Main Content

Pro kvalitu máme u nás pouze jednu normu, která se počítá: Vaše spokojenost ve všech ohledech

Kvalita pro společnost Weidemann to nejsou žádná prázdná slova, nýbrž dennodenně dodržovaná skutečnost „vyrobeno v Německu“. Protože skutečný Weidemann pochází z jednoho z nejmodernějších výrobních závodů na výrobu kolových a teleskopických nakladačů v Evropě. Závod v Korbachu v severním Hesensku, který byl spuštěn v roce 2007, zaručuje trvale vysokou kvalitu našich produktů. A z toho vyplývá bezpečnost, komfort a hospodárnost, na kterou se vždy můžete spolehnout.

Kvalita od samého začátku

Kvalitě se firma Weidemann začíná věnovat velmi brzy, neboť dodržování přesně definovaných pracovních postupů se bere velmi vážně. Vlastní tým pro zajištění kvality kontroluje nakoupené součásti, které byly dovezeny do výroby firmy Weidemann. To platí jako pro nové součásti, tak pro sériově vyráběné díly. Během kontroly jsou dodané díly pravidelně porovnávány s konstrukčními údaji z 3D CAD. Pokud by při kontrole byla zjištěna vada nějakého dílu, bude okamžitě odeslán příslušný výkaz s fotografiemi dodavateli k zajištění nápravy.

Kvalita přináší přidanou hodnotu

 

Jedním z typických znaků zvláštních požadavků na kvalitu představuje u strojů Weidemann práškový lak. Abychom mohli zaručit co nejlepší podklad pro optimální lak s dlouhou životností, bylo před lakovací zařízení nainstalováno tryskací zařízení s metacími koly. Vlastní velké konstrukční celky s komplikovanou geometrií je tak možné optimálně připravit na práškové lakování, resp. lakování.

Proč si děláme hlavu se dvěma různými postupy lakování?

 

Kvalitnější zušlechtění povrchu představuje samozřejmě práškový lak. Přibližně 80 % našich dílů se ošetřuje práškovým lakem. Nicméně při tomto postupu musí být teplota předmětu 180 °C po dobu minimálně 10 minut. Pouze tak je dosaženo co nejlepšího spojení prášku s lakovaným dílem – což ve výsledku znamená mimořádnou odolnost! Kvůli tomuto vystavení vysokým teplotám není proto možné ošetřit práškovým lakem všechny součásti: přibližně 20 % součástí Weidemann lakuje v procesu mokrého lakování. Toto je případ konstrukčních celků, které jsou již naplněny olejem nebo které mají měkká těsnění, jako např. nápravy a válce a které by působení vysokých teplot nevydržely. Oproti běžnému nástřiku práškový lak prodlužuje podstatným způsobem životnost strojů a současně představuje účinnější výrobní postup. Práškový lak na navíc velice šetrný k životnímu prostředí, protože v zařízení pracujeme se zpětným získáváním výchozích materiálů.

Dobrá kvalita – ještě lepší výstupní kontrola

 

Každý Weidemann, který náš závod opouští, byl podroben důkladné výstupní kontrole. To našim zákazníkům zaručuje hned od začátku vysokou životnost a spolehlivost, velice příjemnou obsluhu a provádění oprav a nízké provozní náklady. Všechny stroje procházejí důkladné výstupní kontrole podle přesného kontrolního seznamu. Kontrolují se náplně, čistí se motory a případné zjištěné závady se odstraní. Potom všechny vozy jedou na testovací dráhu umístěnou ve venkovním prostoru, při které jsou vyvolány a následně otestovány všechny důležité funkce: rychlost stroje, různé hydraulické tlaky, hodnoty měření brzdného zpomalení, kyvné dorazy kloubu a optimální počet otáček motoru.

Všechny kroky jsou zapsány do výstupního protokolu, aby bylo kdykoliv zřejmé, kdo provedl "konečné převzetí" tohoto stroje. Když je konečné převzetí stroje úspěšně skončeno, řízení zakázek dostane přes počítačový systém hlášení o dokončení stroje. Současně jsou přiloženy všechny dokumenty ke stroji, jako je přístrojová karta, kontrolní výrobní seznam, průvodka pro dokončení a protokol o převzetí "spisu s životopisem stroje", takže je kdykoliv možné dohledat, které komponenty byly do daného stroje zabudovány.

Pravomocí a odpovědností za kvalitu žijí zaměstnanci na všech úrovních. Díky tomu mohou jít ruku v ruce lidské a procesní kvality. Inovativní systémy odměňování ve výrobních závodech umožňují ocenit produktivitu, spolehlivost a kvalitu produktů. Tak stoupá současně uvědomování si kvality, výkon a spokojenost zaměstnanců, což znamená přinos pro naše zákazníky. Vidíte: Weidemann jako přední poskytovatel klade nejvyšší důraz na vysoký standard kvality - na tom pracuje každý pracovník firmy Weidemann znovu a znovu každý den.

Nahlédněte sami do výroby ve firmě Weidemann: