Main Content

Használati feltételek

A Weidemann GmbH és/vagy leányvállalatai (”Weidemann”) által rendelkezésre bocsátott internet-oldalak és -szolgáltatások („weboldal”) használata kizárólag a következő használati feltételek mellett engedélyezett. A weboldal használatával ill. lehívásával elfogadja a használati feltételek mindenkor érvényes változatát. Kérem, olvassa el gondosan, mielőtt a webhelyet használni kezdi:


1. Szolgáltatások
A Weidemann a webhelyen a dokumentáció mellett a lehíváshoz ill. letöltéshez bizonyos információkat és szoftvereket tart.

A Weidemann fenntartja a jogot arra, hogy a webhelyen lévő saját ill. a webhelyen felkínált szolgáltatások és információk bármikor, előzetes bejelentés nélkül teljesen vagy részben megváltozhatnak, korlátozódhatnak vagy megszűnhetnek és az egyes felhasználók hozzáférése előzetes bejelentés nélkül saját belátásunk szerint megszűnhet.

A Weidemann arra törekszik, hogy a webhelye elérhetősége alapvetően állandó valamint a szolgáltatások és az átvitel hibamentes legyen, de ezért nem vállal felelősséget.


2. Tartalmak
A webhelyen elérhető tartalmak az általános információs- és kommunikációs célokat szolgálják és jogilag nem kötelezőek.

A Weidemann termékeinkhez megadott adatok csak a kötelesség nélküli, általános tájékoztatást szolgálják és nem helyettesítik a részletes, egyedi tanácsadást a vásárlásnál való döntésben. A leírt készülékek és gépek műszaki jellemzői és kivitelezései csak példaként szolgálnak. Ezek a jellemzők és kivitelezések az országtól függően változhatnak. A bármikor bekövetkező módosítások jogát fenntartjuk.

Ha a webhelyünkön jövőre irányuló kijelentéseket olvas, akkor ezek a kijelentések a Weidemann vezetőség meggyőződésére és becslésére épülnek és így kockázatokra és bizonytalanságokra épül. A Weidemann nem köteles frissíteni ezeket a jövőre vonatkozó kijelentéseket. Ezekre a kijelentésekre kifejezetten nem vállalunk felelősséget.

A már tartalmazott és megjelenített tőzsdei és gazdasági információk, árfolyamok, indexek, árak, hírek általános piaci adatok, stb. kizárólag a webhely látogató információját szolgálják és nem jelentenek tanácsadást vagy egyéb javaslatokat. Ha a webhely elemzők javaslatait tartalmazza, akkor a Weidemann ezért nem vállal felelősséget, különösen a javaslatok helyességét és teljességét képző feltételezésekért és végkövetkeztetésekért.

3. Használat
Ezt a webhelyet a Weidemann a Német Köztársaságban készítette és készítette elő.

A Weidemann Németországon kívül nem felel azért, hogy a webhelytartalmak alkalmasak vagy elérhetőek-e, vagy hogy a webhely tartalmakhoz férés Németországon kívül engedélyezett-e; ilyen hozzáférés saját kezdeményezésre és kockázatra történik. A mindenkor érvényes törvények és előírások betartásáért minden egyes felhasználó maga felelős, különösen a Weidemann által előkészített információk és fájlok továbbadásáért harmadik félnek, hogy a nemzeti és nemzetközi (vissza)exportálási jog mindenkor alkalmazható előírásait betartsa.

A webhely minden visszaélésszerű használata tilos, különösen, ha (a) erkölcstelen viselkedés, (b) a Weidemann hálózat biztonságára törő támadás, különös tekintettel a vírusokra ill. ehhez hasonló káros programokra, amelyek egy másik számítógép működőképességét befolyásolhatják, (c) a webhely biztonsági intézkedéseinek megkerülése, (d) reklám vagy kéretlen e-mail (levélszemét, spam) és hasonló terjesztése vagy (e) a webhely vagy a szolgáltatások hozzáférésének ill. használatának korlátozása vagy csak az ilyen természetű korlátozásra tett próbálkozás (például szokatlanul nagy mennyiségű hozzáférés, attól függetlenül, hogy kézzel vagy automatikusan létrehozott).

