Main Content

Din branchespecialist i landbruget

Siden starten af 1970'erne har Weidemann været en af landbrugets stabile og foretrukne leverandører. Det tætte samarbejde med vores forretningspartnere og kunder har ført til innovative koncepter og senest et målrettet produktprogram med høj brugervenlighed og avanceret teknik. Uanset om du driver et traditionelt landbrug med dyrebestand eller nye systemstaldanlæg, har Weidemanns brede produktsortiment en løsning til alle opgaver - både maskiner og redskaber.

Maskinerne leveres altid med den nyeste teknik og er på forkant med udviklingen. Innovation og tradition - det er vores motto. Med maskinernes høje kvalitet er de en sikker investering, der betaler sig tilbage - lang levetid, lave driftsomkostninger og lav værdiforringelse. Og endnu vigtigere - vi er altid i nærheden, og vores mange tekniske servicepartnere er klar til at rådgive dig – udnyt vores potentiale!

Arbejdsopgaver i landbruget

Opdag de forskellige muligheder på baggrund af et par eksempler.

 • Fordeling af foder

  Skubning af foder hører til det daglige arbejde i en malkekvægsbedrift. Hertil egner der sig en kombination af Weidemann-maskinen med et passende redskab, f.eks. foderskjold (der kan indstilles mekanisk eller hydraulisk), drejeskubber eller foderskjold, med hvilken der kan tilsættes fodertilsætningsstoffer.

 • Udmugning af stalde

  Weidemann-maskiner er værdifulde hjælpere, når det handler om at muge ud i stalden. De udmærker sig ved de særligt store skubbekræfter. Som redskab kan der anvendes krokodillegebis, gribeskovl eller møggrab.

 • Fordeling af strøelse

  Føreren kan selv fylde strøelsesanlægget i én arbejdsgang via dets skrånende og forstærkede optagelseskant. Dermed kan der hurtigt og effektivt strøs hakkelse eller savsmuld i liggeboksene i stalden. Alt efter Weidemann-model findes der forskellige størrelser på strøelsesanlæg.

 • Rengøring

  Weidemann-maskiner kan udstyres med forskellige fejemaskiner, ukrudtsbørster, højtryksrensere eller fejebørster til at fjerne snavs af enhver slags. Dermed holder du altid dit grundstykke og dine produktionsanlæg i ren stand.

 • Håndtering af baller

  Håndtering af rund-, firkant- eller siloballer hører til det daglige arbejde på gården. Da der findes mange forskellige slags baller, tilbyder Weidemann et stort antal forskellige balletænger og ballespyd. Dermed står det passende redskab altid parat.

 • Transportarbejde

  Et af de vigtigste anvendelsesområder for Weidemann-maskinen er transport af diverse goder og materialer. Her anvendes der for det meste redskaber som pallegafler eller diverse skovle. Anstrengende manuelt arbejde mekaniseres på denne måde, og du opnår betydelige tidsbesparelser.

 • Læsning af korn

  Arbejde som læsning af korn kan udføres effektivt med en Weidemann-maskine. Alt efter maskinens størrelse findes der et stort antal egnede skovle. Weidemann-maskiner udmærker sig generelt ved den store læssehøjde. Ved maskiner med læssearm er der altid monteret to stærke løftecylindre. Alt efter maskintype fås der læssearme med forskellige længder som ekstraudstyr, så den nødvendige løftehøjde kan opnås.

 • Rengøring af spaltegulv

  Hoftracs som f.eks. 1140 eller 1160 er på grund af deres lave vægt og kompakte mål særligt egnede til at køre på spaltegulvet i stalden og afskrabe det. Weidemann tilbyder en gummirydder som passende redskab.

 • Opfyldning af fodervogn

  Fodring af dyr hører til de arbejdsgange, der udføres dagligt på gården. Alt efter maskinens størrelse findes der et stort antal af forskellige skovle, grabbe og tænger, der egner sig til udtagning fra en silo og påfyldning af foderblandevognen. Særligt manøvredygtigheden og fleksibiliteten ved Weidemann-maskinerne medfører en ægte merværdi.

 • Anhængerdrift

  Weidemann-maskinerne kan alt efter model godkendes som selvkørende arbejdsmaskine med anhængerkobling eller som trækmaskine. Det giver yderligere fleksibilitet, når der eksempelvis skal køres på marken med maskinen for at læsse ballerne og køre dem direkte til lageret i én omgang.

 • Pleje af grundstykket

  På enhver gård er der grønne områder, der regelmæssigt skal slås. Her anbefales det at anvende Weidemann-maskinen sammen med en slåmaskine, rydder eller græsslåmaskine med opsamler. Der fås desuden grensave, hækkeklippere eller slåmaskine med dobbelt kniv til at klippe/beskære hække, buske og træer.

 • Snerydning

  Maskinerne fra Weidemann kan alt efter model udstyres med forskellige sneplove og bagmonterede salt- og grusspredere. Dermed bliver det meget nemmere for dig at rydde området for sne og is om vinteren.

Video – Weidemann-maskiner i brug

På videoerne ses forskellige Weidemann-maskiner i brug i landbruget.

Best Practice – referencerapporter

Her kan du se praktiske eksempler fra vores kunder, der anvender Weidemann-maskiner med succes.

Weidemann i kontinuerlig brug og et stort udvalg af redskaber til påmontering

Landbrug og energiøkonomi i en innovativ blanding

Kruse Milch & Energie – godt væbnet til fremtiden

Der er intet svineri i svinestalden - takket være Weidemann