Main Content

Jakość ma u nas tylko jedną normę, która ukazuje się na końcu: zadowolenie klientów ze wszystkich aspektów

Jakość w firmie Weidemann nie jest pustym słowem, lecz codziennie doświadczaną rzeczywistością „wyprodukowaną w Niemczech". Bo prawdziwa maszyna Weidemann pochodzi z jednego z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych ładowarek kołowych i teleskopowych w Europie. Zakład otwarty na nowo w roku 2007 w Korbach w północnej Hesji gwarantuje niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. A z tego wynika bezpieczeństwo, wygoda i ekonomiczność, na które zawsze można liczyć.

Jakość od samego początku

Jakość zaczyna się w firmie Weidemann na bardzo wczesnym etapie, ponieważ przestrzeganie określonych procesów roboczych traktowane jest poważnie. Firmowy zespół ds. zapewnienia jakości kontroluje dodatkowe części, które dostarczane są do procesu produkcji urządzeń Weidemann. Ma to miejsce zarówno w przypadku nowych części, jak i części seryjnych. Dostarczone części są regularnie porównywane za danymi projektowymi 3D CAD. Jeśli podczas kontroli zostanie wykryta usterka w dowolnej części, wysyłany jest odpowiedni raport z dołączonymi zdjęciami do łatwiejszej identyfikacji bezpośrednio do dostawcy w celu korekty.

Jakość tworzy wartość dodaną

 

Jedną z cech głównych szczególnej jakości w firmie Weidemann stanowi warstwa proszkowa. Abyśmy mogli zagwarantować najlepsze podłoże dla optymalnego, trwałego lakierowania, przed stacją lakierowania zainstalowano urządzenie strumieniowe z kołem rozpryskowym. Dzięki temu nawet duże moduły ze skomplikowaną geometrią można przygotowywać optymalnie do pokrycia warstwą proszkową lub malowania.

Dlaczego wykonujemy dwa różne sposoby malowania?

 

Wyższej jakości wykończeniem powierzchni jest oczywiście warstwa proszkowa. Ok. 80 % naszych części jest pokrywanych warstwą proszkową. Jednak przy tym wykończeniu należy osiągnąć temperaturę obiektu na poziomie 180°C przez minimalny czas 10 minut. Tylko w ten sposób można osiągnąć najlepsze połączenie proszku z elementem konstrukcyjnym – co ostatecznie wpływa na ogromną wytrzymałość. Ze względu na duży wpływ temperatury nie możemy więc pokryć wszystkich części warstwą proszkową: Weidemann lakieruje na mokro ok. 20% części. Ma to miejsce w przypadku modułów, które są już wypełnione olejem lub mają miękkie uszczelnienie, np. osie i cylindry i które nie wytrzymałyby wpływu temperatury. W przeciwieństwie do tradycyjnego lakierowania na mokro warstwa proszkowa znacznie wydłuża żywotność maszyny i jest poza tym skuteczniejszą metodą produkcyjną. Ponadto warstwa proszkowa jest bardzo ekologiczna, ponieważ w zakładzie ponownie wykorzystujemy materiały źródłowe.

Jakość jest dobra – kontrola końcowa lepsza

 

Każda maszyna Weidemann, która powstaje w naszej fabryce, poddawana jest dokładnej kontroli końcowej. Gwarantuje to naszym klientom od początku długą żywotność i niezawodność, łatwość obsługi i wykonywania napraw oraz niskie koszty eksploatacji. Na podstawie zdefiniowanej listy kontrolnej wszystkie maszyny przechodzą przez dokładną kontrolę końcową. Pojemności są kontrolowane, silniki prawidłowo nastawiane i ewentualne rozpoznane wady są usuwane. Następnie pojazdy przejeżdżają na znajdujące się na zewnątrz tory testowe, na których jeszcze raz wykonywane i sprawdzane są wszystkie istotne funkcje: prędkość maszyny, różne ciśnienia hydrauliczne, wartości opóźnienia hamowania, ograniczniki wahadłowe przegubu i optymalna prędkość obrotowa.

Wszystkie działania zawarte są w protokole końcowym, aby zawsze można było zobaczyć, kto przeprowadził kontrolę końcową maszyny. Po pomyślnej kontroli końcowej komunikat o gotowości maszyny jest elektronicznie zgłaszany działowi zarządzania zamówieniami. Jednocześnie dołączane są wszystkie dokumenty maszyny, takie jak karta urządzenia, lista kontrolna produkcji, lista towarzysząca produkcji i protokół odbioru „dokumentów historii maszyny". Dzięki temu zawsze jasne jest, jakie elementy zostały wbudowane w danej maszynie.

Kompetencje i odpowiedzialność za jakość towarzyszą pracownikom na wszystkich poziomach. Dzięki temu ludzkie cechy idą w parze z jakością procesu. Dzięki innowacyjnym systemom premiowym w zakładach produkcyjnych wynagradzana jest produktywność, niezawodność dostawy i jakość produkcji. Dzięki temu w równym stopniu wzrasta świadomość jakości, wydajność i zadowolenie pracowników, co przynosi korzyści naszym klientom. Na zdjęciu: Weidemann jako wysokiej jakości dostawca przywiązuje dużą uwagę do wysokich standardów jakości – każdy pracownik firmy Weidemann pracuje nad tym co dzień od nowa.

Zapraszamy do spojrzenia na produkcję firmy Weidemann: