Main Content

ecs – Easy Coupler System

Enkel bytte av redskaper med tilleggsfunksjon!

Gårds- og hjullaster som brukes i jordbruket, er mobile arbeidsmaskiner der bytte av redskaper for det meste foregår via en hydraulisk låsing mellom koblingsrammen og redskapet fra førerplassen. Redskaper, som har en hydraulisk tilleggsfunksjon, må ha en hydraulisk oljeforsyning via den 3. styrekretsen. For å gjøre dette må maskinføreren forlate arbeidsplassen sin og gjennomføre selve koblingen manuelt eller halvautomatisk. Det finnes allerede fullautomatiske systemer på markedet der maskinføreren ikke må forlate arbeidsplassen. Slik de er laget betyr disse ofte en stor kompleksitet, og når det gjelder prisen er de heller uinteressante for brukeren.

Derfor har Weidemann bestemt seg for å utvikle den fullautomatiske bytteinnretningen for den tredje styrekretsen, den såkalte ecs (Easy Coupler System). I henhold til det produsenten har funnet ut, drives inntil 75 % av alle redskaper med tilleggsfunksjon med kun en tredje styrekrets. I utviklingen av ecs-en ble det derfor lagt vekt på en enkel, robust og kostnadsoptimalisert utførelse med formålet om å gi bøndene tilgang til denne anvendelsen over det hele, samt å forbedre arbeidssikkerheten.

Ifølge statistikken forårsakes de fleste ulykkene når det skal stiges opp og ned av gårds- og hjullasteren. Med ecs-en fra Weidemann reduseres denne prosessen med inntil 10 ganger og mer per dag, og dermed minskes risikoen for ulykker betydelig. Spesielt når det er minusgrader reduseres også ytterligere ulykker under den manuelle koblingsprosessen med denne utviklingen. Også effektiviteten av maskinene som brukes i den daglige arbeidsflyten, kan økes med ecs-en.

Den tekniske bruken er enkel og pålitelig: Med en ekstra hydraulisk forgrening i området rundt hydraulikkoblingen, som posisjoneres på trekkstangen, flyter hydraulikkoljen direkte til redskapsopptaket. Olje flyter inn i låsebolten og forbindes automatisk via “Flat-Face-hydraulikkoblingen” med redskapet. Hydraulikkoljen tilføres her altså direkte til én av de to låseboltene, og føres via et aksialt hull til redskapet. Dermed foregår forbindelsen av oljekretsløpene automatisk, rent, miljøvennlig og sikkert – selv under trykk. Tilbakeløpet foregår tilsvarende via den andre låsebolten. De opprinnelige hydraulikkoblingene på maskinens trekkstang forblir, dermed er det til enhver tid mulig å drive et redskap som ikke allerede har ecs-en.

Når redskapet skal fjernes, kjøres låseboltene inn som vanlig, og den hydrauliske forbindelsen frakobles automatisk. Her kommer en ytterligere fordel når det gjelder sikkerheten: en utilsiktet avrivning av hydraulikkslanger, som man har glemt å frakoble, er utelukket, fordi det føres ingen slanger fra maskinen til redskapet. Også spenning eller klemming av slanger tilhører historien med ecs når redskapet beveges.

En annen fordel med dette systemet er at det nesten ikke tar tid lenger å bytte redskap. Lasterens stillstandstider reduseres, produktiviteten øker og maskinføreren kan konsentrere seg fullt og helt om det egentlige arbeidet sitt, fordi det tar like lite tid å bytte mellom hydraulisk drevne redskaper som å bytte vanlige redskaper som f.eks. jordskuffer eller pallegafler. Betjeningsfilosofien til Easy Coupler Systemet er like enkel og selvforklarende: ingen ekstra knapp eller spak må betjenes for tilkobling av den hydrauliske styrekretsen. Arbeidsmaskinens hydraulikksystem forbinder seg fullautomatisk med hydraulikksystemet til redskapet når låsebolten kjøres ut, og kan brukes omgående. Det dreier seg om en veldig komfortabel og sikker anvendelsen som sørger for at den daglige byttingen av redskapene i forbifarten utføres med glede. Du slipper den anstrengende og “enerverende” koblingsprosessen av pluggforbindelsene og få hendene fulle av olje.

Easy Coupler systemet vil være tilgjengelig som valgfritt utstyr i Weidemann Hoftrac-seriene 1140, 1160, 1160 eHoftrac, 1260, 1280 og 1380 samt den mest solgte teleskoplasteren T4512. Som et første trinn tilbys følgende hyppig anvendte redskaper: Krokodillegrep, gripeskuffe og 4-i-1 skuffe.