Main Content

Kvalitet er hos oss kun en standard som teller: Din tilfredshet på alle områder.

Kvalitet er hos Weidemann ikke bare tomme ord, men en virkelighet som man opplever hver dag "Made in Germany". For en ekte Weidemann kommer ut fra et moderne hjul- og teleskoplasterproduksjonsanlegg i Europa. Fabrikken i Korbach i Nord-Hessen, som ble nyinnvidd i 2007, garanterer en kontinuerlig høy kvalitet på våre produkter. Og dette gir sikkerhet, komfort og økonomi som du alltid kan stole på.

Kvalitet fra begynnelsen

Kvalitet begynner hos Weidemann allerede svært tidlig, fordi overholdelsen av arbeidsprosessene tas seriøst. Det interne kvalitetssikringsteamet kontrollerer tilkjøpsdelene som tilføres Weidemann-produksjonen. Dette gjelder både for nye deler og seriedeler. Her blir de leverte delene regelmessig balansert med 3D CAD-data for konstruksjonen. Hvis det skulle oppdages en feil på delen, blir en tilsvarende rapport inkludert bilder for forståelse sendt rett til leverandøren for korrigering.

Kvalitet gir merverdi.

 

Et av hovedkjennetegnene for det spesielle kvalitetskravet hos Weidemann er pulverbelegget. For at vil skal garantere det best mulige underlaget for en optimal, langvarig lakkering, ble det installert et sentrifugehjulstrålingsanlegg foran lakkeringsanlegget. Selv store komponentgrupper med komplisert geometri kan dermed forberedes optimalt for pulverbelegget hhv. lakkeringen.

Hvorfor tar vi oss råd til to ulike lakkeringsprosesser?

 

Den høyverdige overflateforedlingen er naturligvis pulverbelegget. Ca. 80 % av våre deler blir pulverbelagt. Først og fremst må det ved denne prosessen oppnås en objektstemperatur på 180 °C i en minimumsvarighet på 10 minutter. Kun gjennom dette får man en best mulig klebing av pulveret til komponenten – hvilket til slutt gir den utrolige holdbarheten! På grunn av den store varmepåvirkningen kan vi derfor ikke belegge alle deler med pulver: Weidemann lakkerer ca. 20 % av delene med våtlakkeringsprosess. Dette er tilfelle ved komponentgruppene som allerede er fylt med olje eller som har myke tetninger, slik som aksler og sylindere, og som ikke ville tåle varmepåvirkningen. I motsetning til tradisjonell våt lakkering forlenger pulverbelegget den levetiden til maskinen betydelig og er en mer effektiv produksjonsprosess. Pulverbelegningen er utover dette svært miljøvennlig, da vi arbeider med en gjenvinning av utgangsmaterialene i anlegget.

Kvalitet er bra, sluttkontroll er bedre

 

Hver Weidemann som forlater fabrikken, har gjennomgått en omfattende sluttkontroll. Dette garanterer kundene våre fra begynnelsen av en lang levetid og pålitelighet, høy betjenings- og reparasjonsvennlighet og lave driftskostnader. På grunnlag av en definert sjekkliste gjennomgår samtlige maskiner en utførlig sluttkontroll. Fyllmengdene kontrolleres, motorene stilles inn rent og evt. registrerte mangler korrigeres. Deretter kjører kjøretøyene den utendørsliggende teststrekningen, og da testes alle vesentlige funksjoner og kontrolleres deretter: hastigheten til maskinen, de ulike hydraulikktrykkene, bremseforsinkelsesmåleverdiene, pendelanslagene til leddet og det optimale motorturtallet.

Alle tiltak blir fastlagt i en avslutningsprotokoll, slik at det til enhver tid er synlig hvem som har "sluttgodkjent" denne maskinen. Etter avsluttet sluttgodkjenning meddeles ferdigmeldingen til maskinen via data til oppdragsadministrasjonen. Samtidig blir alle maskindokumenter, som apparatkort, produksjonssjekkliste, produksjonsfølgeliste og godkjenningsprotokoll lagt ved "maskinens livsforløpsdokumentasjon", slik at det når som helst er mulig å se hvilke komponenter som er montert i den aktuelle maskinen.

Kompetanse og ansvar for kvalitet blir gjennomført på alle nivåer av medarbeiderne. Slik kan menneskelige kvaliteter gå hånd i hånd med prosesskvaliteten. Gjennom innovative premiesystemer ved produksjonsstedene blir produktivitet, leveringsoverholdelse og produktkvalitet belønnet. Dermed stiger kvalitetsbevisstheten, ytelsen og tilfredsheten til medarbeiderne på samme måte, hvilket kommer kundene til gode. Du vil se: Weidemann som førsteklasses tilbyder legger høyeste vekt på en høy kvalitetsstandard - og dette jobber hver Weidemann-medarbeider med hver dag.

Ta ganske enkelt selv et titt på Weidemann-produksjonen: