Main Content

Spesialistene på maissilo

I landbruket er Weidemann-maskinene utbredt – hvilket også i de siste årene har avledet en nesten selvfølgelig bruk av biogassanlegg. Når en maskin allerede finnes på gården, utnytter man naturligvis gjerne maskinens fulle potensial, og med de egnede påmonteringsverktøyene kan arbeidsforløpene for biogassanlegget også dekkes.

Bygging og drift av biogassanlegg er, takket være krav om regenerative energier, godt utbredt og for mange bønder i tillegg til landbrukshoveddelen i driften en god ekstra inntektskilde.

Allerede ved bygging av biogassanlegg er en kraftig hjullaster eller teleskoplaster perfekt å bruke. Den daglige fyllingen av anlegget og uttaket ved maissiloen blir gjennomført problemfritt med en maskin i egnet størrelse. Som multiverktøy kan maskinene også brukes ved rengjøring av festede siloanlegg, for transport av deksler og tyngdematerialer, samt for annet pleiearbeid.

Aktiviteter og bruk som gjelder biogassanlegget

Oppdag alle mulighetene ved hjelp av noen eksempler.

 • Ta ut av silo

  I forbindelse med silouttak er løftehøyde, stabilitet og svingradius helt avgjørende faktorer. Med det omfattende maskinsortimentet fra Weidemann kan biogassanlegg med ulike dimensjoner betjenes ved hjelp av riktig maskin.

 • Fylle anlegg

  Innføring av faste stoffer er en av de typiske oppgavene som foretas mange ganger om dagen i biogassanlegg. Avhengig av maskinstørrelse tilbyr Weidemann et høyt antall forskjellige skuffer, gripere og tenger som er egnet for å fylle anlegget. Weidemann-maskinenes manøvrerbarhet og ulike lastehøyder utgjør her en stor fordel.

 • Transportarbeid

  Absolutt alt som må transporteres på et biogassanlegg, kan beveges av en Weidemann-maskin. Med egnede påmonteringsverktøyer som for eksempel pallegafler, forskjellige skuffer og gripere får du tak i og løfter transportgodset absolutt pålitelig. For lagring i hyllesystemer spiller løftehøyden og stabiliteten en avgjørende rolle.

 • Rengjøring

  Weidemann-maskiner kan påmonteres forskjellige feiemaskiner, ugresskoster, høytrykksspylere eller feiekoster for å fjerne enhver type smuss. Siloplaten er lett og enkel å rengjøre ved hjelp av en skyvekost som helt enkelt hektes på. På den måten holder du produksjonsanleggene alltid rene, og opprettholder effektiv drift.

 • Pleie av arealer

  På alle biogassanlegg finnes det grøntområder som må klippes regelmessig. Her anbefales Weidemann-maskinen sammen med en gressklipper, mulcher eller en slagklipper med oppsamlingsbeholder. For å klippe hekker, busker og trær finnes det også beskjæringssager, hekksakser og doble knivklippeverk.

 • Vinterbruk

  Avhengig av modell kan Weidemann-maskiner påmonteres forskjellige snøploger og hekkspredere. Ved kjøring om vinteren får du verdifull støtte for å fjerne snø og is fra terrenget og adkomstveier.

Video – maskiner fra Weidemann i bruk

Videoen viser T6027 i bruk på et landbruk med biogassanlegg.

Best Practice – referanser

Her ser du eksempler fra praksis fra våre kunder som benytter maskiner fra Weidemann.

Kruse Milch & Energie – godt forberedt på fremtiden