Main Content

Retlige henvisninger

Angivelserne til køretøjerne er baseret på testede seriemodeller under normale driftsbetingelser. Yderligere informationer kan findes i betjeningsvejledningen. Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi, at de lovmæssige forskrifter og anvisningerne fra Weidemann altid overholdes. Disse angivelser giver et godt indtryk af det enkelte køretøj og dets ydelse, men der kan i enkelte tilfælde forekomme afvigelser fra det angivne. Tekniske ændringer forbeholdes. Det viste tilbehør kan variere fra område til område.


Weidemann GmbH kontrollerer og opdaterer informationerne på websiderne med jævne mellemrum. Alligevel kan dataene være ændret på trods af den løbende opdatering. Vi kan derfor ikke påtage os ansvar eller give garanti for, at informationerne er aktuelle, korrekte eller fuldstændige. Det samme gælder for alle andre websider, som vi henviser til via hyperlink. Weidemann GmbH bærer intet ansvar for indholdet i websiderne, som man kan få adgang til via en sådan forbindelse.

Endvidere forbeholder Weidemann GmbH sig ret til at ændre eller supplere de udarbejdede informationer.

Indhold og struktur for Weidemann GmbH webside er ophavsretsligt beskyttet. Mangfoldiggørelse af informationer eller data og især anvendelse af tekster, tekstdele eller billedmateriale kræver vores forudgående samtykke.


Info til hjul og breddemål
De angivne mål kan afvige op til 25 mm på grund af dækproducentens tolerancer. Til alle områder det rigtige greb! Serieudstyret består enten af AS- eller EM-profiler.

AS-profiler anvendes først og fremmest inden for landbruget. De egner sig især til fedtede, bløde underlag. De holder længe og understøtter overførsel af store løftekræfter. Den perfekte kørekomfort og selvrensende virkning giver altid sikkert arbejde.

EM-profiler anvendes først og fremmest inden for byggeriet. De viser især deres færdigheder ved overførsel af drivtryk på løse jorder, som f.eks. sand, grus eller skærver. Her opnås der en større underlagsflade. Det store plus er kørekomforten på stenede og fast jorde samt ved klippegrund. Den høje stabilitet kan øges endnu mere med vandfyldning ved alle dækmonteringer.


Info vedrørende tilladt nyttelast (ISO 8313) til tiplast:
på jævnt underlag = 80% af tiplasten med knæk
på ujævnt underlag = 60% af tiplasten med knæk


Info til løftekraft efter DIN 24094
Den angivne dokumentation for løftekraften er baseret på DIN 24094.
Løftekraften er en vertikal, opadvirkende kraft i nyttelastens tyngdepunkt, som læsseren når som minimum over hele løfteforløbet.


Info til løsrivningsmoment efter DIN 24086
Løsrivningsmomentet skabes af tipcylinderen. Effektlinjen går gennem tandspidsen og står lodret på forbindelseslinjen mellem skovlomdrejningspunktet på læssearmen og tandspidsen. Den nominelle værdi for løsrivningsmomentet er nået, når tipcylinderen genererer det maksimale moment omkring skovlens omdrejningspunkt på læssearmen.

AVB Deutschland

Sprache: Deutsch, gültig für alle innerdeutschen Geschäfte
Download »

AVB Export

Sprache: Deutsch, gültig für alle grenzüberschreitenden Geschäfte
Download »

GTS Export

Language: English, valid for all cross-border transactions
Download »