Main Content

Környezetvédelmi megjegyzések

Akkumulátorok elszállítása

 

EU-országok ügyfeleinek

Néhány eszközünk egy vagy több elemet ill. akkumulátort tartalmaz (az alábbiakban ezeket „elemnek” nevezzük). Ezek az akkumulátorok a (használt) akkumulátorokról és elemekről szóló 2006/66/EK sz. európai irányelvnek valamint az európai nemzeti törvényeknek megfelelnek. Ennél az akkumulátor-irányelv írja elő az akkumulátorok EU-ban érvényes kezelésének keretét.
Az akkumulátorokat az oldalt lévő áthúzott hulladékgyűjtő szimbólum jelzi. A szimbólum alatt ezen kívül a tartalmazott károsanyagok, tehát „Pb”, ólom, „Cd” kadmium és „Hg” higany.
Az akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Végfelhasználóként a használt akkumulátorokat kizárólag a gyártón és a kereskedőn illetve adott esetben a speciálisan erre a célra létrehozott gyűjtőhelyeken keresztül szállíttassa el (törvényes visszavételi kötelesség); a leadás ingyenes. A kereskedő és a gyártó köteles ezeket az akkumulátorokat visszavenni és szabályszerűen kezelni, vagy különleges hulladékként elszállítani (törvényes visszavételi kötelesség). A nálunk vásárolt akkumulátorokat használat után ingyenesen nekünk is visszaadhatja. Ha az akkumulátorokat nem adja le személyesen az egyik lerakatunkban, akkor gondoskodjon a küldemény elégséges felbélyegezéséről. Kérem, vegye figyelembe a vásárlási szerződést ill. vásárlás helyén érvényes általános szerződési feltételeket.
Az akkumulátor szakszerű elszállítása megakadályozza az emberre és környezetre kiváltott negatív hatást, a káros anyagok célzott kezelését és az értékes nyersanyagok újrahasznosítását szolgálja.

Más országok ügyfeleinek

Néhány eszközünk egy vagy több elemet ill. akkumulátort tartalmaz (az alábbiakban ezeket „elemnek” nevezzük). Az akkumulátor szakszerű ártalmatlanításával elkerülhetők az emberre és a környezetre gyakorolt negatív hatások, a káros anyagok célzottan kezelhetők, valamint az értékes nyersanyagok ismét felhasználhatók. Ezért javasoljuk, hogy az akkumulátorokat ne helyezze a szokásos háztartási hulladékba, hanem azt elkülönítve, környezetbarát módon ártalmatlanítsa. A nemzeti törvények is az akkumulátorok elkülönített ártalmatlanítását írják elő. Kérjük, gondoskodjon az akkumulátor adott országban érvényes előírások szerinti ártalmatlanításáról.

Elektromos és elektronikus használt eszközök ártalmatlanítása

 


EU-országok ügyfeleinek

Néhány készülékünkre az elektromos és elektronikus használt készülékekről szóló 2002/96/EK sz. európai irányelv érvényes (irányelv az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól – WEEE), továbbá a megfelelő nemzeti törvények vonatkozik. A WEEE-irányelv a használt elektromos berendezések kezelésének keretrendszerét EU-szerte meghatározza.
Ezek a készülékek az itt található jelzéssel vannak ellátva, amely áthúzott hulladéktárolót jelöl. Ez azt jelenti, hogy a terméket tilos a szokásos háztartási hulladékkal együtt kidobni, ehelyett azt elkülönítetten gyűjtve, környezetbarát módon kell ártalmatlanítani.
Ezek a készülékek szakszerű elektromos eszközök, amely kizárólag ipari használatra készültek (a WEEE-irányelv értelmében ún. B2B-kategóriájú készülék). A túlnyomórészt a magánháztartásokban használt készülékekkel (ún. B2C-készülékek) ellentétben ezeket a készülékeket több EU-országban, például Németországban nem szabad elhelyezni a nyilvános hulladékgyűjtő helyeken (pl. önkormányzati hulladékgyűjtő udvarokon). Kérjük, hogy kétség esetén tájékozódjon a vásárlás helyén a B2B elektromos készülékekre az adott országban érvényes előírásnak megfelelő ártalmatlanításról, és gondoskodjon a mindenkor érvényben lévő törvényi előírásoknak megfelelő ártalmatlanításról. Kérem, vegye figyelembe a vásárlási szerződést ill. vásárlás helyén érvényes általános szerződési feltételeket.
Az eszközök szakszerű elszállítása megakadályozza az emberre és környezetre kiváltott negatív hatást, a káros anyagok célzott kezelését és az értékes nyersanyagok újrahasznosítását szolgálja.

Más országok ügyfeleinek

Az elektromos készülékek szakszerű ártalmatlanításával elkerülhetők az emberre és a környezetre gyakorolt negatív hatások, a káros anyagok célzottan kezelhetők, valamint az értékes nyersanyagok ismét felhasználhatók. Ezért javasoljuk, hogy az elektromos készülékeket ne helyezze a szokásos háztartási hulladékba, hanem azt elkülönítve, környezetbarát módon ártalmatlanítsa. A nemzeti törvények is az elektromos és elektronikus termékek elkülönített ártalmatlanítását írják elő. Kérjük, gondoskodjon az elektromos készülékek adott országban érvényes előírások szerinti ártalmatlanításáról.