Main Content

ecs – Easy Coupler System

Det er nemt at skifte arbejdsredskaber med ekstrafunktion!

Landbrugs- og hjullæssere er mobile arbejdsmaskiner, hvor arbejdsredskaberne for det meste skiftes fra førerpladsen via en hydraulisk låsemekanisme mellem koblingsrammen og arbejdsredskabet. Ved arbejdsredskaber, som indeholder en hydraulisk ekstrafunktion, er det nødvendigt med en hydraulisk olieforsyning via den 3. styrekreds. For at gøre dette skal maskinføreren forlade sin arbejdsplads og udføre koblingsprocessen manuelt eller halvautomatisk. Der eksisterer allerede fuldautomatiske systemer på markedet, hvor føreren ikke skal stige ned. Disse har dog ofte en yderst kompleks udførelse og er prismæssigt nærmest uinteressante for slutbrugeren.

Derfor har Weidemann besluttet sig for at udvikle en fuldautomatisk udskiftningsanordning til tredje styrekreds, også kaldt ecs (Easy Coupler System). Ifølge research fra producenten anvendes op til 75 % af alle arbejdsredskaber med ekstrafunktion blot ved hjælp af en tredje styrekreds. Derfor er der i udviklingen af ecs bevidst lagt vægt på en enkel, robust og omkostningsoptimeret udførelse for i stort omfang at give landbrug adgang til denne anvendelse og for at forbedre komforten og arbejdssikkerheden.

Ifølge statistikken skyldes de fleste ulykker op- og nedstigning fra landbrugs- og hjullæssere. Med ecs fra Weidemann bliver denne proces hver dag reduceret op til 10 gange og mere og mindsker dermed ulykkesrisikoen væsentligt. Takket være denne udvikling undgås også andre ulykker under den manuelle koblingsproces, især ved minustemperaturer. Med ecs er det også muligt at øge den anvendte maskines effektivitet i det daglige workflow.

Den tekniske implementering er enkel og sikker: Ved hjælp af en ekstra hydraulisk forgrening positioneret på trækstangen omkring hydraulikkoblingerne løber hydraulikolien direkte hen til redskabsholderen. Olien flyder ind i låsebolten og forbindes automatisk med arbejdsredskabet via "flat face-hydraulikkoblingen". Hydraulikolien bringes dermed direkte ind i en af de to låsebolte og føres hen til redskabet via et aksialt borehul. Dermed forbindes oliekredsløbene automatisk, rent, miljøvenligt og sikkert – endda også under tryk. Returløbet sker tilsvarende via den anden låsebolt. De oprindelige hydraulikkoblinger på maskinens trækstang forefindes stadig, så det til enhver tid er muligt også at anvende et alternativt arbejdsredskab, som endnu ikke har ecs.

Når arbejdsredskabet afmonteres, køres låseboltene helt normalt ind, og den hydrauliske forbindelse afbrydes automatisk. Her opstår der en ekstra fordel for sikkerheden: Utilsigtet afrivning af hydraulikslanger, som ved en forglemmelse ikke frakobles før afmontering af arbejdsredskabet, kan udelukkes, da der ikke føres slanger fra maskinen til redskabet. Med ecs hører det også fortiden til, at slanger strammes eller bøjes, når arbejdsredskabet bevæges.

En anden fordel ved dette system er, at redskaberne kan udskiftes næsten uden tidstab. Læsserens stilstandstider reduceres, produktiviteten stiger, og føreren kan fuldt ud koncentrere sig om sit egentlige arbejde, da skiftet mellem hydraulisk drevne arbejdsredskaber er lige så hurtigt som at skifte mellem almindelige arbejdsredskaber såsom jordskovle eller pallegafler. Betjeningsprincippet for Easy Coupler System er også yderst enkelt og selvforklarende: Der skal ikke aktiveres en ekstra knap eller et ekstra håndtag for at forbinde den hydrauliske styrekreds. Når låsebolten køres ud, forbindes arbejdsmaskinens hydrauliksystem fuldautomatisk med arbejdsredskabets låsebolt og kan anvendes med det samme. Der er tale om en meget komfortabel og sikker anvendelse, som gør det muligt at foretage de daglige skift af redskaber i forbifarten og med stor tilfredshed. Endelig bortfalder både stikforbindelsernes kraftkrævende og "irriterende" koblingsproces og aftørringen af fedtede hænder.

Easy Coupler System vil kunne fås som ekstraudstyr i Weidemann Hoftrac-serierne 1140, 1160, 1160 eHoftrac, 1260, 1280 og 1380 samt bestseller-teleskoplæsseren T4512. I første omgang tilbydes følgende, ofte anvendte arbejdsredskaber: Krokodillegebis, gribeskovl og 4-i-1-skovl.