Main Content

Juridische informatie

De gegevens bij de voertuigen hebben betrekking op onder normale bedrijfsomstandigheden geteste seriemodellen. Zie voor meer informatie de bedieningshandleiding. Uit veiligheidsoverwegingen raden wij u aan om de wettelijke voorschriften en de aanwijzingen van Weidemann altijd aan te houden. Hoewel deze gegevens een goede indruk geven van het betreffende voertuig en het prestatievermogen ervan, kunnen in uitzonderingsgevallen afwijkingen optreden. Technische wijzigingen voorbehouden. De afgebeelde accessoires kunnen per marktgebied variëren.


Weidemann GmbH controleert en actualiseert de informatie op haar website voortdurend. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen de gegevens intussen zijn veranderd. Derhalve wordt niet gegarandeerd dat de ter beschikking gestelde informatie actueel, correct en volledig is. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie op onze website. Hetzelfde geldt voor alle andere websites waarnaar met een hyperlink wordt verwezen. Weidemann GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van haar website.

Voorts behoudt Weidemann GmbH zich het recht voor om de ter beschikking gestelde informatie te wijzigen of aan te vullen.

De inhoud en indeling van de website van Weidemann GmbH zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor de reproductie van informatie of gegevens, met name het gebruik van teksten, tekstdelen of beeldmaterialen, is voorafgaande toestemming nodig.


Gegevens bij wielen en breedtematen
Door toleranties bij de bandenproducent kunnen de aangegeven maten tot 25 mm afwijken. De juiste grip voor elke toepassing! De uitrusting biedt naar keuze banden met AS- en EM-profielen.

AS-profielen worden voornamelijk toegepast in de landbouw. De banden met AS-profiel zijn met name geschikt voor modderachtige ondergronden. Deze banden hebben een lange levensduur en ondersteunen het overbrengen van grote schuifkrachten. Perfect rijcomfort en de zelfreinigende werking zorgen ervoor dat er veilig wordt gewerkt.

EM-profielen worden voornamelijk in de bouw gebruikt. De banden met EM-profiel zijn ontworpen voor een hoge overbrenging van schuifkrachten op losse ondergronden zoals zand, kiezel of stenen. Hier wordt een groter contactoppervlak tussen band en ondergrond bereikt. Een groot pluspunt is het rijcomfort op stenige, rotsachtige en bevestigde ondergronden. De hoge stabiliteit kan nog verder worden vergroot door de banden met water te vullen, hetgeen bij alle typen banden mogelijk is.


Gegevens bij kiplast toegestane nuttige last (ISO 8313):
op vlak terrein = 80% van kiplast geknikt
op oneffen terrein = 60% van kiplast geknikt


Gegevens bij hefkracht conform DIN 24094
De specificaties van de hefkracht hebben betrekking op DIN 24094.
De hefkracht is een in het zwaartepunt van de nuttige last verticaal naar boven werkende
kracht, die de lader over de gehele hefweg minstens bereikt.


Gegevens bij losbreekkracht conform DIN 24086
De losbreekkracht wordt opgewekt door de kipcilinder. De werklijn loopt door de tandpunt en staat verticaal op de verbindingslijn tussen het bakdraaipunt op de hefarm en de tandpunt. De nominale waarde van de losbreekkracht wordt bereikt wanneer de kipcilinder het maximale moment om het bakdraaipunt aan de hefarm tot stand brengt.

AVB Deutschland

Sprache: Deutsch, gültig für alle innerdeutschen Geschäfte
Download »

AVB Export

Sprache: Deutsch, gültig für alle grenzüberschreitenden Geschäfte
Download »

GTS Export

Language: English, valid for all cross-border transactions
Download »