Kontroll over informasjonskapsler

Denne siden bruker informasjonskapsler ...

Main Content

Ny daglig leder for teknisk avdeling hos Weidemann GmbH

De to daglige lederne hos Weidemann (fra venstre mot høyre): Bernd Apfelbeck, daglig leder for økonomisk avdeling, og Martin Eppinger, ny daglig leder for teknisk avdeling hos Weidemann.

Med virkning fra 1. januar 2018 er Martin Eppinger utnevnt som daglig leder for teknisk avdeling hos Weidemann GmbH. Forretningsledelsen hos Weidemann består heretter dermed av mangeårig daglig leder for økonomisk avdeling, Bernd Apfelbeck, og ny daglig leder for teknisk avdeling, Martin Eppinger, som allerede i 18 år har innehatt ledende stillinger i foretaksenheten Wacker Neuson Group.

Martin Eppinger er ansvarlig for områdene forskning og utvikling, strategisk anskaffelse, produksjon, materialstyring og kvalitetsadministrasjon hos produsenten av landbruksmaskiner, Weidemann GmbH og Kramer-Werke GmbH, der han de ni siste årene har vært en del av forretningsledelsen.

Det strategiske målet er å ytterligere konsolidere den allerede sterke markedsposisjonen for hjullastere, teleskophjullastere og teleskoptrucker for de to veletablerte merkene Weidemann og Kramer, både nasjonalt og internasjonalt. Wacker Neuson Group vil slik i enda større grad benytte seg av synergier mellom produksjons- og utviklingsavdelingene, som er spesialisert på lasteteknikk, og merkene skal styrkes ytterligere. I fremtiden vil produktutviklingsavdelingen fokusere enda sterkere på lokale kunde- og markedsbehov, et mål man ønsker å oppnå blant annet i form av tett utveksling med forhandlere og brukere.