Main Content

Nytt ytelsessterkt gir – Power Drive 370

Det ytelsessterke giret Power Drive 370 er et trinnløst, hydrostatisk gir som oppnår høyere trekkrefter og kjørehastigheter enn tidligere utviklede løsninger, og dette under opprettholdelse av alle fordelene til tidligere drivverk med hensyn til kompakthet, energieffektivitet og brukerkomfort. Dette giret monteres i 9080 og 9080T.

Teknisk informasjon

Vi har konstruert et trinnløst, hydrostatisk og høyeffektivt gir ved bruk av en skråaksemotor med et variabelt volum på 370 cm³ og et 45° vidvinkel-justeringsområde. Power Drive 370-giret utmerker seg i tillegg med en kompakt konstruksjon. Dette ble oppnådd med en kombinasjon av hydraulikkmotor og gir i en ekstremt kompakt enhet som gjør det mulig å overføre en kjøreeffekt på opptil 130 kW. Overføring av denne høye kjøreeffekten med klassisk hydrostatisk drift (1-motor-konstruksjon) er enestående og er hittil kun oppnådd med vår nye produktutvikling.

Ved siden av de positive egenskapene som hydrostatisk drift er kjent for, som f.eks. enkel rygging, god doserbarhet og finstyring, krabbing og bremsekraftstøtte, er det med det store transformasjonsområdet til 45°-teknologien i tillegg mulig å kjøre gjennom hele hastighetsområdet fra 0 til 40 km/t uten giring. Dette innebærer meget høy kjørekomfort for brukeren, ettersom det verken oppstår trekkraftavbrudd eller girskifterykk. For brukeren betyr det en komfortabel, jevn kjøremåte og en harmonisk støyutvikling.

Enda en stor fordel ligger i 1-motor-systemets effektivitet. På grunn av kjensgjerningen at det ikke er nødvendig med giringsforløp i et girtrinn eller en ekstra hydromotor, er clutch og andre koblingselementer fullstendig overflødige. På denne måten oppstår ikke noen slepeeffekttap på åpne koblinger eller fritt dreiende hydromotorer. Dette gir også en positiv effekt angående robusthet, service og kostnader for hele drivverket i tillegg til fordelene med effektiviteten.

Det nye Power Drive 370-giret er tilgjengelig i følgende maskiner: