Main Content

Informatie over bescherming van persoonlijke gegevens

Weidemann resepcteert uw persoonlijke levenssfeer

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens, alsmede de veiligheid van alle zakelijke gegevens is voor Weidemann GmbH ("Weidemann") een belangrijk thema, dat we in ogenschouw nemen bij al onze zakelijke processen. In het bijzonder de bescherming van persoonsgebonden gegevens van bezoekers van deze website is voor ons erg belangrijk. 

Deze informatie over de bescherming van persoonlijke gegevens informeert u over de manier, de omvang en de doelen van het verzamelen en gebruiken van persoonsgebonden gegevens door Weidemann op deze website. Weidemann garandeert dat persoonsgebonden gegevens, die u bij het gebruik van de website aan ons doorgeeft, overeenkomstig de geldende Duitse bepalingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. 

Weidemann behoudt zich het recht voor deze informatie over de bescherming van persoonlijke gegevens te wijzigen. In dat geval wordt de gewijzigde informatie over de bescherming van persoonlijke gegevens op deze website gepubliceerd. Door het gebruik van deze website verklaart u akkoord te gaan met de op dat moment geldende bepalingen in deze informatie over de bescherming van persoonlijke gegevens. 

Toegangsgegevens en server-logfiles

Iedere toegang tot onze website en iedere oproep van bestanden wordt standaard door onze webservers geregistreerd. Daarbij worden uw IP-adres, uw browser en domein, de naam van het opgevraagde bestand, de website waarvandaan u ons bezoekt, de datum en de tijd van de aanvraag, de hoeveelheid verzonden gegevens en de succesvolle aanvraag in een protocolbestand (log file) vastgelegd. De gegevens in de protocolbestanden bevatten geen verwijzing naar personen. Ze zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik. Ten behoeve van intern gebruik van de gegevensverzameling telt de technische administratie de websites en anonieme statistische gegevens, die worden verzameld voor de interne beoordeleing van de toegang tot het online aanbod van Weidemann en die worden gebruikt voor de optimalisering van onze aanwezigheid op het internet, om dit nog beter te kunnen aanpassen aan de wensen van onze gebruikers. We behouden ons echter het recht voor deze protocolbestanden achteraf te controleren, wanneer op basis van concrete aanwijzingen het redelijke vermoeden bestaat van onrechtmatig gebruik. 

Omgang met persoonsgebonden gegevens

Persoonsgebonden gegevens in de betekenis van de Duitse wet voor de bescherming van persoonlijke gegevens (BDSG) zijn afzonderlijke vermeldingen van persoonlijke en zakelijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Daartoe behoren bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. Al deze gegevens vallen overeenkomstig de BDSG onder een bijzonder bescherming, die wij door technische en organisatorische maatregelen realiseren.

Persoonlijke gegevens worden door ons alleen verzameld, wanneer dit wettelijk is toegestaan of wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven. Bij bepaalde online diensten, die wij eventueel via deze website ter beschikking stellen, zoals bijvoorbeeld contact opnemen via e-mail of via een formulier, e-mail-nieuwsbrief, online sollicitaties, blogs of communities is de vermelding van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mail-adres, naam, adres, etc.) normaal gesproken vereist voor het gebruik van deze diensten. De gegevens worden door u daarbij uitdrukkelijk op vrijwillige basis verstrekt en door de gegevens in te voeren verklaart u ermee akkoord te gaan dat deze gegevens worden verwerkt of gebruikt om contact met u op te nemen, voor de afwikkeling van het contract, voor het beschermen van onze wettelijke bedrijfsbelangen of voor een door u aangegeven doel. De gegevens worden niet verzameld, verwerkt of gebruikt voor andere doelen of doorgegeven aan derden buiten het Weidemann concern. Deze toestemming kan op ieder moment met ingang vanaf dat moment voor de toekomst worden ingetrokken.

Gebruik van cookies

Ter optimalisering van onze aanwezigheid op het internet, bijv. ter verbetering van de navigatie, maken wij gebruik van cookies. Deze worden ook gebruikt voor het beoordelen van de toegang tot ons aanbod, zie hiervoor ook de informatie over het gebruik van Google Analytics en AddThis hieronder. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die tijdens gebruik van een internetsite op de computer worden geplaatst. In principe kunt u het wegschrijven van cookies voorkomen door uw internet-browser zo in te stellen, dat uw computer niet toestaat dat er zulke tekstbestanden worden weggeschreven. Dit kan echter beperkingen in de werking van ons aanbod tot gevolg hebben. Bovendien kunt u de op uw computer opgeslagen cookies altijd wissen.

Gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. "cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wanneer een IP-anonymisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte vooraf afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar afgekort. In opdracht van de exploiteur van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten op te stellen over de website-activiteiten en voor het verlenen van aanvullende diensten op het gebied van websitegebruik en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser-software, we wijzen u er echter op dat u in dit geval misschien niet meer volledig van alle functies van deze website gebruik kan maken. Bovendien kunt u het verzenden van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) naar Google alsmede het verwerken van deze gegevens door Google voorkomen, door via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) de browser-plugin te downloaden en te installeren.
Meer informatie hierover vindt u via: tools.google.com/dlpage/gaoptout of via www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en de bescherming van persoonlijke gegevens). Wij wijzen u erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp();", om geanonymiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) te garanderen.

Gebruik van Facebook-plugins ("Vind ik leuk"-knop)

Onze aanwezigheid op het internet maakt gebruik van Social Plugins ("Plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ierland. De Facebook-plugins herkent u aan het Facebook-logo of de "Like-knop" ("Vind ik leuk") op onze website. Hier vindt u een overzicht van de Facebook-plugins: developers.facebook.com/docs/plugins/

Wanneer u onze pagina bezoekt, wordt door de plugin een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook verzamelt daardoor informatie dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht. Wanneer u de "Vind ik leuk-knop" van Facebook aanklikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze website toewijzen aan uw account. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de website gaan informatie ontvangen over de inhoud van de verzonden gegevens alsmede het gebruik daarvan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de verklaring voor de bescherming van persoonlijke gegevens van Facebook onder nl-nl.facebook.com/policy.php
Wanneer u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze website kan toewijzen aan uw Facebook-account, log dan uit uw Facebook-account uit.

Gebruik van Google +1

Vastleggen en doorgeven van informatie: met behulp van de Google +1-interface kunt u informatie wereldwijd publiceren. Via de Google +1-interface ontvangt u net als andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie dat voor een website +1 hebt gegevens, als informatie over de website die u tijdens het klikken +1 hebt bekeken op. Uw +1 kunnen als aanwijzingen samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties op het internet worden weergegeven. Google registreert informatie over uw +1-activiteiten, om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1-interface te kunnen gebruiken hebt u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, dat minimaal de voor het profiel geselecteerde naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In veel gevallen kan deze naam ook in de plaats komen van een andere naam, die u bij het delen van inhoud via uw Google-account hebt gebruikt. De identiteit van uw Google-profiel kan worden getoont aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of over andere identificerende informatie over u beschikken.

Gebruik van de geregistreerde informatie: naast de hierboven uitgelegde doelen worden de door u verstrekte gegevens conform de geldende bepalingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens van Google gebruikt. Google publiceert mogelijkerwijs samenvattende statistieken van de +1-activiteiten van gebruikers of geeft deze door aan gebruikers of partners, zoals bijvoorbeeld uitgevers, adverteerders of verbonden websites. 

Gebruik van Twitter

Op onze website zijn functies van de dienst Twitter opgenomen. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Door het gebruik van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de door u bezochte websites aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers doorgegeven. Daarbij worden ook gegevens overgedragen naar Twitter. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de website geen informatie ontvangen over de inhoud van de verzonden gegevens alsmede het gebruik daarvan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de verklaring voor de bescherming van persoonlijke gegevens van Twitter via twitter.com/privacy. Uw instellingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens bij Twitter kunt u wijzigen in de account-instellingen via twitter.com/account/settings.

Gebruik van de "Addthis" bladwijzer-dienst

Deze website bevat "Addthis"-plugins, waardoor u bladwijzers kunt plaatsen of interessante websites met anderen kunt delen. Bij gebruik van "Addthis" worden cookies toegepast. De daarbij vastgelegde gegevens (zoals bijv. tijdstip van gebruik of browser-taal) worden doorgestuurd naar Add This LLC in de VS en daar verwerkt. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Add This LLC en de door Add This LLC toegepaste bescherming van persoonlijke gegevens vindt u onder www.addthis.com/privacy. Deze website bevat in het bijzonder informatie over het type verwerkte gegevens en het gebruiksdoel ervan. De betreffende gegevens worden door ons niet verwerkt. Door het "Addthis"-veld te gebruiken verklaart u akkoord te gaan met de gegevensverwerking door Add This LLC en wel in de omvang zoals beschreven op de website www.addthis.com. U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door gebruik te maken van "Opt Out Cookies". Meer informatie daarover vindt u eveneens op de bovengenoemde website van Add This LLC.

(Bronvermeldingen voor de vijf hiervoor genoemde paragrafen: Verklaring voor de bescherming van persoonlijke gegevens van Facebook, voorwaarden Google Analytics, verklaring voor de bescherming van persoonlijke gegevens van Google +1, verklaring voor de bescherming van persoonlijke gegevens van Twitter, verklaring voor de bescherming van persoonlijke gegevens van AddThis)

Veiligheid

Weidemann neemt technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, om de door ons beschikbaar gestelde gegevens te beschermen tegen opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd. Houdt u er echter rekening mee dat veiligheid van gegevens bij communicatie via het internet, vooral bij de overdracht van gegevens via e-mail, niet kan worden gegarandeerd en dat wij voor vertrouwelijke informatie verzending via normale post aanbevelen. Wij streven ernaar uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen te beschermen, maar we kunnen ons niet absoluut aansprakelijk stellen voor de veiligheid daarvan. De overdracht van uw gegevens naar Weidemann is daarom voor uw eigen risico.

Recht op informatie en bezwaar, toezichthouder voor gegevensbescherming

Op verzoek informeren wij u altijd conform de geldende wetgeving kosteloos en direct of en welke persoonlijke gegevens bij ons zijn opgeslagen. Weidemann behoudt zich het recht voor deze informatie elektronisch te verstrekken. 

Bovendien heeft u volgens de wettelijke bepalingen recht op het rectificeren, blokkeren en wissen van deze persoonsgebonden gegevens voor de toekomst, voor zover wij geen wettelijke verplichting hebben tot het bewaren van deze gegevens. Wanneer u vragen hebt omtrent de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u direct contact opnemen met onze vertantwoordelijke persoon voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die ook ter beschikking staat in het geval van verzoeken tot informatieverstrekking, aanvragen en klachten. 

Max Ferdinand Kussberg
Verantwoordelijke voor de bescherming van persoonlijke gegevens bij Weidemann GmbH

Elfringhäuser Weg 24
34497 Korbach
Duitsland
E-Mail: info@weidemann.de