. Alle disse dataene underligger i henhold til BDSG en spesiell beskyttelse som vi sikrer gjennom tekniske og organisatoriske tiltak.

Personlige data blir kun innhentet av oss når dette er lovlig eller hvis du har gitt ditt samtykke. Ved bestemte online-tjenester som vi stiller til disposisjon via disse nettsidene, slik som f.eks. kontakt via e-post eller med skjema, nyhetsbrev på e-post, online-søknader, blogger eller communities er inntastingen av personlige eller forretningsmessige data (e-postadresser, navn, adresser osv.) som regel nødvendig for bruk av tjenestene. Oppgivelsen av dataene dine gjør du på uttrykkelig frivillig basis, og du godtar gjennom oppgivelsene at de angitte dataene brukes til formål med å ta kontakt, avvikle avtaler, beskytte berettigede egne forretningsinteresser eller til å utføre formål, behandling eller bruk for deg. En innhenting, behandling eller bruk til annet formål eller en videreformidling til tredjeparter utenfor Weidemann-konsernet skjer ikke. Dette samtykket kan når som helst tilbakekalles med fremtidig virkning.

Bruk av cookies

For å optimere vår internett-tilstedeværelse, f.eks. for å forbedre navigasjon, bruker vi cookies. Disse brukes også innen rammen av vurdering av tilgangen til vårt tilbud, se også informasjonen nedenfor for bruk av Google Analytics og AddThis. Cookies er små tekstfiler som i løpet av tilgangen til en internettside tilføres datamaskinen. Prinsipielt kan du avvise lagringen av cookies ved at du stiller inn din nettleser slik at lagringen av slike tekstfiler ikke tillates på datamaskinen din. Dette kan imidlertid ha en funksjonsbegrensende virkning for våre tilbud. Utover dette kan du når som helst slette de cookiene som er lagres på datamaskinen.

Bruk av Google Analytics

Disse nettsidene bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruker såkalte "cookies", tekstfiler som lagres på datamaskinen og som gjør det mulig å analysere din bruk av nettsidene. Informasjonen som fås gjennom cookiene om din bruk av disse nettsidene, overføres som regel til en server for Google i USA og lagres der. I tilfelle aktivering av IP-anonymisering på disse nettsidene, blir IP-adressen til Google likevel innenfor medlemsstatene i EU eller i andre avtalestater i EØS-avtalen først forkortet. Det er kun i unntakstilfeller at den fullstendige IP-adressen overføres til en av Googles servere i USA og forkortes der. På oppdrag av operatøren for disse nettsidene vil Google bruke denne informasjonen til å vurdere din bruk av nettsidene, til å sammenstille rapporter om nettsideaktivitetene og gi flere tjenester overfor nettsideoperatøren i forbindelse med nettsidebruken og internett-bruken. IP-adressen som formidles fra din nettleser innenfor rammen av Google Analytics blir ikke ført sammen med andre data fra Google. Du kan forhindre lagringen av cookies gjennom en tilsvarende innstilling av nettleserens programvare, men vi informerer deg om at det i så fall kan hende at du ikke kan bruke alle funksjonene på disse nettsidene i sitt fulle omfang. Du kan utover dette forhindre registreringen av de dataene som produseres gjennom cookien og de dataene som er relatert til din bruk av nettsidene (inkl. din IP-adresse) på Google og behandlingen av disse dataene gjennom Google, ved at du laster ned og installerer den tilgjengelige nettleser-plugin-en under følgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Nærmere informasjon om dette finner du på: tools.google.com/dlpage/gaoptout hhv. under www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (generell informasjon om Google Analytics og datavern). Vi informerer deg om at Google Analytics ble utvidet på disse nettsidene med koden "gat._anonymizeIp();", for å garantere en anonymisert registrering av IP-adresser (såkalt IP-maskering).

Bruk av Facebook-plugins (Liker-knapp)

Vår internett-tilstedeværelse bruker Social Plugins ("Plugins") for det sosiale nettverket facebook.com, som drives av Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Irland. Facebook-plugins gjenkjenner du på Facebook-logoen eller "Liker-knappen" ("Jeg liker") på sidene våre. En oversikt over Facebook-plugins finner du her: developers.facebook.com/docs/plugins/

Hvis du besøker sidene våre, blir det opprettet en direkte forbindelse via plugin-en mellom nettleseren og Facebook-serveren. Facebook inneholder gjennom dette informasjonen om at du har besøkt sidene våre med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebook "Liker-knapp" mens du er innlogget på din Facebook-konto, kan du linke innholdet på sidene våre til din Facebook-profil. Gjennom dette kan Facebook tilordne besøket på nettsidene våre til brukerkontoen din. Vi gjør oppmerksom på at vi som tilbyder av sidene ikke har kjennskap til innholdet av de formidlede dataene og bruken av disse gjennom Facebook. Mer informasjon om dette finner du i datavernerklæringen fra Facebook under de-de.facebook.com/policy.php
Hvis du ikke ønsker at Facebook skal kunne tilordne besøket på sidene våre til din Facebook-brukerkonto, logg ut fra din Facebook-brukerkonto.

