Main Content

Ohjeita ympäristönsuojeluun

Paristojen hävittäminen

 

Asiakkaat EU-maissa

Osa laitteistamme sisältää yhden tai useamman pariston tai akun (myöhemmin käytetään yhteisnimitystä "paristo"). Paristoja koskevat eurooppalainen (käytettyjä) paristoja ja (käytettyjä) akkuja käsittelevä direktiivi 2006/66/EY sekä vastaava kansallinen lainsäädäntö. Paristodirektiivi antaa koko EU:ssa voimassa olevat suuntaviivat paristojen käsittelylle.
Paristot on merkitty viereisellä ylivedettyä roska-astiaa esittävällä symbolilla. Symbolin alla on myös nimetty pariston sisältämät haitalliset aineet, nimittäin lyijy (Pb), kadmium (Cd) ja elohopea (Hg).
Paristoja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Loppukäyttäjänä sinun tulee hävittää paristot valmistajan tai myyjäliikkeen kautta tai viedä ne erityisesti niitä varten perustettuihin keräyspisteisiin (lainmukainen palautusvelvollisuus). Luovutus on maksutonta. Myyjäliikkeellä ja valmistajalla on velvollisuus ottaa paristot vastaan ja hyödyntää ne määräysten mukaisesti tai hävittää ne ongelmajätteenä (lainmukainen takaisinottovelvollisuus). Voit myös antaa meiltä hankitut paristot käytön jälkeen maksutta meille takaisin. Jos et toimita paristoja henkilökohtaisesti johonkin toimipisteeseemme, huolehdi lähetyksen riittävästä postimaksusta. Huomioi myös mahdolliset kauppasopimuksen tai myyntipaikkasi yleisten liike-ehtojen sisältämät ohjeet.
Paristojen asianmukainen hävittäminen vähentää ihmisille ja ympäristölle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia, edistää haitallisten aineiden oikeaa käsittelyä ja mahdollistaa arvokkaiden raaka-aineiden uudelleenkäytön.

Asiakkaat muissa maissa

Osa laitteistamme sisältää yhden tai useamman pariston tai akun (myöhemmin käytetään yhteisnimitystä "paristo"). Paristojen asianmukainen hävittäminen vähentää ihmisille ja ympäristölle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia, edistää haitallisten aineiden oikeaa käsittelyä ja mahdollistaa arvokkaiden raaka-aineiden uudelleenkäytön. Suosittelemme siksi, ettei paristoja hävitettäisi tavallisen kotitalousjätteen mukana vaan toimitettaisiin ympäristöä säästävästi erilliseen keräykseen. Myös kansallinen lainsäädäntö saattaa sisältää määräyksiä paristojen erillisestä hävittämisestä. Hävitä paristot kotimaassasi voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen

 


Asiakkaat EU-maissa

Joitakin laitteitamme koskee eurooppalainen sähkö- ja elektroniikkaromua käsittelevä direktiivi 2002/96/EY (Waste Electrical and Electronical Equipment - WEEE) sekä vastaava kansallinen lainsäädäntö. WEEE-direktiivi antaa koko EU:ssa voimassa olevat suuntaviivat elektroniikkaromun käsittelylle.
Nämä laitteet on merkitty viereisellä ylivedettyä roska-astiaa esittävällä symbolilla. Tämä tarkoittaa, ettei niitä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana vaan ne tulee viedä erilliseen keräykseen.
Nämä laitteet ovat ammattilaissähkötyökaluja ja tarkoitettu ainoastaan kaupalliseen käyttöön (nk. B2B-laitteet WEEE-direktiivin mukaisesti). Päinvastoin kuin etupäässä yksityisissä kotitalouksissa käytettyjä laitteita (nk. B2C-laitteet) ei näitä laitteita saa monissa EU-maissa, esim. Saksassa, toimittaa jätehuollosta vastaaville julkisille yhteisöille (esim. kunnallinen keräyspiste). Kysy tarvittaessa myyntipisteestäsi, kuinka B2B-laitteiden asianmukainen hävittäminen tapahtuu kotimaassasi ja varmista voimassaolevien lakimääräysten mukainen hävittäminen. Huomioi myös mahdolliset kauppasopimuksen tai myyntipaikkasi yleisten liike-ehtojen sisältämät ohjeet.
Laitteiden asianmukainen hävittäminen vähentää ihmisille ja ympäristölle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia, edistää haitallisten aineiden oikeaa käsittelyä ja mahdollistaa arvokkaiden raaka-aineiden uudelleenkäytön.

Asiakkaat muissa maissa

Sähkölaitteiden asianmukainen hävittäminen vähentää ihmisille ja ympäristölle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia, edistää haitallisten aineiden oikeaa käsittelyä ja mahdollistaa arvokkaiden raaka-aineiden uudelleenkäytön. Suosittelemme siksi, ettei sähkölaitteita hävitettäisi tavallisen kotitalousjätteen mukana vaan toimitettaisiin ympäristöä säästävästi erilliseen keräykseen. Myös kansallinen lainsäädäntö saattaa sisältää määräyksiä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillisestä hävittämisestä. Hävitä sähkölaitteet kotimaassasi voimassa olevien määräysten mukaisesti.