Main Content

Redskabsskift på den nemme måde

Weidemanns Easy Coupler System (ecs). Vi kender det alle sammen: Man vil lige skifte arbejdsredskabet, og når hydraulikslangerne kobles, er de under tryk, hvilket vanskeliggør processen – og tit ender det med, at man står og bander med olie på hænderne eller ligefrem kommer let til skade.

Weidemann har besluttet sig for at gøre en ende på dette og udviklet Easy Coupler System (ecs), så redskabsskiftet med hydraulikfunktioner i den tredje styrekreds bliver væsentligt lettere og desuden kan udføres hurtigt. Op til 75 % af alle arbejdsredskaber med ekstrafunktion styres alene med en tredje styrekreds. Derfor er der i udviklingen af ecs bevidst lagt vægt på en enkel, robust og omkostningsoptimeret udførelse for i stort omfang at give brugerne adgang til denne anvendelse og for at forbedre komforten og arbejdssikkerheden.

Teknisk realisering ecs – enkelt og pålideligt:

  • Ved hjælp af en ekstra hydraulisk forgrening positioneret på trækstangen omkring hydraulikkoblingerne løber hydraulikolien direkte hen til redskabsholderen. Olien flyder ind i låsebolten og forbindes automatisk med redskabet via "flat face-hydraulikkoblingen". Dermed forbindes oliekredsløbene automatisk, rent, miljøvenligt og sikkert – også under tryk. Returløbet sker tilsvarende via den anden låsebolt.
  • De oprindelige hydraulikkoblinger på maskinens trækstang forefindes stadig, så det til enhver tid er muligt også at anvende et alternativt arbejdsredskab, som endnu ikke har ecs.
  • Når redskabet afmonteres, køres låseboltene helt normalt ind, og den hydrauliske forbindelse afbrydes automatisk. Her opstår der en ekstra fordel for sikkerheden: Utilsigtet afrivning af hydraulikslanger, som ved en forglemmelse ikke frakobles før afmontering af arbejdsredskabet, kan udelukkes, da der ikke føres slanger fra maskinen til redskabet. Med ecs hører det også fortiden til, at slanger strammes eller bøjes, når arbejdsredskabet bevæges.
  • En anden fordel ved dette system er, at redskaberne kan udskiftes næsten uden tidstab. Læsserens stilstandstider reduceres, produktiviteten stiger, og føreren kan fuldt ud koncentrere sig om sit egentlige arbejde, da skiftet mellem hydraulisk drevne arbejdsredskaber er lige så hurtigt som at skifte mellem almindelige arbejdsredskaber såsom skovle til let gods eller pallegafler.
  • Betjeningsprincippet for ecs er også yderst enkelt og selvforklarende: Der skal ikke aktiveres en ekstra knap eller et ekstra håndtag for at forbinde den hydrauliske styrekreds. Når låsebolten køres ud, forbindes arbejdsmaskinens hydrauliksystem fuldautomatisk med arbejdsredskabets låsebolt og kan anvendes med det samme.

Kontinuerlig test af ecs – afprøvet sikkerhed og kvalitet:

Weidemann ecs er blevet testet omfattende og uafhængigt af et eksternt testlaboratorium. Hertil blev der oprettet en speciel prøvestand, og forskellige scenarier blev gennemtestet. Disse omfatter både normale trækkræfter og tværbelastninger samt kraftig tilsmudsning. Hurtigkoblingssystemet har i alt tilbragt 48.000 cyklusser på prøvestanden – det svarer ved 12 koblingsprocesser om dagen til en maskinlevetid på ca. 11 år.

Resultatet er imponerende: Olieprøverne før og efter testen var ved alle scenarier fine, så Weidemann ecs kan uden tvivl klare enhver belastning i din virksomhed.

Eftermontering ecs

Der kan til enhver tid eftermonteres Weidemann-maskiner og tilgængelige redskaber. Kontakt din lokale Weidemann-salgspartner for yderligere oplysninger.

Køb af ny maskine med ecs:

Easy Coupler System vil kunne fås som ekstraudstyr i Weidemann Hoftrac-serierne 1140, 1160, 1160 eHoftrac®, 1280 og 1390 samt bestseller-teleskoplæsseren T4512. I første omgang tilbydes følgende ofte anvendte redskaber: Krokodillegebis, foderskjold, gribeskovl, 4-i-1-skovl, skovl til let gods med krokodilleoverdel, fejemaskine, rundballetang, sneskjold og V-sneskjold.

Yderligere oplysninger om ecs »

ecs i brug. Yderligere oplysninger i arbejdsrapporterne: