Main Content

Sikalassa ei sikailla – Weidemannin ansiosta

Stefan Springsguth otti vuoden 2014 alussa vastuun mbH Bernteroden maatalousyrityksestä. Aiempi maatilayhteisö erikoistui sikojen ja karjan kasvatukseen.

Laitteista oli tullut vuosien aikana samanlaisia kuin rakennuksistakin. ”Ensinnäkin olen vaihtanut koneet lähes kokonaan”, kertoo Stefan Springsguth, joka työskentelee myyntikonsulttina suurimmille traktorien valmistajille. Näin ollen meillä oli pihalla pian kolme Weidemannia. Ruokinta 1240:lla, lastaus 3070:lla ja kuormaus- ja pinoamistytöt ja 3070T:llä – jokaisella on oma erikoistehtävänsä.

Vuoden jälkeen kunnianhimoinen isäntä pystyi maksamaan viidelle osakkaalle. ”Uudistamme rakennuksia vaiheittain”, hän kertoo. Jotkut rakennuksista täytyy purkaa kokonaan, joissakin riittää purkki maalia. Bernteroden sikalat ovat avoimia. Siat ovat pääasiassa pihalla, ja niitä ruokitaan hallissa olevista syöttöpisteistä. Syöttöpisteiden täyttö tehdään Weidemann 1240 LP:llä. Koska katot ovat hyvin matalia, sopivan koneen löytämiseksi ei ollut juurikaan vaihtoehtoja. ”Hoftrac 1240 LP on juuri sopiva meille“, sanoo Stefan Springsguth, ”koska sen rakenne on matalampi, se sopii paitsi työskentelyyn tallissa, on erittäin vakaa ja siihen nouseminen on helppoa.”

Erikoisuutena maatalousyritys tarjoaa yksityishenkilöille mahdollisuuden oman sikansa valitsemiseen. Valittu sika merkintään, ja se asuu sikalassa. Täällä sitä lihotetaan uuden omistajan toiveiden mukaisesti. Kun sika on halutun painoinen tai tietyn ajan jälkeen, sika teurastetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti. Ennen sitä asiakas voi käydä katsomassa sikaansa. Avoimen sikalan ansiosta täällä ei ole bakteerikuormituksen kohonnutta riskiä.

Sikojen lisäksi tilalla on viisi emolehmälaumaa, joissa on yhteensä noin 350 eläintä. Niistä huolehditaan pääasiassa sisällä talvisin. 4,5 ha:n kokoisen tilan lisäksi siellä on 300 ha elinkeinotoiminnassa olevaa laidun- ja viljelymaata. Täällä Stefan Springsguth työskentelee urakkakumppaninsa kanssa. Tulevaisuudessa kouluttautunut maanviljelijä toivoo lisää modernisointia. Esim. siiloja rehun varastointiin ja PV-järjestelmä hallien katoille.