Bruk av Google +1

Registrering og videreformidling av informasjon: Ved hjelp av Google +1-grensesnittet kan du offentliggjøre informasjon over hele verden. Via Google +1-grensesnittet får du og andre brukere personliggjort innhold fra Google og våre partnere. Google lagrer både informasjon som du har gitt for innholdet +1, samt informasjon om sidene som du har sett på ved klikk på +1. Din +1 kan vises som informasjon sammen med profilnavnet ditt og bildet i Google-tjenester, slik som i søkeresultater eller i din Google-profil, eller på andre steder på nettsidene og visningene på internett. Google registrerer informasjon om dine +1-aktiviteter for å kunne forbedre Google-tjenestene for deg og andre. For å kunne bruke Google +1-grensesnittet trenger du en offentlig Google-profil som er synlig over hele verden, som minst må inneholde navnet som er valgt for profilen. Dette navnet brukes i alle Google-tjenester. I mange tilfeller kan dette navnet også erstatte et annet navn som du har brukt ved deling av innhold via din Google-konto. Identiteten for din Google-profil kan vises til brukere som kjenner din e-postadresse eller har andre identifiserbare opplysninger fra deg.

Bruken av de registrerte opplysningene: I tillegg til de ovenfor registrerte bruksformålene blir informasjonen som stilles til disposisjon brukt i henhold til de gjeldende datavern-bestemmelsene fra Google. Google kunngjør muligens sammenfattet statistikk via +1-aktivitetene til brukeren hhv. gir denne videre til brukere og partnere, slik som Publisher, annonsører eller tilknyttede nettsider.

Bruk av Twitter

På sidene våre er funksjoner for tjenesten Twitter integrert. Disse funksjonene tilbys gjennom Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Gjennom bruken av Twitter og funksjonen "Re-Tweet" blir nettsidene som du har besøkt med din Twitter-konto tilknyttet og gjort kjent for andre brukere. Da overføres det også data til Twitter. Vi gjør oppmerksom på at vi som tilbyder av sidene ikke har kjennskap til innholdet til de formidlede dataene og bruken av disse gjennom Twitter. Ytterligere informasjon om dette finner du i datavernserklæringen til Twitter på twitter.com/privacy. Dataverninnstillingene hos Twitter kan du endre i kontoinnstillingene under twitter.com/account/settings.

Bruk av "Addthis" Bookmarking-tjenesten

Disse nettsidene inneholder "Addthis"-Plugins, som gjør det mulig med innstilling av bokmerker hhv. felles bruk av interessant nettsideinnhold. Ved bruk av "Addthis" benyttes cookies. De produserte dataene (slik som f.eks brukstidspunkt eller nettleserspråk) blir overført til Add This LLC i USA og behandlet der. Nærmere informasjon om databehandling gjennom Add This LLC og datavernet som opprettholdes av Add This LLC finner du på www.addthis.com/privacy. Disse nettsidene inneholder spesielt angivelser om type av behandlede data samt bruksformål. En behandling av aktuelle data gjennom oss finner ikke sted. Med bruk av "Addthis"-feltet erklærer du deg enig med databearbeidingen gjennom Add This LLC, og i det omfanget som kan ses fra nettsidene www.addthis.com. Du kan når som helst komme med innsigelser til bruken av dine opplysninger gjennom bruk av en "Opt Out Cookies". Nærmere om dette finnes også på de tidligere nevnte nettsidene til Add This LLC.

(Kildeangivelsene til de forrige fem avsnittene: Facebook datavernerklæring, Google Analytics-betingelser, Google +1 datavernerklæring, datavernerklæring for Twitter, datavernerklæring AddThis)

Sikkerhet
Weidermann bruker tekniske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte de dataene som er stilt til vår disposisjon, mot tilsiktede eller utilsiktede manipulasjoner, tap, ødeleggelse eller tilgang for uberettigede personer. Våre sikkerhetstiltak blir forbedret tilsvarende den teknologiske utviklingen. Vær oppmerksom på at det ved kommunikasjon over internett, fremfor alt ved overføring ved bruk av e-post, ikke absolutt kan garanteres datasikkerhet og at vi ved fortrolige informasjon anbefaler vanlig post. Vi er streber etter å beskytte de lagrede personlige dataene, men kan ikke påta oss noen absolutt garanti for denne sikkerheten. Overføringen av dataene du har oppgitt til Weidemann skjer dermed på egen fare.

Informasjon og innsigelsesrett, datavern-ansvarlig

På forespørsel meddeler vi deg etter gjeldende lov når som helst, uten kostnader og uten forsinkelse, om og i så fall hvilke personlige data som vi har lagret om deg. Weidemann forbeholder seg retten til å gi denne informasjonen elektronisk.

I tillegg har du i henhold til lovbestemmelser rett til å korrigere, sperre og slette disse personrelaterte dataene for fremtiden, så fremt dette ikke strider imot vår lovbestemte oppbevaringsplikt. Hvis du har spørsmål vedrørende behandling av dine personlige opplysninger, kan du henvende deg direkte til våre oppdragstakere for datavern, som også står til disposisjon for informasjonsforespørsler, henvendelser eller klager.

Max Ferdinand Kussberg
Datavernansvarlig hos Weidemann GmbH

Elfringhäuser Weg 24
34497 Korbach
Tyskland
E-post: info@weidemann.de