Main Content

1390 – Next Generation

Relancering af den kraftfulde Hoftrac 1380 fra Weidemann.

Weidemann har med sin 13’er serie i mange år haft succes på markedet i sektorerne landbrug og hesteopdræt, kommunale opgaver og erhverv/industri. Modellerne er i de seneste år blevet ændret løbende, og det sidste skud på stammen er 1380-modellen med usædvanligt mange konfigurationsmuligheder, som ved den nye model nu er blevet udvidet yderligere for at øge anvendelsesmulighederne. Nu har den succesrige model på grund af motoromstillingen til emissionstrin V gennemgået en relancering med grundlæggende ændringer. Den nye Hoftrac 1390 kan tilpasses særligt effektivt til de pågældende arbejdsopgaver i forskellige brancher, eksempelvis hvad angår motorisering, aksler og hydraulikydelse. Tiplasten med lige skovl ligger på mellem 1.610 og 2.100 kg – afhængigt af maskinens motor og udstyr. Med det nyudviklede elektronisk regulerede køredrev ecDrive har brugeren flere anvendelsesmuligheder og en helt ny køreoplevelse. De glimrende pladsforhold ved førerpladsen og i kabinen er enestående for denne størrelsesklasse.

Forskellige motorvarianter for optimal ydeevne.

1390 tilbydes fremover med tre forskellige motorer fra Yanmar. Basismotoren ligger på 18,4 kW/25 hk og den større variant på 33,3 kW/45,3 hk. Derudover findes der en yderligere kraftfuld motor med en yelse på 40,1 kW/54,5 hk.

Den nye basismotor har ifølge producenten en ydelse, der ligger over hk-klassen. Og hvordan kan det så være? Jo, forklaringen er, at det eksklusive, nyudviklede elektronisk regulerede køredrev fra Weidemann, det såkaldte ecDrive (Electronic Controlled Drive), også i de lavere hk-kasser muliggør en øget samlet ydelse ved maskinen. En yderligere fordel består i, at 25 hk-motoren opfylder emissionstrin V helt uden efterbehandling af udstødningsgas. Denne motor er bl.a. velegnet til brugere, der ikke kræver et stort antal driftstimer af deres maskine. Kombinationen af et højeffektivt køredrev og en motor uden efterbehandling af udstødningsgas tilbydes i denne maskinklasse kun af Weidemann.

Ved 45,3 og 54,5 hk-varianterne blev emissionsklassen trin V realiseret ved indbygningen af et dieselpartikelfilter (DPF) i kombination med en dieseloxidationskatalysator (DOC). Fordelen er, at der ved denne teknologi ikke skal tilsættes ureaopløsning (DEF). Hele motorenheden inklusive efterbehandling af udstødningsgas kommer fra Yanmar, så alle komponenter er tilpasset perfekt til hinanden, og maskinen regenereres automatisk ved tilsvarende driftstemperatur. Den lille motor har en maksimal hastighed på 20 km/h. Ved de store motorer kan man vælge mellem en maksimal hastighed på 20 eller 30 km/h. Den kraftfulde arbejdshydraulik på den nye læsser ligger på 41,6 l/min eller ved de større motorer på 49,4 l/min eller efter ønske 58,5 l/min. Som noget nyt tilbydes varianten High-Flow med hele 84 l/min. High-Flow-hydraulikken er perfekt egnet til at opretholde en høj hydraulisk ydelse i lang tid, f.eks. ved brug af en snefræser eller store mejetærskere og ryddere.

Ved den nye 1390 kan man vælge mellem de følgende tre aksler for forskellige drivkræfter: Foruden standardakslen T94 med hydrostatisk firehjulstræk kan maskinen også udstyres med to planetaksler PA 940 med 22,7 eller 26,4 kN drivkraftsforøgelse efter ønske inkl. differentialespærre. Differentialespærren kan ved disse to aksler altid tilkobles ved behov og virker 100 % på for- og bagaksel. Dermed er den maksimale trækkraft garanteret, uden at det påvirker brændstofforbruget eller hjulslitagen negativt, som det er tilfældet ved andre systemer.

Generelt har Weidemann ved ændringen af 1390-modellen lagt særlig vægt på en endnu bedre vedligeholdelses- og serviceadgang. Således kan motorhjelmen slås højt op, når den åbnes, og alle komponenter, der skal vedligeholdes, er placeret let tilgængeligt. Den vipbare førerplads er ligeledes realiseret ved 1390-modellen, så alle derunder liggende komponenter er optimalt tilgængelige. Placeringen af følgende tekniske komponenter i det indre af maskinen er ændret: Den førte slange- og kabellægning med fikspunkter og holdere samt placeringen af sikringer, relæer og styreenheder sørger for stor holdbarhed og begrænsede nedetider. Disse enheder kan udskiftes hurtigt og nemt i forbindelse med reparation.

Weidemann ecDrive – det nye elektronisk regulerede køredrev.

Med det nye elektronisk regulerede køredrev ecDrive (Electronic Controlled Drive) kan 1390-modellen køres og betjenes helt efter behovet. Specifikt til dette formål har Weidemann udviklet fire forskellige køretilstande. Med auto-tilstanden opnås læsserens sædvanlige 100 % ydeevne. I Eco-tilstanden sænkes motorens omdrejningstal efter opnåelse af den ønskede kørehastighed til 2.200 o/min, så der både er mulighed for at reducere støjniveauet og spare brændstof. Dette aflaster brugeren og reducerer udgifterne. Den fulde ydelse er dog også tilgængelig for køredrevet i Eco-tilstanden.

De to resterende valgfrie køretilstande er specialudviklet til brug af hydraulisk drevne redskaber eller den optimerede udførelse af Y-læssecyklussen. I den såkaldte redskabstilstand understøttes anvendelsen af arbejdsredskaber. Her indstilles dieselmotorens omdrejningstal med håndspeederen, og kørehastigheden reguleres med gaspedalen eller fartpiloten. Ved hjælp af denne kan hastigheder indstilles meget fint i trin af 0,1 km/h via displayet. Der er tale om en fartpilot-funktion. Dermed garanteres en konstant fremdrift for redskabet. Hvis belastningen på redskabet bliver for høj (fx ved forskelligt afskåret materiale foran en rydder), reducerer maskinen automatisk hastigheden for at stille den størst mulige ydelse til rådighed for redskabet. Når belastningen er klaret, reguleres der tilbage til den forudindstillede hastighed. Hvis man imidlertid vil kunne køre hurtigere fremad eller bagud, kan der når som helst foretages overstyring ved betjening af gaspedalen, og maskinen kan endda bringes til maksimal hastighed.

M-Drive-tilstanden er det rigtige valg for den optimale udførelse af læssecyklusser over korte strækninger, de såkaldte Y-læssecyklusser: Her indstilles dieselmotorens omdrejningstal med håndspeederen, og kørehastigheden eller styretrykket reguleres med gaspedalen. Inching bliver dermed overflødig, og udførelsen af hurtige Y-læssecyklusser understøttes.

Med disse nye køretilstande kan 1390-modellen og hydraulikoliemængden til de forskellige redskaber doseres og styres meget fintfølende under brug. Dermed bliver anvendelsen af redskaber eller læssecyklussen betydeligt mere effektiv og komfortabel.

Den nye elektriske parkeringsbremse har både en auto-hold- og en hill-hold-funktion. Bremsen aktiveres automatisk, når maskinen står stille, køreretningen indstilles til neutral eller føreren forlader sædet eller slukker motoren. Desuden løsnes den elektriske parkeringsbremse automatisk, når maskinen sættes i gang via speederen. Bremsen kan naturligvis også aktiveres eller deaktiveres manuelt ved betjening af kontakten. Denne automatiske funktion giver maksimal sikkerhed kombineret me høj komfort.

Behovsorienteret læsseanlæg.

Weidemann tilbyder ved alle maskiner en kinematik, der passer til maskinstørrelsen. Standard ved 1390-modellen er P-kinematikken, der imponerer med en nøjagtig parallelføring over hele løfteområdet. Som ekstraudstyr fås desuden en længere armversion af P-kinematikken, der øger løftehøjden med 20 cm. Desuden tilbydes en P-Z-kinematik, dvs. en kombination af P-kinematik og Z-kinematik. Den muliggør en betragtelig løfte- og brydekraft og har samtidig en præcist justeret parallelføring.

De standardmæssigt installerede flat-face- hydraulikkoblinger kan rengøres nemt og giver mindre tilsmudsning i hele hydrauliksystemet. Der opstår knap nok lækage ved tilslutning af hydraulikslangerne, så hænder, maskine, arbejdsredskab og underlag kan forblive rene. Med flat-face-hydraulikkoblingerne kan arbejdsredskaber også kobles under tryk, hvorved der spares tid. Alle koblingstyper er monteret på samme skot og er dermed let tilgængelige. For en endnu lettere til- og frakobling af hydraulisk drevne redskaber kan man desuden vælge funktionen trykaflastning 3. styrekreds, der er placeret let tilgængeligt forrest på læssearmen.

Ergonomiske førerpladser med multifunktions-joystick.

Maskinen har et komplet nyudviklet interiør og et farveorienteret betjeningskoncept. Den ergonomiske førerplads har et overskueligt kontaktarrangement, der er opbygget efter et farvesystem. Alle betjeningselementer er inden for rækkevidde, og føreren har altid overblik over de vigtigste maskininformationer på det overskuelige display. Rattets højde og hældning kan indstilles individuelt efter førerens behov. Føreren kan således altid arbejde ergonomisk korrekt og bliver mindre træt. Overskueligheden, der allerede var god ved den tidligere model, er blevet forbedret yderligere. Således er f.eks. tagudsnittet med beskyttelsesgitter forstørret både ved førerbeskyttelsestaget og ved kabinen for at sikre et perfekt udsyn over arbejdsområdet foroven. Allerede som standard er maskinen udstyret med LED-arbejdslygter (2 foran og 1 bagved) med hver især 1.000 lumen. Belysningen kan til forskellige krav øges yderligere med flere arbejdslygter med hver især 2.000 lumen. Derved kan der arbejdes sikkert og fleksibelt med maskinen i mørke. En god belysning af arbejdsområdet gør det muligt for føreren at arbejde i længere tid med maskinen uden træthedssymptomer.

I denne størrelsesklasse har maskinen en meget rummelig komfortkabine. Det realiserede design med 4 søjler samt den store buede panorama-bagrude er enestående på markedet og giver i kombination med den skrå motorhjelm et fremragende udsyn bagud. Dermed kan arbejder udføres komfortabelt og nemt under trange pladsforhold, og Weidemann sætter nye standarder for sikkerhed på dette område. Maskinvarianten med kabine har standardmæssigt en coming home-belysning, hvor både arbejdslygterne og lyset i kabinen fortsat lyser i 20 sekunder, efter at motoren er slukket. Derudover er venstre opstigning oplyst, hvorved føreren kan stige sikkert og komfortabelt op og ned i mørke.

Ved kabinen kan der vælges mellem to forskellige dørvarianter: Den fås for det første med glasdøre i ét stykke, der sikrer et fremragende udsyn til siderne og kan kippes nemt til spalteventilation om sommeren. Desuden findes der en variant med todelte døre, ved hvilke det øverste indue kan åbnes med spalteventilation eller 180°. Begge dørvarianter kan fikseres, idet de er klappet 180° op bagudtil, så man også kan arbejde, mens de er åbnet fuldstændigt. Med disse forskellige muligheder kan føreren individuelt og afhængigt af temperaturen beslutte, hvordan han indstiller arbejdsklimaet i kabinen.

Med det nye multifunktions-joystick kan føreren betjene mange funktioner med én hånd. Basisfunktionen på 3. styrekreds kan betjenes proportionalt med varierende udstyring af betjeningshjulet. Den vedvarende funktion på 3. styrekreds aktiveres nemt via en tast på keypaden og kan ligeledes styres komfortabelt med joysticket - ved udstyring i begge retninger på betjeningshjulet. Samtidig kan begge elektriske funktioner aktiveres uafhængigt af hinanden ved tastning eller fastlåst på joysticket.

Overskueligt display & wedias diagnose- og analysesystem.

Med det velplacerede display har føreren et optimalt overblik over maskinen. Foruden standardvisninger såsom temperatur, tankpåfyldning eller driftstimer vises også de aktive funktioner i cockpittet, f.eks. tilkoblede elektriske funktioner, kontinuerlig drift af 3. styrekreds eller tilkoblet differentialespærre. Med Weidemanns diagnose- og analysesystem wedias kan en lang række funktioner som f.eks. kørefunktionen, 3. styrekreds, motordata og elektriske funktioner analyseres hurtigt og entydigt. Aktive meddelelser i displayet gør omgående føreren opmærksom på mulige fejl, så der kan reageres omgående. Takket være den nøjagtige angivelse af fejlnummer kan forhandleren være forberedt og stille med egnede reservedele. Den efterfølgende fejlanalyse gør den videre diagnose og fejlsøgning langt nemmere. Det sparer tid og bekymringer.

Godt arbejdsklima i kabinen.

Også med hensyn til arbejdsklimaet har 1390-modellen nyt at byde på: I kabinen er arbejdsklimaet forbedret betydeligt med installationen af et nyt varme- og ventilationsanlæg, der arbejder endnu mere effektivt og er udstyret med en blæser, et friskluftfilter og velanbragte luftdyser. Ved meget høje udetemperaturer anbefales det højtydende klimaanlæg, der fås som ekstraudstyr.

Anhængerdrift.

1390-modellen kan med den valgfrie anhængerkobling trække en anhænger med en totalvægt på op til 3,5 t. Efter ønske fås en automatisk eller en kuglehoved K50-anhængerkobling. Muligheden for at trække en anhænger udvider maskinens anvendelsesområde og giver mere fleksibilitet, da der ikke behøves noget andet trækkøretøj.

Nyt dynamisk design.

Og også udseendet har ændret sig: Med den komplette revision af 1390 og de mange nye funktioner og træk har Weidemann foretaget et optisk face-lift af maskinen. En dynamisk markant linjeføring ses især på motorhjelmen med den ændrede luftføring og den nye markante førerplads i kabinen.

Alt i alt byder den nye Hoftrac 1390 fra Weidemann på mange nye funktioner og ekstraudstyr, der muliggør en individuel konfiguration samt meget sikkert og komfortabelt arbejde. Med maskinens mange konfigurationsmuligheder kan kunden vælge et udstyr, der opfylder hans behov mht. ydelse og produktivitet. Og dermed er vejen fortsat banet for en af de mest succesfulde maskiner i Weidemann-sortimentet.