A Weidemann a webhely elérhetőségét bármikor bezárhatja, különösen, ha a felhasználó ezekben a feltételekben foglalt kötelességeit megsérti. A Weidemann fenntartja a további igények érvényesítésének jogát, pl. kártérítés, valamint a sértő cselekedetek törvényes üldözése.


4. Regisztráció

A webhelyen elérhető szolgáltatások előzetes regisztrációt igényelhetnek; ez nem kötelező.

A felhasználó kötelezi magát, hogy a regisztráció során a helyes és teljes adatait adja meg és ezeket szükség esetén frissíti. A regisztrációval a felhasználó elismeri, hogy a Weidemann adott esetben e-mailben kapcsolatot vehet fel vele.

A regisztrált felhasználók felelősek azért, hogy a regisztráció során megadott hozzáférési adatok bizalmassága érvényben marad, így jogosulatlan személyek nem férhetnek a fiókhoz. Felelősek a hozzáférési adataik alatt feladott megrendelésekért és a webhelyen folytatott egyéb tevékenységekért. A Weidemann céget haladéktalanul tájékoztatja arról, ha a hozzáférési adatait jogosultalanul használták vagy használhatják.

A Weidemann cégnek bármikor joga van előzetes bejelentés nélkül a hozzáférést a hozzáférési adatok zárolásával megszűntetni, ennek megindokolása nélkül, különösen, ha a felhasználó megsérti az előzőleg előírt felhasználói felelősségeket.

5. Szellemi tulajdon
Ez a webhely a Weidemann tulajdona és a Weidemann kezeli és tartja karban. Minden információ vagy adat (szöveg, kép grafika, hang, videó vagy animációs fájlok) - ha nincs másként megjelölve - a Weidemann tulajdona. Csakúgy, mint a webhely felépítése és szerkesztése, szerzői jog és egyéb törvények védik a szellemi tulajdont.

Ha másként nincs megadva, akkor ezen a webhelyen használt védjegyek - különleges jelzés nélkül is - védettek. Ez mindenek előtt a céges logókra és jelzésekre vonatkozik. Tilos ezeket a márkákat a Weidemann előzetes engedélye nélkül használni.

A webhely minden használatánál vegye figyelembe a Weidemann GmbH ill. a Wacker Neuson SE, München valamint a konszern szerzői, névviselési és védjegyi jogát, valamint összes többi oltalmi jogát.

A Weidemann-webhelyen található információkat, márkaneveket és egyéb tartalmakat a Weidemann előzetes írásos engedélye nélkül tilos másolni, eladni, bérelni, használni, kiegészíteni valamint másként értékesíteni, részben is.

A linkek elhelyezése a Weidemann-weboldalak belépési oldalán, mint pl. www.weidemann.de engedélyezett, ha a link teljesen új oldalt tölt be, amelyre utal, anélkül, hogy a céloldalt keretbe (frame) helyezi. Ettől eltérő linkeket az elhelyezésük előtt engedélyeztessen a Weidemann céggel.

A webhely és a használati feltételei nem adnak licencet a Weidemann GmbH vagy a Wacker-Neuson konszern egyéb cégei szellemi tulajdonának használatához, és a Weidemann cégnek sem kötelessége ezeket a jogokat elismerni.

Az Ön által a Weidemann céghez ezen az oldalon keresztül elektromos levélben küldött közleményeit és egyéb anyagokat (beleértve és nem kizárólagosan a felkérés nélkül beküldött ötleteket, panaszokat vagy egyéb elemeket), a Weidemann kártérítés és ellenérték fizetése nélkül minden kereskedelmi és egyéb célra felhasználhatja. Ez nem jelent szerződéses viszonyt.

6. Bizalmasság és adatvédelem
Ezen a webhelyen keresztül a Weidemannhoz átvitt adatokat valamint e-maileket és megjegyzéseket nem védjük. A Weidemann ezáltal nem lehet felelős a küldött tartalmak bizalmasságáért és épségéért vagy a beküldések alkalmazásáért illetve nyilvánosságra hozásáért.

Ha a használat során személyes adatokat küld erre az oldalra ill. a ezen az oldalon személyes adatok állnak rendelkezésre, akkor beleegyezését adja, hogy a Weidemann ezeket az információkat a külön Adatvédelem tájékoztatásban meghatározott szabályok szerint kezeli (link a láblécben).

7. Garancia kizárása, felelősség kizárása
Azokat az információkat, amelyeket a Weidemann a webhelyén az Ön rendelkezésére bocsát, nagy gonddal állította össze, és folyamatosan frissíti. Ennek ellenére nem garantáljuk, hogy az információk mindig hibátlanok és ezért kizárunk minden felelősséget a webhelyen közrebocsátott információkért, különösen azok helyességéért, pontosságáért, teljességérért és frissességéért; a webhely tartalmának frissítése nem kötelességünk.

A Weidemann nem vállal felelősséget és garanciát a külső webhelyek, szolgáltatások vagy szoftvertermékek működőképességéért vagy tartalmáért, amelyek ezen a webhelyen linkekkel elérhetők. A megfelelő linkeket külön szimbólum jelöli ( ). A linkekre kattintással elhagyja a Weidemann tájékoztató ajánlatát. Harmadik felek ajánlatainál ezért eltérő szabályozások lehetnek érvényben, különösen ami az adatvédelmet illeti. Ezen az oldalon elhelyezett linken keresztül másik cég webhelyéhez férés a felhasználó saját felelősségére történik. A Weidemann nem vállal felelősséget a linkelt tartalmakért. Egy külső internetoldalakra mutató link a felhasználó számára felajánlott szolgáltatási ajánlatként értendő és nem jelenti azt, hogy a Weidemann az ott leírt webhelyet vagy a termékeket illetve a szolgáltatásokat értékeli illetve helyesnek tartja.

A Weidemann ennek a webhelynek a biztonságáért megtette a szükséges intézkedéseket, de nem garantálja a hely vírusmentességét valamint a webhely illetve az átvitt adatok biztonságát. A Weidemann ezért azt ajánlja a felhasználóknak, hogy saját biztonságuk érdekében gondoskodjanak a számítógépes rendszereiken megfelelő biztonsági intézkedésekről.
Összegzésben a webhely és az itt rendelkezésre állított tartalmak használata a felhasználó saját felelősségére történik és kizárja a Weidemann felelősségét.

Az előbbi felelősségi és garancia kizárások nem érvényesek, ha a Weidemann a termékfelelősségi törvény értelmében tudatosan, komoly hanyagság, élet- illetve testi vagy egészségi veszély, minőségi garancia miatt, vagy egy hiba alattomos elhallgatása miatt illetve az alapvető szerződési kötelezettségek megszegése miatt kötelezően felelős. Az alapvető szerződéses feltételek megszegése miatti kártérítés csak a szerződéses, előre látható károkra vonatkozik, ha a Weidemann esetében a tudatosság és komoly hanyagság nem bizonyítható.

8. Illetékes jog és bíróság
A webhely valamint a használati feltételek alkalmazásához a német jog érvényes, kivéve a nemzetközi magánjog előírásait és au UN kereskedői jogának alkalmazását. Minden jogi vitában a Weidemann GmbH székhelye illetékes.

9. Egyéb
A Weidemann az előbbi használati feltételeket bármikor frissítheti és módosíthatja. A mindenkor érvényes változatukban kötelezőek.

Ezeket a használati feltételeket egyes esetekben további feltételekkel lehet kiegészíteni, módosítani vagy helyettesíteni, pl. termék és/vagy szolgáltatás vásárlás és/vagy különleges ajánlatokkal élés, még pedig anélkül, hogy ezekre más használati feltételekben kifejezetten utalunk-e.

Ha a jelen használati feltételek valamelyik meghatározása valamilyen okból megengedhetetlennek lesznek nyilvánítva, akkor ennek nincs kihatása a többi meghatározásra; a használati feltételek ebben az esetben - amennyire lehet - az eredeti jelentésüknek megfelelően érvényesek, és értelmezendők, mintha a nem keresztülvihető meghatározást nem is tartalmaznák.

Ha a Weidemann webhellyel kapcsolatos problémái vagy kérdései merülnek fel, akkor forduljon a webmesterünkhöz: webmaster@weidemann.de.Állapot: 2012 szeptember